Adresa
Obavešteni smo da postoje pokušaji lažnog predstavljanja…
…imenom SVETOG VID-a u različitim krajevima balkana…
…i ovim putem želimo da ukažemo na ovu zloupotrebu našeg imena.
Upozoravamo posetioce sajta da je adresa Specijalne bolnice SVETI VID
…isključivo Dobračina 27 u Beogradu i jedina lokacija na kojoj naši lekari rade…
…sve ostale informacije o gostovanjima naših lekara van Beograda su NETAČNE.
Youtube Youtube Twitter Google +

Lasersko skidanje dioptrije

Egzajmer (excimer) laser – Schwind Amaris- smart puls/smart surf-ace touch free t-prk

– Bezbolno,
– Brzo,
– Bezbedno,
– Bezkontaktno,
– Bez zasecanja rožnjače,
– Bez sporednih efekata

San miliona širom sveta je da se oslobodi zavisnosti od naočari i konaktnog sočiva.
San miliona roditelja širom sveta je da pomognu svojim mališanima, sa problemima korekcije dioptrije gde preti slabovidost, da u ranom predškolskom uzrastu bolje vide i izbegnu oštećenja za ceo zivot.

Laserske procedure u svetom vidu obezbeđuju komforan i siguran način postizanja ovih ciljeva i kod dece i kod odraslih.
Radi se o najsavremenijoj tehnologiji i revolucinarnom laserskom pristupu.

Smart puls -smart surf ace, inovativna tehnologija sa wau efektom, nazvanim tako zbog uzvika ushićenja pacijenata već odmah po intervenciji- wow!!!
Procedura ne zahteva kreiranje i zasecanje flapa, odnosno poklopca epitela, omogućuje maksimalnu preciznost sa veoma brzim eye-trackerom-praćenjem finih pokreta oka i kontrolu statičke i dinamičke ciklotorzije obezbeđujući u svakom momentu savršeno precizno centriranje.

Izuzetna brzina laserskog snopa koju pacijenti opisuju kao “vatromet“, znatno skraćuje vreme laserske procedure, a perfektuiranje površine rožnjače daje brz oporavak vida odmah, potpuno bez bola, sa savršeno glatkom i prozirnom površinom roznjače (no haze), očuvanog kvaliteta , što znači veliki komfor za pacijenta.

Ovakav atraumatičan postupak, bez zasecanja flapa, bez igle, praktično touch free, je efektan, siguran i pouzdan tretman korekcije dioptrije, na koji se čekalo godinama.
Ovim postupkom je ostvarena velika prednost u odnosu na lasik procedure, gde postoji izvestan stepen mogućih komplikacija flapa, i nekoliko meseci i godina nakon lasika, a takodje i izvanredan komfor i bezbolnost u odnosu na nekadašnje prk metode.

Primenjuje se takođe i u terapijske svrhe, kod ranijih ostećenja rožnjače usled traume, ponavljajućih erozija, bulozne keratopatije, koja najčešće nastaje nakon traumatičnih hirurgija katarakte, površnih ožiljaka na rožnjači i sl.

NOVO – laser najnovije generacije. Brzo, bezbolno, bezkontaktno

Video prilozi

Refraktivna hirurgija

Specijalna bolnica SVETI VID uvela je u zemlju laserske i hirurške postupke korekcije dioptrije – REFRAKTIVNU HIRURGIJU.

Ova subspecijalistička grana oftalmologije prisutna je u savremenoj oftalmologiji od osamdesetih godina prošlog veka, a sa nastankom SVETOG VIDA postala je dostupna i našim građanima, ovde u zemlji.

Refraktivna hirurgija kod odraslih

Refraktivna hirurgija kod dece

Video prilozi

Lasersko skidanje dioptrije

Egzajmer (excimer) laser

San miliona postaje stvarnost! Preciznost, predvidivost, sigurnost, kao i zadovoljstvo miliona operisanih pacijenata širom sveta.

Egzajmer laser svakako uživa najveću popularnost među refraktivnim procedurama i najmanje je invazivna metoda. Već decenijama je u primeni, kao sigurna procedura, u definisanim indikacijama. Predstavlja kompjuterski kontrolisanu primenu hladnog laserskog snopa – zapravo “letećih” laserskih snopova, koji se velikom frekvencom smenjuju po željenoj zoni na rožnjači, prethodno unapred definisanoj, po zadatom modelu i fino je reoblikuju i „poliraju”.

Egzajmer laser kod odraslih

Egzajmer laser kod dece

Visoka dioptrija

KAKO PREMOSTITI PROBLEM VISOKE DIOPTRIJE:

Među pacijentima sa problemom dioptrije gotovo trećina ima visoku dioptriju. Ovi“nesrećni” ljudi svoju visoku dioptriju teško mogu da “utaknu” u okvir naočara ili iskoriguju kontaktnim sočivom. Sa većim stepenom astigmatizma, gotovo je sigurno da će uz konvencionalna pomagala nepotpuna vidna oštrina, nerealna slika i limitirano vidno polje biti svakodnevnica sa kojom žive. Bez “pomagala” ovi ljudi vide na svega par desetina centimetara pred okom, što znači da postoji izuzetna zavisnost od naočara ili sočiva, pa i onda je funkcija vida ograničena.

