Dobračina 27 - Beograd
Obavešteni smo da postoje pokušaji lažnog predstavljanja…
…imenom SVETOG VID-a u različitim krajevima balkana…
…i ovim putem želimo da ukažemo na ovu zloupotrebu našeg imena.
Upozoravamo posetioce sajta da je adresa Specijalne bolnice SVETI VID
…isključivo Dobračina 27 u Beogradu i jedina lokacija na kojoj naši lekari rade…
…sve ostale informacije o gostovanjima naših lekara van Beograda su NETAČNE.
Youtube Youtube Twitter Google +

Ablacija mrežnjače – Vitrektomija

Mrežnjaču slikovito poredimo sa filmom fotoaparata radi lakšeg objašnjenja njene uloge i mesta u oku. Ukoliko je “film oštećen” i slika će biti loša, bez obzira na besprekornu optiku fotoaparata (u prenosnom smislu sačinjenu od rožnjače, prednje komore, zenice-blende, sočiva i staklastog tela). Kroz ove elemente putuje svetlosni zrak-signal do svojih prijemnika na mrežnjači.

Mrežnjača je deo „nervnog sistema” oka i satkana je iz fantastičnog spleta nervnih ćelija-fotoreceptora, koje prikupljaju vidnu informaciju i šalju je “centru za obradu”, koji se nalazi u potiljačnom delu mozga. Svi su ovi segmenti važni u formiranju kvalitetne slike i njenom prepoznavanju.

Ablacija mrežnjače predstavlja odlubljenje nervnog dela mrežnjače sa fotoreceptorima, od njene podloge-retinalnog pigmentnog epitela, uz nakupljanje tečnosti ispod mrežnjče. Pigmentni epitel ima važnu metaboličku i zaštitnu ulogu tako da u slučaju odvajanja mrežnjače od njega dolazi do odumiranja fotoreceptora i gubitka vida. Stanje je AKUTNO i zahteva HITNU hiruršku intervenciju.Tegobe pacijenta koje prethode ablaciji obično su iznenadne pojave “bljeskova” ili “munja” u vidnom polju. One označavaju da je došlo do snažnog povlačenja staklastog tela, a neretko i do nastanka jednog ili više defekata na mrežnjači, tzv. ruptura, koje prethode ablaciji. Ukoliko se pacijent u tom momentu javi očnom lekaru, moguće je pregledom otkriti nastanak rupture i njenim PREVENTIVNIM oivičavanjem laserom sprečiti sledstveni razvoj ablacije. Ukoliko se međutim ablacija već razvila, njeno dalje širenje nije moguće zaustaviti laserom, nego je potrebna operacija.Kada je došlo do ablacije pacijent primeti manju ili veću “zavesu” ili “senku” u vidnom polju, najčešće u njegovom donjem delu, obzirom da se ruptura na mrežnjači obično razvija u gornjem delu mrežnjče, koji se projektuje u obrnutoj slici. Jedan deo pacijenata ne obrati pažnju na prve tegobe i misli da će one „proći same od sebe”, naročito ako je vid na drugom oku dobar.

Međutim, ukoliko ablacija nastane na boljem oku, pacijenti brzo postanu svesni ozbiljnosti promena i blagovremeno zatraže pomoć. Ablacija mrežnjače se brzo širi i ukoliko se odmah ne operiše ona zahvata i žutu mrlju, što ima za posledicu nagli pad vidne oštrine, svodeći se vremenom samo na prepoznavanje svetla i pokreta. Žuta mrlja je najosetljivija i brzo funkcionalno propada, zato što se u tom malom polju od svega 5 mm2 nalazi najveća koncentracija fotoreceptora – čepića, a ishrana mrežnjače, odnosno žute mrlje, prestaje kod njenog odljubljenja.Puna vidna oštrina se može sačuvati samo ako nije došlo do odvajanja žute mrlje i zato se pri pojavi prvih znakova bolesti – “zavese” mora uraditi HITNA HIRURŠKA INTERVENCIJA, najbolje unutar 24 časa. Do operacije pacijent mora ležati striktno na leđima, kako bi se sprečilo širenje ablacije prema žutoj mrlji. Ako je već došlo do odvajanja žute mrlje, intervencija se može uraditi u roku od 3-7 dana.

Ako se, međutim, i dalje odugovlači sa intervencijom, dolazi do nepovratnih degenerativnih promena u mrežnjači, a pre svega u žutoj mrlji, što ima za posledicu sve slabiju postoperativnu vidnu oštrinu što je ablacija duže stajala, bez obzira na tehnički uspeh same operacije. Prema mehanizmu nastanka, najveću grupu čine ablacije nastale kao posledica razvoja defekta na mrežnjači, odnosno rupture. Ruptura na mrežnjači nastaje zbog odlubljenja staklastog tela i sledstvenog povlačenja mrežnjače na mestu jakih pripoja staklastog tela za periferni deo mrežnjače. To se dešava zbog kolapsa staklastog tela, npr. kod kratkovidih osoba ili u procesu starenja, kao i naglog potresa staklastog tela pri povredi oka, ili njegove povećane pokretljivosti.

