Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Diyoptrinin düzeltilmesi

REFRAKTİF CERRAHİYİ

Özel SVETI VID Hastanesi, bu alanda REFRAKTİF CERRAHİYİ, miyop, hipermetrop ve astigmatlık gibi refraktif kusurlarının düzeltilmesi için cerrahi ve lazer işlemlerini başlattı. Uzmanlaşmış bu oftalmoloji alanı 1980’lerden beri modern oftalmolojide mevcuttur ve niyahet SVETI VID göz hastanesi sayesinde bu alanda kullanılabilir hale getirilmiştir.

REFRAKTİF CERRAHİ NEDİR?

Refraktif cerrahi, yakını görememe, uzağı görememe ve astigmatlık gibi refraktif kusurları düzeltmek için kullanılan bir dizi cerrahi ve ameliyat işlemlerini ifade etmektedir. Kontakt lensler ve gözlükler gibi bilinen malzemeler olan bağlılığı ortadan kaldırmaktadır. Ciddi anizometropi ya da bilinen terapiye dirençli refraktif kusurlarının düzeltilmesinin zorunlu olduğu ancak kontakt lenslerle, gözlüklerle başarılamadığı zaman özel endikasyonlarda, görme keskinliğinin yoğun olarak gelişme döneminde refraktif cerrahinin çocuklarda yapılması uygundur. Bu yöntemler, bir çok yıldır dünya oftalmolojisinde kullanılmakta ve özel SVETI VID Hastanesi sayesinde bizim de bu hayallerimiz gerçek oldu.

En yeterli yöntemi seçerek astigmatlık da dahil hem küçük hem de büyük refraktif kusurlarda refraktif cerrahinin potansiyeli çok büyüktür. Bu alandaki müthiş deneyim, çok daha iyi müdahale için büyük önem taşımaktadır. özellikle her hasta için uygun bir yöntemin, yöntemlerin birleştirilmesi ya da gerektiğinde özel bir yaklaşımın tercih edilmesini düşünmek çok önemlidir.

Excimer lazer kesinlikle en gözde ve en az invazif olan bir yöntemdir. Bilgisayar eşliğinde ve kornea yüzünü yeniden şekillendirmek ve bu yüzden de refraktif gücü gerekli olana dönüştürmek için yüksek sıklıkta “uçan lazerli noktalarl” kontrollü lazer ışınını ifade etmektedir. Lazerle ayrılması planlanan diyoptrik aralık, muayene esnasında oluşturulan özel parametrelerle gelişmiş bir şekilde açıklanmaktadır.

Lazer işleminden önce korneanın kalınlığı, şekli ve sağlamlığı çok önemlidir. Kornea kalınlığı yeterli olduğu zaman 13 D’ye kadar olan (astigmat ile) miyopluk ve +6 D’ye kadar olan hipermetropluğun düzeltilmesi için kullanılmaktadır. İnce kornealarda, diyoptrik aralığın düzeltilmesi için yukarıda bahsedilen aralığın altında olmalıdır. Refraktif kusurun sabit olmadığı durumlarda, rahat, keskin bir görme sağlamak ve gözlüklerden kurtulmak için lazer işlemi uygulanmaktdır. Gerektiğinde korneanın ( artma) kalınlığına bağlı olarak daha sonraları küçük değişimler tekrardan düzeltilebilir. Bu, işlemin güvenliği açısından gerekli bir durumdur. Yüksek aralığı olan diyoptriler ve ince kornealarda, aşağıdaki olasılıkları dikkate alarak özel göz içi lenslerin implantasyonu ile cerrahi bir tedavi önerilmektedir:

a) Doğal, kristal, biyolojik lensler çıkarılmadan refraktif göz içi lens implamantları ile cerrahi işlem. Bu, yuvarlak ve astigmatik düzeltme açısından yüksek miyop, yüksek hipermetrop ve PHAKIC TORIC IOL için sözde PHAKIC GöZ İçİ LENSLERDİR (IOL). Bu işlem, 35-40 yaşına kadar olan hastalarda uygulanmaktadır. Bu nedenle, uyumluluk korunmakta ve uzağı görme düzeltilmektedir. Bu lenslerin kalitesi olağanüstüdür. Bu yolla -22D’ye ( lenslerin türüne bağlı olarak -25D) kadar olan miyop ve +10/’a kadar olan hipermetropluğun 7D’ye (phakic torik) kadar olan torik onarılması ile düzeltilmesi mümkündür. Frklı bir çok türü vardır- küçük kesik implamantasyonu için esnek köşegenel destek ve iris kıskaçlı lensler. Sonuçlar ise harikadır.

