Dobračina 27 - Beograd
Obavešteni smo da postoje pokušaji lažnog predstavljanja…
…imenom SVETOG VID-a u različitim krajevima balkana…
…i ovim putem želimo da ukažemo na ovu zloupotrebu našeg imena.
Upozoravamo posetioce sajta da je adresa Specijalne bolnice SVETI VID
…isključivo Dobračina 27 u Beogradu i jedina lokacija na kojoj naši lekari rade…
…sve ostale informacije o gostovanjima naših lekara van Beograda su NETAČNE.
Youtube Youtube Twitter Google +

Keratokonus

Naziv KORNEALNA EKTAZIJA, gde spada i keratokonus, obuhvata grupu poremećaja rožnjače koja se karakterišu slabošću strukture i tanjenjem rožnjače, koje vodi ka protruziji (ispupčenju) što se naziva “konus”, i iregularnom astigmatizmu. Promene su progresivne, i vode ka slabljenju vida, smenjenoj toleranciji kontaktnog sočiva, do potpune nepodnošljivosti i nemogućnosti “držanja sočiva na oku”. Kod krajnjeg stadijuma istanjenja rožnjače preti perforacija (“otvaranje”) i transplantacija rožnjače postaje neminovna. Najčešće urođene ektazije su keratokonus i pelusidna marginalna degeneracija, a stečene su post lasik ektazije, postinflamatorne, bulozna keratopatija i druga stanja razmekšanja rožnjače. Zajedničko svim ektazijama rožnjače je redukovana biomehanička snaga zbog redukovanih interfibrilarnih veza, koje slabe u pomenutim stanjima.

Novi koncept u tretmanu ovakvih stanja, je

CORNEAL CROSS – LINKING (CCL)

Corneal cross linking CXL

INDIKACIJE za CXL: – ektazije rožnjače, urođene i stečene – keratokonus – pelusidna marginalna degeneracija, – jatrogena keratektazija (post-lasik, pseudofakna keratopatija nakon neadekvatne hirurgije katarakte) sa prognostičkim putem ka transplantaciji. Intervencija se savetuje u početnim fazama, sa pahimatrijskom vrednošću većom od 400 mikrona debljine rožnjače. Klinička primena otpočela je krajem devedesetih godina.

Nema promena u IOP-u u toku procedure. Fitovanje specijalnog sočiva za keratokonsu, sledi nakon reepitelizacije i procesa ozdravljenja rožnjače.

CILJ PROCEDURE usredsređen je upravo na postizanje biomehaničke stabilizacije rožnjače i prekid progresije bolesti, kako bi se sprečila potreba za transplantacijom. Radi se o terapeutskom postupku u stanjima oka sa progresivnim istanjenjem i razmekšanjem rožnjače (ektazija), radi ojačanja mehaničke i biohemijske stabilnosti rožnjače, podsticanjem stvaranja dodatnih hemijskih veza unutar kornealne strome putem strogo lokalizovane fotopolimerizacije, uz maksimum zaštite okolnog tkiva.

Procedura se sastoji u homogenom prosvetljavanju tkiva rožnjače (UVA 370nm) natopljenog rastvorom riboflavina (vit B2), tokom 30 minuta, čime su pokrenuti bio-hemijski mehanizmi radi ojačanja i stvaranja novih kovalentnih veza među kolagenim fibrilama (porast biomehaničke snage). Postupak je bezbolan i bezbedan. Primenjuje se anestezija rožnjače – kapima.

Efekat je lokalizovan na prednji deo roznjače. Dva su bitna cilja u tretmanu ektazija rožnjače:

Restauracija strukturnog integriteta rožnjače, corneal collagen cross-linking-om (CCL)
Restauracija vidne oštrine, što se postiže GP kontaktnim sočivom.

Danas imamo mogućnosti fitovanja specijalnih sočiva za ovako deformisanu rožnjaču, Rose K 2 što se primenjuje nakon završene procedure cross linkinga.

Šta je zapaženo nakon primene cross linkinga rožnjače?

