Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Glavkom

Na splošno, GLAVKOM predstavlja raznovrstno skupino očesnih obolenj s poškodbami očesnega živca in izgubo vida. Če se ne zdravi, je skrajni izid slepota. To obolenje je MULTIFAKTORIALNA optična nevropatija z značilno pridobljeno izgubo vlaken očesnega živca. Ima širok obseg izraženih dejavnikov tveganja, s povečanim očesnim pritiskom na prvem mestu.
Glavkom je najbolj pogosto kronično obolenje, nastopa prikrito, brez jasnih simptomov in ga pacienti težko pravočasno prepoznajo. V naši državi, to zahrbtno obolenje še vedno pusti zaskrbljujoče število slepih ljudi različne starosti.
V tej državi ostanejo takšni pacienti zelo pogosto brez pomoči zaradi velikega strahu pred starimi, agresivnimi, neuspešnimi kirurškimi metodami, ki so tu v glavnem prisotne.
Skrajni čas je, da se kaj stori! Sodobna oftalmologija je dojela in demistificirala ta pojav in ponudila URADNA stališča o zgodnjem odkrivanju in zdravljenju glavkoma, obolenja, ki vodi v temo – slepilo, če se pravočasno ne prepozna. V najbolj zgodnjem stadiju obolenja prihaja do sprememb na nivoju ganglijskih celic mrežnice, pred pojavo simptomov, to pa lahko traja nekaj časa, preden se nadaljuje progresiven razvoj bolezni. S terapijo se začne takoj, ko se odkrijejo te subtilne spremembe. Izbira ustrezne kirurške metode ali kombinacije metod za slehernega pacienta posebej je zelo pomemben predpogoj in najbolj občutljiv trenutek v boju zoper to pošast.
Drage dolgoletne študije so imele kot rezultat možnosti, da se lahko to obolenje „drži pod kontrolo“ z močnimi zdravili v obliki kapljic za oči. Vendar, preseneča nezmožnost, da bi se korektno tolmačilo „normalne in visoke“ vrednosti introkularnega pritiska (IOP) kot enega največjih dejavnikov tveganja pred obolelostjo za glavkomom.
Za oko, ki je očitno poškodovano, „normalen, zaželen“ očesni pritisk vsekakor mora biti nižji, kot so standardni normalni nivoji za zdrave oči.
Podobno kot v drugih vodilnih centrih za glavkom v EVROPI, Specialna bolnišnica SVETI VID se že leta nazaj ukvarja s to težavo v skladu s sodobnimi novimi standardi in stališči. V sodelovanju z znanimi imeni evropske oftalmologije se negujejo novi, bolj izpopolnjeni kirurški pristopi, med njimi pa tudi nepenetralna globoka sklerektomija z vsadki v obliki gela. Tako so premagana tveganja zastarelih, agresivnih, neprilagojenih kirurških tehnik.
Prva reakcija pacienta, ko se sooči z diagnozo glavkoma, je nezaupljivost. Ne glede na to, da so vrednosti IOP dvakrat večje kot je normalno, povišan očesni pritisk, kot najbolj pogosta manifestacija glavkoma, ne izziva bolečine. V perifernem vidnem polju nastajajo specifične napake, medtem ko centralni vid dolgo ostane ohranjen tako, da pacient ne prepozna prvih simptomov. Ko pa se pojavijo bolečine in očitne okvare v vidnem polju, so poškodbe nepopravljive, z že uničenim določenim delom očesnega živca. Cilj terapije je obdržati obolenje v tem stadiju in pa očesni pritisk pod kontrolo.
Moramo pojasniti problem in pomagati pacientu, da bo razumel svojo bolezen, ker bo edino tako sprejel nujnost zgodnjega zdravljenja. To obolenje je dosmrtno, ampak takojšnja in ustrezna terapija lahko omogoči pacientu, da bo živel z obolenjem, ki je pod kontrolo (kot pri kontroliranem krvnem tlaku).
Šteje, da je povišan IOP najpogostejši dejavnik tveganja, ampak ne tudi edini. Staro razumevanje, da glavkom predstavlja povišane vrednosti samega očesnega pritiska s poškodbami optičnega živca in s tipičnimi glavkomatoznimi okvarami v vidnem polju, je nepopolno in je danes spremenjeno. Povišan IOP bo vsekakor pospešil pojav glavkomatoznih okvar, ampak se med glavkomom in visokim očesnim pritiskom ne more postaviti znaka enakosti. V nekaterih primerih je bilo opaziti zelo majhne spremembe na papili očesnega živca med stanji „relativno“ normalnega ali celo nižjega IOP.
To je t.i. glavkom normalnega ali nizkega pritiska. Vrednosti IOP med 9-21 mm Hg se jemljejo za normalne. Vendar, okoli 25 % ljudi z „relativno normalnim“ IOP imajo določene glavkomatozne spremembe.
To pomeni, da se ocene vrednosti IOP ne sme delati ločeno, ampak mora biti povezana z resno evaluacijo mnogih drugih dejavnikov tveganja in prisotnosti predispozicije za obolenje. Če je disk očesnega živca že poškodovan, ali če obstaja okvara v vidnem polju, ob pozitivni družinski zgodovini, je treba vrednost IOP vzdrževati nižjo, kot je običajno, oziroma je znižati do tiste vrednosti, ki ne bo pripeljala do nadaljnjih okvar. Kot pri koronarni bolezni, ko si prizadevamo znižati vrednost krvnega tlaka in nivo lipidov v serumu na vrednosti, ki so nižje, kot je to primer pri zdravih ljudeh, brez dejavnikov tveganja.
Kar se nanaša na vrednosti IOP, tudi ko le-ta znaša, na primer, 22 mmHg, je treba podvomiti na glavkom, dokler se ne potrdijo druge spremembe ali dokler se tveganja ne izključi.
Razlika v očesnem pritisku v obeh očesih, kot tudi velike dnevne oscilacije IOP in asimetrija v videzu papile v obeh očesih, predstavljajo alarm za kompleten pregled ob uporabi računalniško prikazanega vidnega polja in za nujno terapijo, če bo diagnoza potrjena.
Povišan očesni pritisk („trdo oko“) nastane zaradi motenega ravnovesja med produkcijo in odtekanjem očesne vodice – ali je prevelika produkcija, ali pa je otežkočeno odtekanje očesne vodice. Vsaka višja kategorija patologije je prisotna v neki obliki glavkoma. Če je anatomija očesa „normalna“, z normalnim videzom kota sprednjega očesnega prekata in normalno globino sprednjega očesnega prekata, gre za t.i. glavkom odprtega kota. Če pa so prisotne določene spremembe v zgradbi sprednjega očesnega prekata, prirojene ali pridobljene, gre za glavkom ozkega ali zaprtega kota. Pri nekaterih predispozicijah v procesu staranja, kot sprednjega prekata postaja ozek in je to tveganje pred akutnim napadom glavkoma, zlasti pri razširjenih zenicah (v temi ali z midriatikumom!). Zaradi tega je pred širjenjem zenic, izjemno pomembno najprej preiskati prekatni kot!!!