Çoğunlukla lokal anestezide yapılan ameliyat kısa sürmekte ve ameliyatın yapıldığının ertesi günü hızlı bir iyileşme sağlanmaktadır. Binoküler operasyon ya da üst üste iki operasyonun uygulanması mümkündür. Bilinen terapinin karşılık vermediği ve ciddi göz tembelliğinin tehdit ettiği durumlarda yüksek anizometropide yüksek binoküler refraktif kusurların düzeltilmesi için pediatrik refraktif cerrahide Phakic IOL’ler kullanılmaktadır. Bu durumda genel anestezi zorunludur.

b) Daha yaşlı miyop veya hipermetrop olan hastalarda, doğal lensler uyumluluk gücünü kaybettiği ve bu nedenle de “okuma gözlükleri” adı altında diğer gözlüklere ihtiyaç duyulduğunda, lazer ya da phakic iol implantasyonu tercih edilmemekte ancak hastanın ihtiyacına uygun olan türdeki lenss implantasyonu ile LENS DEĞİŞİMİ yapılmaktadır.

Çok sayıda hasta, yakınındaki nesneleri (uyumluluğun sağlanması ile), orta mesafeleri (bilgisayar) ve uzak mesafeleri görmenin verdiği rahatlıkla birlikte çok odaklı katlanabilir göz içi lenslerin seçilmesinden dolayı çok büyük mutluluk duymaktadırlar. Katarakt ameliyatı (fakoemülsifikasyon) olan hastalar, çok odaklı implantları tercih ederek daha önceki refraktif sorunları düzeltebilir. Bu nedenle çok odaklı katlanabilir lensler, farklı mesafelerde (uyumluluğun sağlanması) iyi bir kalitede görme olanağı sağlayarak gözlüklere olan bağlılığı gidermektedir.

Cerrahi hassasiyetin çok önemli olduğu için Refraktif cerrahinin en iyi potansiyelini kullanmak için tüm işlemler cerrahi becerileri ve performansı gerektirmektedir. Bu yüzden refraktif cerrahiyi uygulayan cerrahın bu alanda uzman olması ve hastalarına en iyi olanı sunması çok öenemlidir. 5 yaşından büyük, orta ya da küçük göz tembelliği olan çocuklarda konjenital veya travmatik katarağın çıkarılmasında, katarakt ameliyatından sonra uyumluluk kaybını dengelemek ve neredeyse “yeniden bir uyumluluk” oluşturmak amacıyla çok odaklı implant önerilmektedir. Lenslerin değiştirilmesi ameliyatı her iki gözde eş zamanlı olarak lokal anestezide (genelde çocuklarda) yapılmaktadır. Ameliyatın ertesi günü ya da bir kaç gün sonra iyileşme gereklidir. Refraktif cerrahi cerrahi becerilerin tacıdır ve oftalmolojininde kraliçesidir. üniversitemizde henüz mevcut değil. Yeni başlayanlar ve bu cerrahi yaklaşımlarda hiç deneyimi olmayan kişiler bu cerrahi alanda çalışmak için bir lisans almamaktadır çünkü bu tehlikeli olabilir. Refraktif işlemleri alanında bilgi birikimi ve deneyim eksikliği yanlış anlamaya ve yanılmalara ve bu şekilde diyopterin düzeltilmesi korkuya neden olabilir. Ama gerçekte bu alanda uzman olan biri tarafından yapıldığı ve bu ameliyatı olan kişileri memnun ettiği zaman bu işlemler resmi ve çok iyidir.

