Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Glaukóma

Általában, a GLAUKÓMA a szembetegségek különböző csoportját képezi a szemideg megkárosodásával és a látás elvesztésével. Amennyiben nem gyógykezelik, a végső kimenete a vakság. A betegség MULTIFAKTORIÁLIS optikus neuropátia a szemideg szövetének jellegzetes elvesztésével. A kockázati tényezők széleskörűen kifejezettek, elsősorban a magas szemnyomás esetén.

A glaukóma leggyakrabban idült betegség, megjelenése rejtett, nyilvánvaló szimptómák nélkül, a betegek nehezen tudják kellő időben felismerni. Hazánkban, ezen alattomos betegség még mindig vészt jelzően nagyszámú vakságot idéz elő különböző életkorúak sorában.

Általában, a GLAUKÓMA a szembetegségek különböző csoportját képezi a szemideg megkárosodásával és a látás elvesztésével. Amennyiben nem gyógykezelik, a végső kimenete a vakság. A betegség MULTIFAKTORIÁLIS optikus neuropátia a szemideg szövetének jellegzetes elvesztésével. A kockázati tényezők széleskörűen kifejezettek, elsősorban a magas szemnyomás esetén.

A glaukóma leggyakrabban idült betegség, megjelenése rejtett, nyilvánvaló szimptómák nélkül, a betegek nehezen tudják kellő időben felismerni. Hazánkban, ezen alattomos betegség még mindig vészt jelzően nagyszámú vakságot idéz elő különböző életkorúak sorában.

Ebben az országban, e betegek igen gyakran nem részesülnek orvosi segélyben a régi, agresszív, sikertelen sebészeti beavatkozásoktól való félelmükben, hiszen itt főleg azok vannak jelen.

Végső ideje, hogy tegyünk valamit! A korszerű oftalmológia ezt a jelenséget felfogta és megfosztotta titokzatosságától, és a glaukóma, a sötétségbe – vakságba vezető betegség korai felfedezésére és gyógykezelésére HIVATALOS álláspontokat tett közzé, abban az esetbe, ha azt időben felismerik. A megbetegedés legkoraiabb szakaszában a szaruhártya idegdúc sejtjeinek szintjén keletkeznek változások, a tünetek megjelenése előtt, és ez az állapot eltarthat egy ideig, mielőtt a betegség progresszív módon tovább fejlődik. A terápia azonnal megkezdődik, amint e szubtilis változásokat felfedezik. A megfelelő sebészeti módszer kiválasztása, vagy a módszerek kombinációjának kiválasztása minden beteg számára külön-külön igen fontos előfeltétel és a legérzékenyebb pillanat a szörnyű betegség elleni küzdelemben.

A drága, sok évig tartó tanulmányok annak lehetőségeit eredményezték, hogy ezt a betegséget „ellenőrzés alatt tartják” hatékony gyógyszerekkel, szemcseppek formájában. Mégis, aggodalomra ad okot, hogy nem lehetséges korrekt módon megmagyarázni az intraokuláris nyomás (IOP) „normális és magas” értékeit, mint a glaukóma egyik legnagyobb kockázati tényezőjét.

A nyilvánvalóan megkárosult szem, „normális, kívánatos“ szemnyomásának mindenképpen alacsonyabbnak kell lennie, mint az egészséges szem szabványos normális szintű nyomásának.

Az egyéb vezető európai glaukóma-központokhoz hasonlóan, így a SVETI VID Szakkórház is már évek óta foglalkozik e problémával a modern és új szabványokkal és álláspontokkal összhangban. Az európai oftalmológia kimagasló képviselőivel együttműködésben új, tökéletesített sebészeti megközelítéseket ápolnak, közöttük pedig a nem penetráns mély sklerektómia, gél alakú implantátumokkal. Ezek szerint, az elévült, agresszív, alkalmatlan sebészeti technikák immár túlhaladottak.