Primena egzajmer lasera limitirana je visinom dioptrije, ali i debljinom rožnjače, kao i njenim kvalitetom. O situacijama kada se ne može primeniti laser, a radi se o mlađoj osobi sa očuvanom akomodacijom još uvek, izbor je ugradnja specijalnog intraokularnog sočiva, koje će korigovati visoku kratkovidost, visoku dalekovidost i visoke vrednosti astigmatizma. Svaka od refraktivnih procedura, bilo laserska, bilo hirurška ima svoje specifične zahteve. Potrebno je izuzetno poznavanja refraktivne hirurgije i iskustvo da bi se za svakog ponaosob našlo najbolje i najsigurnije rešenje.

Uz ove principe, rezultati refraktivnih procedura su izvanredni i iza njih ostaju srećni ljudi.

Radi se o hirurškoj ugradnji specijalnog sočiva koje pokriva širok dioptrijski opseg. Sopstveno sočivo, koje je smešteno iza dužice, ostaje nedirnuto. Time se čuva akomodacija (vid na blizu), a rešava korekcija za daljinu. Zato se ova hirurgija primenjuje u starosnoj grupi do 35 – 40 godina starosti dok ima akomodacije.

Mogu se operisati oba oka isti dan, ili dan za danom, radi brzog uspostavljanja binokularnog vida preoperativnog astigmatizma.

Refraktivna sočiva za korekciju kratkovidosti i dalekovidosti su u primeni već dosta dugo. Danas postoji i varijanta faknog toričnog sočiva, što znači mogućnost korekcije ujedno i pridruženog astigmatizma i to vrlo visokog. Neophodan je pregled kako bi se utvrdilo da li pacijent zadovoljava kriterijume nephodne za implantaciju baš ovog sočiva. Specijalnim proračunima se potom dobija željeni tip sočiva, specifično, za svakog pacijenta ponaosob. To su sočiva savršenog dizajna i materijala, prilagođena oku u potpunosti. Fakna intraokularna sočiva se odlično podnose, pacijent se brzo adaptira, postoperativni odgovor je odličan. Međutim, obzirom da se plasiraju u prednju komoru, dakle, blizu unutrašnje površine roznjače, ne savetuje se sportistima, gde je rizik povređivanja veliki.

Naši dugogodišnji rezultati pokazali su prevazilaženje najbolje korigovane vidne oštrine za čak 1 – 2 reda više. To znači izuzetan komfor za pacijenta, bolju vidnu oštrinu od one koju je imao standardnim pomagalima. Naši rezultati se podudaraju i sa objavljenim svetskim rezultatima.

Bitna premisa bez koje nema smisla govoriti o vrhunskoj refraktivnoj hirurgiji je umeće i prefinjenost hirurške tehnike, iskustvo hirurga u primeni ove vrhunske hirurgije, i naravno pravilan odabir pacijenata uz poštovanje zvanično usvojenih stavova.

Kod starijih, gde je sočivo već izgubilo akomodaciju u korekciji visokih dioptrija savetuje se tzv. hirurgija zamene sočiva, kada se hirurškim putem, metodom fakoemulzifikacije, ili aqualize, u lokalnoj anesteziji i postupku koji traje kratko, 5-6 minuta, odstranjuje sopstveno, biološko sočivo, i zamenjuje adekvatnim, kojim se koriguje dioptrija.

Izborom adekvatnog intraokularnog sočiva, moguće je korigovati i visoke vrednosti preoperativnog astigmatizma.

Naravno, u pripremi za bilo koju intervenciju, pacijent se podvrgava detaljnom pregledu, sa posebnim naglaskom na detaljan pregled očnog dna i dijagnostiku makule, zato što u stanjima visoke kratkovidosti, tokom celog života postoji rizik od ablacije mrežnjače.

Rast dioptrije je uslovljen pretežno rastom očne jabučice (bulbusa) u detinjstvu, a ne toliko promenama na rožnjači, te dolazi do istanjenja ovojnica oka, i rizika od pucanja i nastanka ablacije mrežnjače. Stoga se kod male dece već sa prvim znacima koji ukazuju na progresivni rast miopije, savetuje operacija skleroplastike, kojom se ojačava struktura ovojnica i smanjuje rizik nastanka ablacije.

Visoka kratkovidost kod dece

Razvoj visoke miopije (kratkovidosti) uglavnom nastaje zbog nekontrolisanog rasta očne jabučice, po aksijalnoj dužini. Normalno, kod mladih, oblik i krivina očnog sočiva kompenzuje ovaj porast očne jabučice. Taj proces se zove emetropizacija. Ponekad, to nije dovoljno i porast očne jabučice prevazilazi opseg emetropizacije, što rezultira određenom visinom kratkovidosti. Tkivo zida očne jabučice (ovojnice oka) se istanjuje, i izgled zadnjeg segmenta, mrežnjače, dobija poseban „miopni” izgled, istanjen i sklon oštećenjima, sa rizikom od nastanka ablacije mrežnjače.