MODERN OFTALMOLOJİDE BU SORUN ŞİMDİ NASIL?
NE ZAMANDIR VAR VE NE TÜR SONUÇLAR ELDE ETTİ?

Refraktif cerrahinin başlaması, ameliyatla diyopteriği düzeltme girişimlerinde bulunan Baraquer, Sateau, Fiodorov’un öncülük ettiği adımlara yarım yüzyıldan daha öncesine uzanmaktadır. Nihai amaçtan çok uzak olmasına karşın bu adımlar, modern oftalmolojinin daha da ilerlemesi için çok önemliydi. Yirmi beş yıldan günümüze kadar refraktif cerrahi oftalmolojinin yeni bir yan dalı olarak gelişmiştir. Bu konu hakkında bir çok kongre düzenlendi ve bir çok dergi ve kitap yazıldı. Birçok yıldır öğrenciler ve genç oftalmolojistler (göz doktoru) burada Sırbistan’da değilde gelişmiş ülkelerde oftalmolojinin bu alanındaki eğitmenleri dinliyordu. Oftalmolojide Excimer lazerin kullanılması 1980’lerde başladı. Modern olanların atası sayılan hırdavat lazerler şuan eskide kaldı.

Bugün, Excimer lazer işlemleri her göze uygun olarak ayarlama avantajları ile bir yazılım türü oldu. En yüksek gelişimsel noktasına ulaştı. çok uzun zaman önce planlanan hedef en sonunda gerçek oldu. Milyonlarca insanın rüyası gerçek oldu! Ameliyat olan tüm dünyadan milyonlarca hastanın hassasiyeti, öngörülebilirliliği, güvenliği ve memnuniyeti, oftalmolojinin en yüksek yetkililerini lazer işlemlerine resmiyet kazandırma konusunda etkiledi.
REFRAKTİF CERRAHİDE ALTIN ÇAĞ BAŞLAMIYOR, DEVAM EDİYOR.

Bu, uzun zaman önce tasarlanan hedeflerin şimdi gerçekleştiği sağlam sonuçların elde edildiği çağdır. SVETI VID Hastanesi sayesinde, oftalmolojinin bu alanında ERİŞİLEMEZ olanlar şimdi GERçEĞİMİZ oldu.

REFRAKTİF CERRAHİ İNSANLARIMIZIN FİKİRLERİNDE NE KADARDIR BULUNMAKTADIR?

çok uzun bir süredir ancak ne yazık ki bu yeterli değildir… Eşsiz, uzmanlaşmış alt dal olarak modern oftalmolojide uzun zamandır yer almasına karşın, refraktif cerrahi henüz normal olarak üniversitemizdeki çalışma programında yer almıyordu. Bu nedenle kısa bir süre devam edecek olan yerli oftalmolojide yapılan karmaşayı anlamak kolaydır. Ne var ki, bu sorun ve toplumumuzun karmaşası geleceğimizin umudu olan daha genç nesillere ve yardım arayan hastalara aktarılmaktadır.

REFRAKTİF İŞLEM NEYİ AMAÇLAMAKTADIR?

Refraktif cerrahinin amacı, kontakt lensler veya gözlükler olmadan rahat, işlevsel görme keskinliği sağlamak ve bilinen yardım cihazlarına olan bağlılığı bitirmektir. özel endikasyonları ve özel gereksinimleri olan çocuklarda refraktif cerrahi göz tembelliğinin azaltılmasının en iyi yolu olarak görme işlevinin ve binoküler görmenin daha iyi bir şekilde geliştirilmesi için izometropik koşulların, refraktif kusurların en iyi şekilde ve tam olarak düzeltilmesini sağlamaktadır.
İNSANLARIN, DİYOPTRİNİN BU ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİNİ İSTEMELERİNE İTEN SEBEPLER NELERDİR?