A beteg első reakciója a glaukóma diagnózisával való szembesülése során az, hogy nem tudja elhinni. Tekintet nélkül arra, hogy az IOP értékei kétszer nagyobbak a normálisnál, a megnövekedett szemnyomás, a glaukóma leggyakrabb manifesztációja, nem okoz fájdalmat. A periférikus látómezőben specifikus zavarok jelentkeznek, míg a központi látás sokáig sértetlen marad, úgy hogy a beteg nem ismeri fel az első tüneteket. Amikor megjelenik a fájdalom és a nyilvánvaló hibák a látómezőben, a károsodás irreverzibilis, a szemideg meghatározott része megsemmisült. A terápia célja, hogy a megbetegedést ebben a szakaszban megtartsa, és a szemideget ellenőrzés alatt tartsa.

A problémát demisztifikálni kell és segíteni a betegnek, hogy felfogja a betegségét, mert csak ily módon tudja elfogadni a korai gyógykezelés szükségességét. Ez a betegség életfogytiglan, a halaszthatatlan és megfelelő terápia azonban lehetővé teheti a beteg számára, hogy az ellenőrzött betegséggel éljen (mint az ellenőrzött vérnyomás esetén).

Az a vélemény, hogy a megnövekedett IOP a leggyakoribb kockázati tényező, de nem az egyetlen. A régi felfogás, mely szerint a glaukóma magának a szemnyomásnak megnövekedett értekeit jelenti az optikai ideg megsérülésével és a tipikus glaukómás defektekkel a látómezőben, nem teljes és manapság megváltozott. A megnövekedett IOP mindenképpen meggyorsítja a glaukómás károsodásokat, ám a glaukóma és a magas szemnyomás nem egyenlíthető ki. Egyes esetekben igen finom elváltozások láthatók a szemideg papilláján a „viszonylag” normális, sőt alacsonyabb IOP esetében.

Ez az un. normális vagy alacsony nyomású glaukóma. Az IOP 9-21 mm Hg közötti értékeit normálisnak veszik. Az emberek 25%-ánál, akik esetében az IOP „viszonylag normális”, bizonyos glaukómás elváltozások észlelhetők.

Ez azt jelenti, hogy az IOP értékek felbecsülését nem szabad különválasztani, hanem össze kell kapcsolni számos más kockázati tényező komoly értékelésével és a betegségre való hajlam figyelembe vételével. Amennyiben a szemideg korongja már megkárosult, vagy ha hiba van a látómezőben, pozitív családi történelemmel, az IOP értékét a szokásosnál alacsonyabb értéken kell tartani, illetve olyan értékre csökkenteni, amely nem idéz elő további megkárosodást, a szívkoszorúér megbetegedéseihez hasonlóan, ahol a vérnyomást és a szérum lipidszintjét igyekezünk alacsonyabbra csökkenteni, mint az egészséges embereknél, kockázati tényező nélkül.

Az IOP értékekkel kapcsolatosan, még akkor is, ha az pl. 22 mmHg, glaukómára kell gondolnunk, amíg egyéb változások azt meg nem erősítik, vagy a kockázatot ki nem zárjuk.

Szemnyomás eltérése mindkét szemben, valamint az IOP nagy napi ingadozásai és a papilla mind két szemben való aszimmetriája, vészjel a teljes körű kivizsgálásra, a számítógépes látómező alkalmazásával, a halaszthatatlan terápiával, amennyiben a diagnózist megerősítik.

A megnövekedett szemnyomás („kemény szem“) a szemvíz produkciója és elfolyása közötti egyensúly megbomlása miatt keletkezik – vagy túl nagy a produkció, vagy a szemvíz elfolyása akadályozott. Minden nagyobb patológiai kategória a glaukóma valamely formáját jelenti. Ha a szem anatómiája „normális“, és, ha az elülső szemcsarnok szöge normális, valamint az elülső szemcsarnok normális, ún. nyitott szögű glaukómáról van szó. Ha az elülső szemcsarnokban bizonyos elváltozások vannak, veleszületett vagy keletkezett, szűk vagy zárt szögű glaukómáról van szó. Az öregedési folyamatban egyes hajlamok esetén, az elülső szemcsarnok szöge szűkké válik és ez a heveny glaukómás roham kockázatát jelenti, különösen a kitágult pupillák esetében (sötétben vagy midriatikummal!). Ezért, a pupillatágítás előtt rendkívül fontos először kivizsgálni a szemcsarnok szöget!!!

