Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Glaukom – ono što morate znati:

 

Glaukom u najširem smislu čini grupa oboljenja sa oštećenjem očnog živca, i gubitkom vidne funkcije sa slepilom kao definitivnim završetkom ukoliko se ne leči. Oboljenje je MULTIFAKTORIJALNO sa širokim dijapazonom faktora rizika, gde je povišen očni pritisak samo jedan od njih.

Simptomi

Najčešće je hronično, često nastupa pritajeno, bez upadljivih simptoma u početku, bezbolno, a ipak ostavlja alarmantan broj slepih ljudi, različite starosti.

Kada se suoči sa dijagnozom, prva reakcija pacijenta je neverica. Vid u početku nije narušen. Povišen očni pritisak, kao najčešći manifestni znak oboljenja, sem u vrednostima duplo većim od normalnih, ne boli.

U situacijama akutnih stanja, sa visokim vrednostima očnog pritiska, oko je „tvrdo“ i bolno, sa širenjem bola celom polovinom glave, praćeno mučninom i povraćanjem.

Glaukom napada prvo periferni vid, pa su u vidnom polju uočljivi periferni defekti, dok centralni vid dugo ostaje očuvan. Zato su prvi simptomi „nemi“. Kada nastupi bol u oku i evidentan defekt u vidnom polju, obično je veliki deo živca već propao, a oštećenja su nepovratna.

Terapija u ovom momentu ima za cilj da zaustavi bolest na tom stadijumu, i da pritisak u oku drži pod kontrolom. Moramo demistifikovati problem i pomoći pacijentu da razume svoju bolest, jer će jedino tako razumeti i potrebu za blagovremenim tretmanom. Ovo je oboljenje doživotno, a blagovremena i adekvatna terapija omogućiće normalan život sa bolesti koja je pod kontrolom (kao i kod visokog krvnog pritiska).

 

Kada nastaje glaukom

Savremena oftalmologija je ponudila ZVANIČNE stavove o ranom otkrivanju i lečenju glaukoma, koji pritajeno, podmuklo vodi u mrak – slepilo.

U najranijem stadijumu postoje promene na nivou ganglijskih ćelija mrežnjače!

U osnovi je defekt u ishrani tkiva usled perfuzionih poremećaja, na šta je nervna ćelija izuzetno osetljiva. Njena osetljivost je veća kod povišenog IOP-a ili oscilacija u IOP-u. Poremećaji perfuzije takođe postoje i kod cirkulatornih smetnji, kao kod suženja karotidnih arterija, nižeg krvnog pritiska, ali i kog visoke kratkovidosti.

Ovi faktori rizika mogu pogoršati oštećenje, ali to ne znači da sve osobe sa cirkulatornim poremećajima imaju glaukom. Genetika diktira ponašanje i osetljivost ovih finih struktura u sklopu svih prisutnih faktora rizika.

 

FAKTORI RIZIKA

Povišen IOP smatra se najčešćim faktorom rizika. Staro shvatanje da povišene vrednosti očnog pritiska sa oštećenjem vidnog živca i tipičnim glaukomatoznim “ispadom” u vidnom polju čine glaukom je deficitarno i danas izmenjeno. Povišen IOP će ubrzati nastanak glaukomatoznog oštećenja, ali glaukom “nije jednako” – povišen očni pritisak. Zabeležene su vrlo fine promene u izgledu očnog živca na očnom dnu (papila) u stanjima “relativno” normalnog ili čak nižeg IOP. To je takozvani glaukom normalnog ili niskog pritiska. Vrednosti IOP od 9-21mm Hg uslovno su uzete za normalne. Ali, oko 25 procenata ljudi sa jasnim glaukomatoznim oštećenjem ima pritisak unutar “normalnog”. To znači da se vrednost IOP-a ne sme tumačiti stihijski, već u skladu sa stepenom oštećenja, i prisutnim oboljenjem u porodici (nasleđe) ili postojanjem drugih faktora rizika.

Asimetrija pritiska u oba oka, kao i veće dnevne oscilacije alarmantan su znak za akciju, a takođe i asimetrija u izgledu PNO čak i pri “normalnom” IOP-u.

Nasledje

Verifikovano oštećenje na optičkom disku, ili defekt u vidnom polju, uz podatak da neko od roditelja ima glaukom, je alarm da se vrednost očnog pritiska tog pacijenta mora spustiti i ispod 16mmHg, do onih niskih vrednosti koje neće dovesti do daljeg oštećenja.