Çoğunlukla bilinen cihazların özellikle bellirli mesleklerde ya da normal hayatta kullanılmasının vermiş olduğu rahatsızlıktır. Genç insanlar genellikle gözlükler açısından olumsuz hislere kapılmaktadır, kontakt lens takmazlar ve gözlüklerle de rahatsızlık hissi duyarlar. Nadiren de olsa bu iletişimde çok büyük sorunlara neden olabilir ve içe kapanıklığında bir nedeni olabilir. Bu nedenle refraktif cerrahide bir çözüm bulma motivasyonları büyüktür. Refraktif cerrahinin tercih edilmesinin diğer bir nedeni de hastalar gözlük kullanımına karşı çıksalar ya da kontakt lenslere katlanamasalar bile gözlüklerle refraktif kusurları veya her iki gözdeki (anizometropi) büyük refraktif farklılıkları düzeltmeyi mümkün kılmasıdır. Maliözelliği de büyük önem taşımaktadır. Refraktif cerrahi hayatta bir kez yapılırken kontakt lensler hayat boyu süren bir bağlılıktır.

EXCIMER LAZERE KİMLER ADAYDIR?

Son iki yılda genellikle 18 yaş üzeri ya da refraksiyonun güvenirliliği sorulmaktadır ancak bu zorunlu değildir. Refraksiyon 18 yaşından sonra bile fizyolojik olarak değişebilir. Aynı şey lazerle düzeltme işleminden bağımsız olarak gözlüklerle ya da kontakt lenslerle yapılabilir. Lazer sadece var olan refraksiyonu düzeltebilir ve ilerleme eğilimleri varsa daha fazla değişimi önleyebilir. Yüksek refraktif kusurların değişken olduğu bilinmektedir. Gerektiğinde iyileştirme olarak lazerle düzeltme işlemi ek olarak yapılabilir. Lazerle refraktif cerrahi, işlevsel görme gelişimi bitmeden önce 8 yaşına kadar olan erken çocukluk döneminde özel endikasyonlarda gerekmektedir.

Kontakt lenslere ve gözlüklere katlanamayan ve bunlara karşı iyi karşılık veremeyen durumlarda özel ihtiyaçları olan çocuklarda bir ya da her iki gözdeki refraktif kusurların sonucu olarak göz tembelliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Refraktif cerrahi olmadan normal, binoküler görme gelişim koşulları yoktur. 18 yaşına kadar lazerle düzeltilmesini beklemek bu durumlarda hiçbir anlam ifade etmez çünkü görme gelişimi tamamlanmış ve göz tembelliği o yaşta daha dirençlidir. Lazer görmeyi düzeltemez. Daha büyük çocuklarda, çocuk profesyonel olarak kendini bazı sporlara adamış olduğu ve standart düzeltme işleminden kurtulmak istediği zaman “çok daha normal” olan refraktif kusurların olduğu durumlarda lazer gerekmektedir. Bu tür düzeltmelerde oluşan rahatsızlık ve okul ya da profesyonel eğitimler talebi de bundan kaynaklanmaktadır. Kornea sağlıklı olmak zorundadır. Kalite ve kalınlığının yanı sıra loş ışıkta ölçülen göz bebeği büyüklüğü tedavi için diyoptri aralığını tanımlamaktadır. Bu parametreler lazerle düzeltmenin güvenlik sınırlarını oluşturmaktadır.

Her ayrıntısını tespit etmek ve yeniden şekillendirmede modeli belirlemek için kornea dikkatli bir şekilde (kornea yüzeyinin tanımlanması, kornea ve öküler dalga yüzü) incelenmelidir. Bu şekilde lazer düzeltme işlemi için gelen hastalarda keratokonu tespit etmekteyiz. Bu lazer için kontra endikasyon oluşturmak için kullanılmaktadır ancak bugün çok iyi bilinmekte ve yapılması da mümkündür. Teşhis konulmuş ya da şüphe edilen keratokonu ve sabit refraktif kusurları olan hastalar, kornea çapraz bağlanması (CXL) değilde lazer ameliyatı olabilir. Bu ek işlem, kornea ektazisinin ilerlemesini önlemek ve refraktif kusurun düzeltilmesini hedeflemektedir.