Visoka daljnovidnost s plitvim sprednjim očesnim prekatom je prav tako predispozicija za glavkom.
Glavkom kot sekundaren pojav („posledičen“) se razvija v procesih očesnega vnetja (uveitis), posttravmatsko, zaradi zraslin v prekatnem kotu. On je lahko tudi komplikacija „dozorevanja“ katarakte, ko natečena leča poriva naprej šarenico in zožuje sprednji prekat ter prekatni kot, ali pa pretrga komunikacijo fluida iz zadnjega v sprednji del, ob tem pa blokira predel zenice. Zaradi dolgotrajnega čakanja, da bi operirali dozorelo katarakto, obstaja nevarnost razpadanja leče, ob reakciji, ki se kaže kot vnetje – uveitis kot komplikacijo, ali do zapiranja prekatnega kota in akutnega napada glavkoma.
To so nevarnosti zastarelega razumevanja, da je treba „počakati, da katarakta dozori, da bi jo operirali“, ki pa je opuščeno v sedemdesetih letih XX. stoletja. Preventiven ukrep pa je zgodnja operacija katarakte – fakoemulzifikacija (operacija z ultrazvokom).
Zgodnje spremembe pri glavkomu se razvijajo na nivoju ganglijskih celic v mrežnici, preden se pokažejo jasni klinični znaki okvare. Prehranjevanje tkiv je bistveno moteno zaradi perfuzijskih motenj v zelo delikatnem, občutljivem tkivu ganglijskih celic in očesnega živca (aksona). Njegova občutljivost je večja pri povišanem IOP ali pri dnevnih oscilacijah IOP za več kot 6 mm Hg. Perfuzijske motnje so prisotne tudi v splošnih obolenjih, kot so zoženje karotidnih arterij, nizek krvni pritisk, dijabetes melitus, vsekakor imajo velik vpliv na spremembe v aksonih očesnega živca, kot tudi lokalna predispozicija, kot je visoka kratkovidnost.
Ti dejavniki tveganja lahko poslabšajo okvaro, ampak to ne pomeni, da se bo glavkom razvil pri sleherni osebi, ki ima nekakšne cirkulatorne motnje.
Genetika določa občutljivost teh delikatnih tkiv na izpostavljenost dejavnikom tveganja.
Obolenje se lahko pojavi v zgodnjem otroštvu, kot osamljeno obolenje ali v kombinaciji z nekaterimi drugimi prirojenimi motnjami, kot je katarakta ali aniridija. Po odkrivanju prirojene katarakte, je pomembno poiskati tudi glavkomatozne pojave, in celo, če niso izražene med istim obdobjem, ni treba pozabiti na možnost, da se bodo kasneje pojavile.
Cilj terapije je zaščita vidnega živca in vzdrževanje očesnega pritiska do ustrezne vrednosti. Prvi korak je uporaba kapljic za oči, vendar v primeru grozečega napada glavkoma, pri glavkomu zaprtega kota, se uporablja laser. Če maksimalna terapija ne ustavi napredovanja glavkomatoznih sprememb na disku vidnega živca tudi v vidnem polju, je nujen kirurški poseg.
Zgubljanje časa ali sprejem napačnih odločitev ne moreta rešiti vidnega živca. Kirurgija na slepem očesu je etični problem, ker je nesmiselna. Zdravniki, ki niso seznanjeni s tem problemom, naj takoj napotijo paciente na pravo mesto. Nekritična ocena vrednosti očesnega pritiska in neprepoznavanje prvih znakov motnje pripeljeta do katastrofalnega izida. Maksimalna terapija podrazumeva vsa razpoložljiva sredstva za kontrolo bolezni z medikamentom in ob upoštevanju starostne dobe pacienta. Pri mlajših pacientih (30-40 let) z očitnim poslabšanjem po dveh različnih medikamentih, je treba resno razmišljati o kirurgiji. Te ljudi čaka dolgoletno bojevanje proti glavkomu, uporaba teh medikamentov med mnogimi leti pa vsekakor ni neškodljiva. Čeprav so močni, ti medikamenti imajo tudi nezaželena dejstva, v nekaterih primerih tudi kontraindikacije. Po dolgoletni uporabi kapljic, tkivo zgubi lastnosti svoje „biologije“, kar zmanjšuje učinke pozno uporabljene kirurgije.
Cilj kirurške procedure je, da zagotovi ravnotežje med produkcijo in odtekanjem očesne vodice. Sprejem odločitve o tem, kdaj je treba izvesti operacijo in katero metoda ali kombinacijo metod je treba uporabiti, je odvisno od številnih dejavnikov: vrste glavkoma, trajanja bolezni, stopnje okvare, vrednosti IOP. Ti dejavniki določajo vrednost zaželenega nivoja IOP in pa, seveda, vrsto kirurškega posega.
Glede na delikatnost te motnje, je potrebno odločitev o kirurškem posegu sprejeti s strani vrhunskih strokovnjakov, ki so seznanjeni z vsemi podrobnostmi, kot tudi z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi razpoložljivih kirurških možnosti, in ki so popolnoma obvladali s temi kirurškimi tehnikami.
Nekritična vztrajna uporaba zmeraj enake, agresivne in neprilagojene kirurške tehnike vsekakor prispeva k naraščanju slepe populacije v Srbiji. Ta kirurgija „odtisa“ je katastrofalna za paciente in neuporabna v sodobni oftalmologiji.
Osnovna diagnostika, kompletna evaluacija bolezni, ustrezna ocena vrednosti IOP, razumevanje zgodnjih tipičnih sprememb v videzu papile, izbira pravega časa za začetek zdravljenja – vse to je izjemno koristno in za dobro vodenje bolezni, če se le-to resno razume.
Ob boljši organizaciji in posvetovanju, bolezen ne bi morala biti nerešljiv problem na nivoju primarne in sekundarne zdravstvene zaščite, istočasno pa bi imela velik pomen v boju proti slepoti, ki jo povzroča glavkom.
Mi smo uvedli takšna stališča in sodoben pristop k zdravljenju glavkoma v Srbiji in smo ustanovili Center za glavkom, na čelu katerega je evropski ekspert, prof. S. Pitrova. To obolenje se uspešno drži pod kontrolo zahvaljujoč današnjim možnostim zdravljenja in kirurškim proceduram.
Neznani izrazi:
IOP – intraokularni tlak
PNO, papila vidnega živca, disk vidnega živca – glava vidnega živca
Perfuzija – oskrba tkiv s krvjo, prekrvavitev tkiv