Primera radi, kod koronarne bolesti, vrednost krvnog pritiska ili nivo lipida težimo da spustimo niže nego kod zdravih. Isto tako, vrednost od 22mmHg, se ne uzima a priori za glaukom, dok se bolest ne dokaže ili isključi ispitivanjem.

Terapijski se reaguje već pri suptilnim promenama.

 

VRSTE GLAUKOMA

Povišen očni pritisak (“tvrdo oko”) nastaje zbog poremećaja ravnoteže u produkciji i oticanju očne vodice. Veća produkcija u odnosu na oticanje, odnosno otežano oticanje zbog stanja povećanog otpora u “kanalima” kojima očna vodica prolazi, pri normalnoj anatomiji oka i strukturi komornog ugla, karakteriše tzv. glaukom otvorenog ugla.

Otežano oticanje postoji i u stanjima izmenjenog komornog ugla (glaukom uskog ili zatvorenog ugla) koje može biti urođeno ili se anatomija menja starenjem.

Dalekovidost sa plićom prednjom očnom komorom takođe je predispozicija za glaukom. Glaukom kao sekundarni nastaje u zapaljenjima oka (uveitis) ili povredama, zbog priraslica u komornom uglu. Možemo ga očekivati i kao komplikaciju “sazrevanja” katarakte, kada nabubrelo sočivo sužava prednju očnu komoru i komorni ugao, ili blokira zenični predeo i prekida komunikaciju očne vodice iz zadnje u prednju očnu komoru.

Ako se raspadne, ovakva katarakta može dovesti do zapušenja komornog ugla ili sekundarne zapaljenske reakcije – uveitis. Ovo su opasnosti zastarelog stava “o čekanju sazrevanja” napuštenog u oftalmologiji sedamdesetih godina prošlog veka. Mera prevencije je rana operacija katarakte – fakoemulzifikacija (operacija ultrazvukom).

 

DIJAGNOSTIKA

Nekada je bilo nezamislivo, a danas se promene mogu videti zahvaljujući novoj imaging tehnologiji. Neophodna baterija testova, daće mozaik koji jasno definiše ozbiljnost stanja.

OCT – otkriva NAJRANIJE, objektivno, kvantitativno, stepen primarnih oštećenja na nivou ganglijske ćelije, u predkliničkom stadijumu. Dakle, onda kada pacijent nema simptoma i kada se ne može otkriti standarnim ispitivanjem vidnog polja.

Takodje, i izgled i debljinu sloja vlakana vidnog živca, i stepen ekskavacije (udubljenje zbog atrofije nerva) u odmaklim stadijumima.

Od izuzetnog je značaja za praćenje efekta terapije i stadijuma bolesti, radi prognoze.

 

DIGITALNA FUNDUS DIJAGNOSTIKA daje objektivni zapis izgleda papile vidnog živca

CVP – kompjuterizovano vidno polje – pokazuje stepen funkcionalnog oštećenja karakterističnom slikom “ispada” u vidnom polju.

DNEVNA KRIVA očnog pritiska pokazuje oscilacije ili ustaljenost vrednosti.

PAHIMETRIJA – debljina rožnjače, neophodna radi pravilnog tumačenja vrednosti očnog pritiska.

LEČENJE

Terapija ima za cilj zaštitu nerva i regulaciju očnog pritiska. Počinje se kapima, a u slučajevima pretećeg akutnog napada kod angularnog glaukoma primenjuje se i laser. Ukoliko maksimalna terapija ne zaustavi napredovanje bolesti, hirurgija je zakon.

Potrebno je brzo reagovati dok ne propadne vidni živac. Hirurgija na slepom oku kod glaukoma je besmislena.

Lekar koji ne poznaje ovu problematiku, morao bi blagovremeno pacijenta uputiti na pravo mesto. Nekritično tumačenje vrednosti očnog pritiska neuskladjeno sa stepenom oštećenja ima katastrofalan kraj.

Pod “maksimalnom terapijom” podrazumevamo sve raspoložive mogućnosti za kontrolu bolesti kapima, imajući u vidu starost pacijenta.

Kod mladjih (30 – 40 godina) sa evidentnim pogoršanjem na već dva leka, treba ozbiljno razmišljati o hirurgiji. To su ljudi kojima predstoji još dosta godina borbe sa glaukomom, a dugogodišnja primena ovih medikamenata nije potpuno bezazlena. Mada moćni, ovi lekovi imaju neželjenih dejstava, pa i kontraindikacija.