A magas fokú távollátás, a sekélyebb elülső szemcsarnok szintén a glaukómára utaló hajlam.

A glaukóma, mint másodlagos jelenség („következményes“) a szemben zajló gyulladásos folyamat (uveitis) során jelenik meg, poszt traumatológiailag, a szögben megjelenő kinövések következtében. A katarakta „megérésének” szövődménye is lehet, amikor a megdagadt lencse tolja a pupillát és szűkíti az elülső szemcsarnokot és a szemcsarnok szöget, vagy pedig megszakítja a fluidumnak az első részből a hátsó rész felé folyását, a pupillás rész környékét blokkolva. Az érett katarakta megműtésére való hosszadalmas várakozás miatt, annak a veszélye fenyeget, hogy szétesik a lencse, gyulladásos reakcióval – uveitisszel, mint szövődménnyel, vagy pedig a szemcsarnok szög lezáródása és heveny glaukóma rohama.

Ezek a veszélyei az elévült felfogásnak, mely szerint „ki kell várni, hogy a katarakta megérjen, mielőtt megműtenék”, ezzel felhagytak a XX. század hetvenes éveiben. A megelőző intézkedés a katarakta korai megműtése – fakoemulzifikációja (ultrahangos megműtése).

A glaukóma korai elváltozásai az ideghártya idegdúcainak szintjén fejlődnek ki, a rendellenesség nyilvánvaló klinikai megjelenése előtt. A szövetek táplálékkal való ellátása lényegesen megbomlott az idegdúcsejtek és a szemideg (axon) igen érzékeny szövetében bekövetkezett perfúziós zavarok miatt. Érzékenysége nagyobb az IOP megnövekedett értékénél vagy pedig, ha az IOP napi ingadozásai meghaladják a 6 mm Hg. Az általános megbetegedésekben jelenlévő perfúziós zavarok, az általános megbetegedésekben megjelenő zavarok, mint a karátid artériák szűkülése, alacsony vérnyomás, diabetes mellitus, mindenképpen nagy hatást gyakorolnak a szemideg axonjaiban való változásokra, valamint a helyi hajlamok, mint a magas fokú rövidlátás.

E kockázati tényezők súlyosbíthatják a károsodást, ez azonban nem jelenti azt, hogy a vérkeringési zavarokban szenvedő minden személynél megjelenik a glaukóma.

A genetika határozza meg, mennyire érzékenyek e szövetek a kockázati tényezőkre.

A betegség korai gyermekkorban fordulhat elő, mint egyedi, de egyéb veleszületett zavar kombinációjában, mint a katarakta vagy anirídia. A veleszületett katarakta felfedezése után fontos felfedezni a glaukómás jelenségeket, még akkor is, ha nem azonos időben jelennek meg, szem előtt tartva annak lehetőségét, hogy esetleg a későbbiek során fordulnak elő.

A terápia célja a szemideg védelme és a szemnyomás meghatározott szinten való tartása. Az első lépés a szemcseppek használata, viszont a fenyegető glaukóma roham esetén lézert alkalmaznak. Amennyiben a maximális terápia nem állítja le a glaukómás elváltozásokat a szemideg korongjában és a látómezőben, nélkülözhetetlen a sebészeti beavatkozás.

Az idővesztegetés vagy téves döntések nem mentik meg a szemideget. A vak szem megműtése etikai probléma, hiszen értelmetlen. Az orvosok, akik nem ismerik e problémát, a betegeket kellő helyre kell küldeniük. A szemnyomás nem kritikus megítélésének és a rendellenesség első jelei fel nem ismerésének a következménye katasztrofális lesz. A maximális terápia feltételezi a betegség gyógyszerekkel való ellenőrzésére szolgáló minden rendelkezésre álló eszközt, figyelemmel a beteg életkorát. A fiatalabb betegeknél (30-40 év) két különböző fajta gyógyszerrel való kezelést követő nyilvánvaló súlyosbodás esetén, komolyan fontolóra kell venni a sebészeti megoldást. E személyeknek szembesülniük kell a glaukóma elleni sok évig tartó küzdelemmel, viszont e gyógyszerek sok évig tartó alkalmazása sem ártalmatlan. A cseppek sok évig tartó használata után a szövet elveszti „biológiájának“ jellemzőit, ami csökkenti a későn elvégzett műtét hatásait.