 • Zaustavljanje napredovanja ektazije
 • Smenjenje regresije
 • Poboljšanje tolerancije kontaktnog sočiva
 • Pad maksimalne keratometrijske vrednosti
 • lako zaravnjenje rožnjače do 2D astigmatizma
 • Lako poboljšanje nekorigovane vidne oštrine

Rose K 2 u fitovanju keratokonusa i iregularnih rožnjača

KONTAKTNA SOČIVA ZA IREGULARNU ROŽNJAČU

Kod:

 • Keratokonusa
 • Iregularnih rožnjača
 • Rožnjača sa ožiljcima
 • Post graft (na transplantatu rožnjače)

Nakon stabilizacije rožnjače po urađenoj proceduri cross linkinga, potrebno je korigovati i dioptrijski problem kod ektatičnih rožnjača, najčešće ispoljen u visokom stepenu iregularnog astigmatizma.

Rose K2 je jedinstveni kertokonusni dizajn sočiva koji koristi sofisticirane kompjuterski kontrolisane asferične krivine.

Po prirodi je keratokonična rožnjača asimetrična, gde je donji deo značajno strmiji od gornjeg što čini da se GP sočivo odiže na 6h, i da stoga stvara problem, ne stoji dobro i često spada kod ovakvih rožnjača.

ROSE K2 koristi ACT (Asimmetric corneal technology) da sočivo bude stabilnije, komfornije i da se postigne bolji vid.

Zbog specifičnog dizajna sočiva koji blisko prati oblik rožnjače ROSE K obezbeđuje odličnu vidnu oštrinu i komfor, upravo ono što želimo postići kod ovakvih pacijenata, gde se ne primenjuje laserska korekcija, a implantacija faknog intraokularnog sočiva nije indikovana iz nekog razloga. (plitka prednja komora ili ekonomski razlozi).

Fitovanje iregularne rožnjače je najveći izazov, jer rožnjača ne prati nikakve obrasce i postoji visok stepen iregularnog astigmatizma.

U kategoriju iregularne rožnjače spadaju post graft, keratoglobus, pelucidna marginalna degeneracija, post refraktivne rožnjače / ectasia; ima i sekundarnu primenu za keratokonusne rožnjače sa velikim ovalnim konusom i rožnjače posle traume.

U fitovanju kontaktnog sočiva kod jako izmenjenih krivina na rožnjači ili postojanja ožiljaka, ima nekoliko mogućnosti, među kojima i metod :

Pyggybacking – metod po kome se GP sočivo postavlja preko mekog kontaktnog sočiva. (obično dnevnog, visoko proputljivog za kiseonik).

Ima višestruku primenu: alergija (atopijska konstitucija) i slaba tolerancija RGP (rigid gas – permeabile lens) sočiva, pinguecula / pterigijum, (zadebljanja na rožnjači, sa vaskularizacijom), erozija kod keratokonusa koja se ne može rešiti strmijim refitovanjem, hidrops, stare procedure kornealne hirurgije poput napuštene RK – radijalna keratektomija, ili kod keratoplastika – transplantirane rožnjače, konus kod dece, dellen degeneracija rožnjače, radi poboljšanja kvaliteta epitela, monokularni keratokonus, ekscesivna proteinizacija kod dugogodišnjih nosilaca RGP, fotofobija, radno okruženje, mehurići ispod RGP sočiva / nestabilnost, stanja kod kojih radi bolje vidne oštrine fit treba da bude strmiji, pelucidna marginalna degeneracija / lokacija.

O svim mogućnostima pacijent se informiše u toku pregleda i fitovanja sočiva.

Specijalna bolnica Sveti Vid već dugi niz godina se bavi tretmanom iregularne rožnjače, primenom hirurških korektivnih procedura, (implantacija intraokularnih sočiva, sa mogućnostima korekcije visokih vrednosti astigmatizma), kao i konzervativnim pristupom, u vidu korekcije specijalnim tipom kontaktnih sočiva.

Video prilozi

VIDEO PRILOZI
 • International star for quality

  INTERNATIONAL DIAMOND STAR FOR QUALITY ŽENEVA 2017

  Jos jedna prestizna nagrada SVETOM VIDU za kvalitet i kontinuitet kvaliteta koji ova ustanova neguje,profesionalizam, inovacije, posvecenost pacijentu,humanitarni rad...

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+