Pod dugogodišnjom terapijom “biologija” tkiva se menja, što smanjuje efekat kasno izvedene hirurgije.

Bazična dijagnostika, uskladjivanje vrednosti IOP-a prema izgledu papile, blagovremeni početak lečenja kapima, uz alarmiranje svake novonastale atipične promene, od neprocenjive je koristi u dobrom vodjenju bolesti, ukoliko se ozbiljno shvati.

Ovakve stavove i savremeni pristup lečenju glaukoma uveli smo u zemlju i formirali centar za lečenje ovog oboljenja na čelu sa evropskim ekspertima u ovoj oblasti – Prof. dr Šarkom Pitrovom i Prof. dr Pavel Rozsival.

Primenom savremenih mogućnosti lečenja i hirurškim procedurama ovo oboljenje se uspešno stavlja pod kontrolu.

OPERACIJA GLAUKOMA

Hirurška procedura ima za cilj da obezbedi ravnotežu izmedju stvaranja i oticanja očne vodice. Izbor momenta za operaciju kao i prave metode ili kombinacije metoda, zavisi od tipa glaukoma i nivoa IOP-a koji se želi postići, a željena vrednost se procenjuje prema ponašanju bolesti, dužini lečenja i stepenu oštećenja.

S obzirom na delikatnost problema, ovu odluku treba prepustiti samo izuzetnim stručnjacima koji do najfinijih detalja poznaju problematiku, prednosti i nedostatke svih danas ponudjenih hirurških mogućnosti i suvereno vladaju ovim tehnikama. Mora se odabrati procedura prema slučaju.

Nekritična primena, pošto – poto, uvek iste agresivne, neprilagodjene hirurške tehnike, svakako doprinosi porastu slepe populacije kod nas.

Izbor adekvatne hirurške metode ili kombinacije metoda prema svakom pacijentu posebno, bitan je preduslov, ali i najdelikatniji momenat u sklopu bitke sa glaukomom.

Već godinama Specijalna bolnica SVETI VID, poput vodećih centara za glaukom u EVROPI tretira ovaj problem prema savremenim stavovima. Uz istaknuta imena evropske oftalmologije, ovde se neguju novi prefinjeniji hirurški pristupi, modifikovane procedure trabekulektomije sa trabekulotomijom, kod velikih oštećenja i dekompenzovanih glakoma, filtracione, kao i minimalno invazivna hirurgije glaukoma (MIGS), uz primenu savremenih mini implanata, prilagodjene stadijumu oboljenja.( Ahmed, Ex-press implant, Xen, I-stent,…)

Time se prevazilaze rizici zastarelih, agresivnih i neprilagodjenih hirurških tehnika.

GLAUKOM KOD DECE

URODJENI GLAUKOM je ozbiljno oboljenje, za ceo život i preti slepilom ako se ne reaguje. Može se otkriti odmah na rodjenju ili kasnije. Često roditelji sami primete veliko – izbačeno oko – ili veliku rožnjaču, koja se pri izrazito visokom očnom pritisku istanjuje i zamućuje.

Očne ovojnice kod deteta su dosta elastične, pa povećanjem dimenzija oko na neki način kompenzuje povišeni očni pritisak i štedi očni živac. Glaukom je nekada udružen i sa urođenom kataraktom i drugim anomalijama prednjeg segmenta oka.

Neophodna je hirurška intervencija i terapija kapima. Stalne kontrole.

Video prilozi

Nepoznate reči:

IOP – intraokularni, očni pritisak

Papila vidnog živca, PNO, optik disk – početak, glava očnog živca

Perfuzija – snabdevanje tkiva krvlju

VIDEO PRILOZI
 • Eye Advance 2018

  NAGRADA ZA IZVANREDNOST U HIRURGIJI OKA 2018.

  I ponovo, nagrada SVETOM VIDU ZA IZVANREDNA HIRURŠKA REŠENJA, prikazana na INTERNACIONALNOM KONGRESU INOVATIVNE OFTALMOLOGIJE – EYE ADVANCE 2018.

 • International star for quality

  INTERNATIONAL DIAMOND STAR FOR QUALITY ŽENEVA 2017

  Jos jedna prestizna nagrada SVETOM VIDU za kvalitet i kontinuitet kvaliteta koji ova ustanova neguje,profesionalizam, inovacije, posvecenost pacijentu,humanitarni rad...

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+