A sebészeti eljárás célja, hogy biztosítsa a szemvíz produkciója és elfolyása közötti egyensúlyt. A döntés meghozatala, mikor kell a műtétet elvégezni és milyen módszert vagy módszerkombinációt kell alkalmazni, számos tényezőtől függ: a glaukóma fajtájától, a betegség tartamától, a megkárosodás fokától, az IOP értékétől. E tényezők meghatározzák az IOP óhajtott szintjének értékét, és természetesen a műtét fajtáját.

Figyelemmel a rendellenesség érzékenységére, a műtéti beavatkozásról szóló döntést kimagasló szakembereknek kell meghozniuk, akik ismernek minden részletet, a rendelkezésre álló sebészeti lehetőségek előnyeit és hátrányait, és teljes körűen elsajátították e sebészeti technikákat.

A mindig azonos, agresszív és alkalmatlan sebészeti technika kritika nélküli, kitartó alkalmazása mindenképpen előidézi a vakok számának növekedését Szerbiában. Ez a „lenyomat”-sebészet katasztrofális a betegek számára, a korszerű szemsebészetben alkalmazhatatlan.

Az alapvető diagnosztika, a betegség teljes körű értékelése, az IOP értékének megfelelő becslése, a papilla kinézetében keletkezett korai tipikus elváltozások megértése, a gyógykezelés kellő időben történő megkezdése kivételesen nagy jelentőségű a betegség kezelésének kellő lefolytatására.

Jobb szervezéssel és átgondolással, mindez nem megoldhatatlan az elsődleges és másodlagos egészségvédelem szintjén, ugyanakkor óriási lenne a jelentősége a glaukóma előidézte vakság elleni küzdelemben.

Mi Szerbiában kialakítottuk ezeket az álláspontokat és a glaukóma gyógykezelésének korszerű megközelítését és létrehoztuk a Glaukóma Központot, élén Prof S. Pitrova európai szakértővel. A mai gyógykezelési opcióknak és sebészeti eljárásoknak köszönhetően ez a betegség sikeresen ellenőrizhető.

Ismeretlen kifejezések:

IOP – intraokuláris nyomás

PNO, szemideg papilla, szemideg korong – szemideg feje

Perfúzió – szövet vérellátása

VIDEO PRILOZI
 • A SVETI VID Szakkórház AZONOSÍTÓJA

  A SVETI VID
  Szakkórház AZONOSÍTÓJA

  A kórház Belgrád szívében található, a Dobračina utca 27. szám alatt, a Köztársaság tere és a Nemzeti Színház közelében.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  A KÓRHÁZRÓL...+

 • Milánó 2013.

  Milánó 2013. Első díj a világon a binokuláris szürke hályog-műtétért.

  DÍJAK...+

 • A VILÁG ELSŐ DÍJA
  A SVETI VID KÓRHÁZBAN

  A kórház a díjat az Innovatív Oftalmológia Nemzetközi Kongresszusán nyerte el a műtés színvonaláért és a modern oftalmológia fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.

  DÍJAK...+

 • BETEGEK TÖRTÉNETEI

  BETEGEK TÖRTÉNETEI

  The most valuable within our field of business is a satisfied patient. These are only some of the stories, out of many, documents on the fateful turn in the life brought to these people by the Sveti Vid hospital.

  Video...+

 • Gyermeoftalmológia

  Gyermeoftalmológia

  A csehországi Brünnben lévő Masaryk Egyetemen oftalmológiai tanár, a gyermek oftalmológiai klinika igazgatója. A Cseh Gyermek Oftalmológiai és Sztrabizmus Egyesület elnöke.

  Gyermeoftalmológia...+