Kao hirurska procedura, kojom bi se zaustavio progresivni rast aksijalne dužine oka i smanjio dalji razvoj kratkovidosti, sačuvalo tkivo ovojnica oka od daljeg istanjenja i smanjio rizik nastanka ablacije, preporučuje se SKLEROPLASTIKA.

Procedura je u primeni godinama. Radi se u opštoj anesteziji, sada sa specijalnim biokompatibilnim implantima, koji se široko primenjuju i u drugim granama medicine (kardiohirurgija, abdominalna hirurgija, i sl). Nema potrebe za ostajanjem u bolnici, dete se otpušta kući istog dana, nekoliko sati nakon hirurgije.

Kontrola je za 3-4 nedelje nakon operacije. Potom sledi dalje praćenje, kontrole.

Razlozi nastanka visoke kratkovidosti su različiti: genetika, nakon operacije katarakte kod dece, zbog gubitka normalnog kompenzatornog mehanizma emetropizacije očnog sočiva, što je poznato i uzima se u obzir prilikom određivanja jačine intraokularnog sočiva koje će se ugraditi detetu pri operaciji katarakte, imajući u vidu starost deteta (nekoliko meseci, do 6 meseci, do godine dana, do 2 godine, i starije,…). Visoka kratkovidost se takođe očekuje u nekim sindromima, kao sto je Sy Down, ili kod prevremeno rođene dece, gde je došlo do regresije stadijuma retinopatije (ROP regresija).

Presbiopija – Staračka dalekovidost

Nepopularan naziv za oftalmološki problem sa kojim se svako ljudsko biće mora susresti – momenat kada se javlja potreba za naočarima za čitanje. Vid na blizinu slabi, potrebno je jako svetlo, i u početku duže vreme zadržavanja na tekstu radi fokusiranja, i promena fokusa – udaljavanje teksta. Zove se staračka dalekovidost, zato što vid na daljinu ostaje, a za blizinu, slabi, jer sočivo gubi svoju akomodaciju, odnosno moć da se prilagodi u promeni svog oblika i jačine prelamanja, te tako “propusti” da jače prelomi zrake, prilikom posmatranja bliskih predmeta.

Najčešće pomagalo su naočare, u plusu, za čitanje. Međutim, oftalmologija pruža danas druge mogućnosti, puno prihvatljivije i komfornije od naočari za čitanje.

Ukoliko ste celog života nosili naočare za daljinu, a sada u određenim godinama i za blizinu, to postaje dvostruko opterećenje.

Multifokalni i akomodativni implanti – MULTIFOKALI

Monovision (laser, implant)

Bioptik

BIOPTIK, predstavlja kombinaciju metoda primenjenih sa ciljem da se reši kombinovan dioptrijski problem. Obuhvata hirurgiju sočiva i proceduru na rožnjači (lens + corneal surgery). Primenjuje se najčešće u slučaju retkih kombinovanih refraktivnih problema na oku, kada dioptrijski problem prevazilazi rang postojećih dioptrijskih vrednosti, te se mora kombinovati sa postupcima na rožnjači.

Na primer, operacija zamene sočiva, ili ugradnja Phakic implanta + laserska korekcija rezidualne dioptrije. Može se primeniti i kod presbiopne korekcije, nakon ugradnje multifokalnih implanata, primenom lasera za korigovanje postojećeg astigmatizma.

Ko izvodi refraktivne procedure u Svetom Vidu?

Sve refraktivne procedure izvodi Prof Dr Pavel Rozsival, istaknuti član najvećih evropskih i svetskih oftalmoloških asocijacija, koji je od strane vodećih autoriteta proglašen jednim od najzaslužnijih ljudi u oftalmologiji XX veka. Zahvaljujući njemu, uz adekvatnu opremljenost bolnice i edukaciju kadrova, uspeli smo da refraktivnu hirurgiju uvedemo u zemlju i učinimo je dostupnom svim ljudima, i pacijentima i lekarima. Hirurgija koja se ovde izvodi predstavlja najviši nivo očne hirurgije.

Laserske procedure kod dece izvodi Prof Dr Rudolf Autrata, jedan od vodećih evropskih i svetskih pedijatrijskih oftalmologa. Nagradjen je najvišim priznanjima za doprinos razvoju dečje oftalmologije, posebno primene refraktivnih procedura kod dece u specijalnim indikacijama, kao mere za smanjenje slabovidosti i stvaranje uslova za formiranje funkcionalnog binokularnog vida. Sveti Vid je postao poznata adresa i među istaknutim svetskim dečjim klinikama gde se obavlja visoko kvalitetna pedijatrijska refraktivna hirurgija.

Video prilozi

VIDEO PRILOZI

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+