Bazen bu işlemler eş zamanlı olarak bazen de bir ya da bir kaç ay aralıklarla yapılmaktadır. EXCİMER lazer sadece refraktif kusurların düzeltilmesi için değil aynı zamanda aşağıdaki endikasyonlarda iyileştirici tedaviler- PTK (fitoterapötik keratektomi) için kullanılmaktadır: küçük bir kornea tabakasını hareket ettirerek şeffaflık ve düzgünlük sağlamak ve residiv kornea erozyonlarının epitel iyileşmesini kolaylaştırmak için korneanın yüzeysel opasifikasyonları ve izleri.

Bu iki yöntem PRK PTK refraktif kusurun düzeltilmesi ve aynı zamanda korneanın bazı yüzeysel bozukluklarını “iyileştirmek” için ikisi birlikte kullanılmaktadır.

LAZER İŞLEMİ NEYE BENZEMEKTE, NE KADAR SüRMEKTE, HANGİ ANESTEZİ KULLANILMAKTADIR?

“Soğuk” lazer ışınının bilgisayarla kontrollü bir şekilde uygulanması korneanın refraktif gücünün korneanın yeniden şekillendirilerek istenilen, gerekli olana dönüştürülmesi işlemidir. Bu, kornea üzerinde “bir bozulma alanı” oluşturarak sadece bir kaç saniye içerisinde korneanın yüzeyinde (PRK yöntemi) lazer ışınının doğrudan etkisiyle gerçekleştirilmektedir. Bozulmuş olan bu alanın epitelizasyonu esnasında, korneayı korumak ve hedeflenen “bozulmanın” neden olduğu rahatsızlığı azaltmak için hasta, iyileştirici bir kontakt lens takar. Genellikle müdahalenin ertesi günü beklenen bu rahatsızlık genel bir reaksiyondur ve göz damlaları ve haplarla üztesinden gelinebilir. Müdahalenin hemen ardından, bir kaç süren geçici olarak bulanık görmeye rağmen hasta, görmede dramatik bir iyileşme farkeder.

Bir diğer yöntem ise mikrocerrahi ve lazer işlemlerinin birleşimi olan LASIK’tir (lazerli göz ameliyatı) (situ keratomilözdeki lazer yardımı). Mikrokeratom (özel bir alet) kullanılarak epitel göz kapağı kaldırılır, daha derin stromal tabakalarda lazer tedavisi uygulanır. Sonrasında epitel kapak tekrar eski konumuna getirilir. Bu yöntem daha istilacıdır. Rahatsızlık müdahalenin ardından sadece bir kaç saate düşemesine karşın korneanın iyileşme dönemi PRK’dan daha uzun sürmektedir. Her iki durumda da lokal anestezi uygulanır ve müdahalenin hemen sonrasında hasta evine döner ve 5-6 gün içerisinde tekrar çalışmaya başlayabilir. Temel ilkelerin diğer yöntemleri Lasek ve Epi Lasik’tir. (PRK ve Lasik arasındaki seçenekler).

KONTAKT LENS TAKAN KİŞİLERDE MUAYENE NASIL PLANLANMALIDIR?

Hasta kontakt lens takıyorsa, yumuşak lensler için 10 ve 15 gün, GP lensleri için 4-6 hafta yaklaşık 10 yıldır kullanımdan sonra bir ay ara vererek korneanın “yeniden şekillenmesine” zaman vermek amacıyla lazer işleminden önce lensleri kullanmaya son vermek gereklidir. Kornea yüzeyinin tanımlanması plastik bir biçimde, kontakt lenslerin altındaki korneaya ne olduğunu gösterebilir ve kornea üzerindeki kontakt lenslerin “izi” görülebilir.

SVETI VID HASTANESİNDE LAZER İŞLEMLERİNİ KİM YAPIYOR?

Tüm refraktif işlemler Prof. Pavel Rozsival tarafından yapılmaktadır, kendileri 20.yüzyıl oftalmolojisinin en değerli ve üstün kişilerinden birisi olarak, ileri gelen yetkililerin oyunu alarak Avrupa’nın ve dünyanın en büyük oftalmoloji derneklerinin ün yapmış bir üyesidir. Onun sayesinde, yeterli donanıma sahip hastane ve yeterli eğitimi almış personel ile Sırbistan’ı refraktif cerrahi ile tanıstırmayı ve bunu tüm insanlar, hastalar ve doktorlar için erişilir hale getirmeyi başardık. Burada uygulanan cerrahi en üst deüzeyde oftalmolojik cerrahi sunmaktadır.
MÜDAHALEDEN SONRA HASTA İLE NE GİBİ BİR İLETİŞİM SAĞLANIR?