Tečnost iz staklastog tela biva povučena kroz rupturu visinom osmotskog pritiska u sudovnjači i progresivno se nakuplja ispod mrežnjače dovodeći do brzog širenja ablacije.Sa druge strane, veliki broj očiju sa rupturom mrežnjače ne razvije ablaciju, jer su u odsustvu jakih pripoja staklastog tela za mrežnjaču, fiziološki procesi u sudovnjači i pigmentnom epitelu dovoljni da održe mrežnjaču na mestu. Rupture mrežnjače kod takvih očiju se otkrivaju slučajno pri očnom pregledu, jer pacijenti nemaju tipične tegobe u vidu „bljeskova” ili „munja”.Drugu grupu čine ablacije mrežnjače nastale kao posledica laganog povlačenja mrežnječe zbog prisustva membrana na mrežnjači, najčešće kod dugostojeće ablacije ili postojanja membrana prožetih krvnim sudovima u staklastom telu sa pripojima na mrežnjaču, npr. kod uznapredovalog dijabetesa. Treću, ređu grupu čine ablacije sa izlivom tečnosti ispod mrežnjače, kod npr. tumora unutar oka, upala sudovnjače i urodjenih anomalija.

LEČENJE

Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem. Cilj lečenja je zatvaranje rupture, koje se postiže izazivanjem priraslica izmedju mrežnjače i sudovnjače lokalnim zamrzavanjem na mestu rupture ili upotrebom lasera. Da bi se to postiglo ruptura se mora približiti sudovnjači, bilo spolja upotrebom serklaža, plombe i punkcijom nakupljene tečnosti ispod mrežnjače ili iznutra, pomoću tamponade gasom. Pre ubacivanja gasa se uklanja staklasto telo. Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJOM i sve se više primenjuje u odnosu na klasičnu operaciju plombom i punkcijom. Razlog tome je što se uklanjanjem staklastog tela otklanja i mogućnost nastanka novih ruptura, odnosno ponovne ablacije, kao i to što nakon vitrektomije ne dolazi do promene dužine oka, što nije slučaj kod primene serklaža i plombe. Vitrektomija se osim toga primenjuje kao jedina operativna metoda kod ablacija nastalih zbog prisustva membrana na mrežnjači, kod dugotrajne ablacije mrežnjače ili dijabetesa. U toku operacije se te tvorevine u celini uklanjaju, čime se omogućava trajno naleganje mrežnjače.

Gas ostaje u oku neko vreme, 2-4 nedelje, i potom se resorbuje. Pacijent se informise da zbog gasa , nece videti par dana, a potom se po smanjenju gasnog mehura, vid pojavljuje. Prve dve do tri nedelje po operaciji treba izbeci vece nadmorske visine od 1000m i let avionom, do resorpcije gasa,zbog mogucnosti skoka ocnog pritiska, usled expanzije gasa. Kod komplikovanijih oblika ablacije mrežnjače se za tamponadu pored gasa koristi i silikonsko ulje. Ono ima prednost nad gasom što pacijent odmah vidi nakon operacije i zato se uvek koristi ako je reč o poslednjem oku, ali zahteva i dodatnu intervenciju, tj. vađenje silikonskog ulja, približno dva-tri meseca nakon prve operacije. Kod komplikovanih ablacija mražnjače često dolazi i do ožiljnih procesa, tj. stvaranja novih membrana, čak i nakon potpunog njihovog uklanjanja, što zahteva jednu ili više dodatnih operacija.

SAŽETAK

Važno je prepoznati znakove nastajanja rupture i SPREČITI nastanak ablacije upotrebom lasera. Ako je došlo do nastanka ablacije, treba sprečiti trajni gubitak vidne oštrine HITNOM hirurškom intervencijom, unutar 24 časa, u odgovarajućim centrima koji se bave ovom hirurgijom, pre nego što dodje do odvajanja žute mrlje. Ako je i to vreme propušteno, onda je potrebno sprečiti dalji progresivni gubitak vida i nastanak težih oblika ablacije RANOM intervencijom, u roku ne dužem od nedelju dana. Što je vreme od nastanka ablacije do operacije duže i funkcionalni rezultat je slabiji, bez obzira na potpuno naleganje mrežnjače. Nelečena ablacija vodi definitivnom slepilu u roku od godinu dana.

Specijalna bolnica SVETI VID neguje izuzetno kvalitetnu, savremenu hirurgiju mrežnjače i staklastog tela, u saradnji sa evropskim univerzitetima. Ovde je pocela po prvi put u zemlji vitreoretinalna hirurgija sa gasnom tamponadom . Medju prvima u svetu pocxela se odvijati hirurgija malog reza , 25gauge, i 23 gauge, sto znaci da je i hirurgija zadnjeg segmenta oka postala mikroinciziona sa minimalnim rezom i bez sava, kao i hirurgija prednjeg segmenta.Uz savrsenu vizualizaciju tokom operacije moguce je dosegnuti do krajnje periferije ocnog dna, sto daje uslove za sto precizniju i prefinjeniju hirurgiju i kompletno resavanje situacije na mreznjaci sa dugotraknim efektom. U ovoj ustanovi posebna paznja se posvecuje i hirurgiji makule. Malo je centara u svetu koji su do detalja razvili fine tehnike tretmana problema na makuli, sa posebnim osvrtom na makular hole (pukotinu u makuli ) i membrane (macular pucker )u predelu makule, koje je odizu i menjaju njenu strukturu, sa posledicnim padom vida i krivljenjem slike.Velike mogucnosti daju nam i novi dijagnosticki postupci , kao opticka koherentna tomografija (OCT ) sa mogucnoscu uvida u fine, gotovo histoloski date strukture zute mrlje.

U Svetom Vidu su granice operabilnosti pomerene ka višim mogućnostima uz preciznost hirurške tehnike i izuzetnu opremljenost bolnice savremenom aparaturom najnovije tehnologije.

VIDEO PRILOZI
 • International star for quality

  INTERNATIONAL DIAMOND STAR FOR QUALITY ŽENEVA 2017

  Jos jedna prestizna nagrada SVETOM VIDU za kvalitet i kontinuitet kvaliteta koji ova ustanova neguje,profesionalizam, inovacije, posvecenost pacijentu,humanitarni rad...

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+