VIDEO PRILOZI
 • OSEBNA IZKAZNICA Specialne bolnišnice

  OSEBNA IZKAZNICA
  Specialne bolnišnice

  Bolnišnica se nahaja v ožjem centru Beograda, v Dobračini ulici št. 27, blizu Trga Republike in Narodnega gledališča.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnišnici...+

 • Milano 2013. #1 nagrada na svetu

  Na največjem svetovnem kongresu za operacijo katarakte in refraktivno kirurgijo, ki je potekal v Milanu leta 2013, je SVETI VID prejel prvo nagrado – Zlato statuo.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA V SVETU
  ZA BOLNIŠNICO SVETI VID

  Podeljena je na internacionalnem kongresu Inovativne oftalmologije za kakovost kirurgije in prispevek k razvoju sodobne oftalmologije EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • ZGODBE PACIENTOV

  ZGODBE PACIENTOV

  Nekaj najbolj dragocenega pri delu, s katerim se ukvarjamo, so naši zadovoljni pacienti. To so samo nekatere zgodbe med številnimi, dokumenti o usodnem preobratu v življenju, ki je tem ljudem prinesla Specialna bolnišnica SVETI VID.

  Video...+

 • Otroška oftalmologija

  Otroška oftalmologija

  Profesor oftalmologije in direktor otroške oftalmološke klinike Masarykove Univerze, Brno, Češka.

  Otroška oftalmologija...+