Gerek müdahaleden önce ve sonra hasta ile sürekli olarak iletişim sağlanmaktadır. ülkenizin bir yerinde tüm sorularınıza cevaplar alabilir ve olası çözümlerin yanı sıra sorununuza ilişkin ayrıntılı bir açıklama duyabilirsiniz. Ayrıntılı muayene ve danışma ile en güvenli ve en iyi çözümün ne olduğu konusunda bir yöntem buluruz. Bu refraktif cerrahinin başlangıcı değil ancak onaylanan ve resmi olarak kabuledilen yöntemler dünya çapında beraberindeki olumlu sonuçlarla bir çok yıl kullanılmaktadır. ülke sınırları dışında çok uzak ve erişilmez olanın birşeylerin şuan yanıbaşımızda ve özel SVETI VID Hastanesinde mevcut olduğu gerçeğini kabullenmek zaman alacaktır. Bu gerçeği saklamak, toplumu geçmişe, geriye götürme niyetiyle hastaların ve tüm toplumun üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve bu nedenle bile bile eski, modası geçmiş yöntem ve görüşlerin daha fazla ayakta kalmasını sağlamak demektir. Bu, refraktif cerrahide altın çağ değildir ancak devameden altın çağdır.

Geçmişte oluşturulan hedefler başarıldığında bunlar, sağlam sonuçların alındığı zamanlardır. SVETI VID Hastanesi sayesinde oftalmolojinin bu bozulmaz alanı bizim gerçeğimiz olmuştur.

YÜKSEK DİYOPRTİ YÜKSEK DİYOPTRİ SORUNUNUN ÜSTESİNDEN NASIL GELEBİLİRİZ?

Refraktif kusuru olan hastaların hemen hemen üçte birinde yüksek diyoptri vardır. Bu “mutsuz” insanlar, yüksek diyoptrilerini gözlük çerçevelerine zar zor “uyarlayabilir” ya da kontakt lenslerle düzeltebilir. Yüksek derecedeki astigmatlıkla bilinen destekleyici ile tam olmayan görme keskinliği, gerçekdışı resim ve sınırlı görme alanı günlük hayatın bir parçası olabilir. önemli sayıdaki hastalarda bu “destekleyiciler” olmadan görme keskinliği sadece on santimetrelerle sınırlıdır. Bu, bu tür destekleyicilerle beraber kontakt lenslere ya da gözlüklere olan aşırı bağımlılığı göstermektedir.

-10.0’a kadar (yaklaşık) olan düşük ve orta miyop (uzağı görememe), orta astigmat ve daha düşük derecedeki hipermetrop (yakını görememe) (2 D’ye kadar) için Excimer lazer önerilmektedir. Her diyoptrinin düzeltilmesinde kullanılmamaktadır. Lazer işlemini güvenilir kılan muayeneden alınan özel parametrelerle “çıkarılma” işlemi için diyoptrik aralık doğru bir şekilde tanımlanmaktadır. İster lazerle isterse de ameliyatla olsun her refraktif işlemin özel gereksinimleri vardır. Refraktif cerrahide olağanüstü bilgi birikimi ve deneyim, her hasta için tek tek en iyi ve en güvenli çözümü vermekte zorunludur. Bu kurallar izlenirse, refraktif işlemlerin sonuçları mükemmel olur ve bu da bir çok insanı mutlu etmektedir.

Hastanın “daha kalın” korneası varsa, orta refraktif kusur bile olsa Excimer lazer önerilmez. Bu durumda implant cerrahi yöntemi tercih edilir. Bu da, -20 D’ye (uzağı görememe) ve +10’a kadar olan (yakını görememe) diyoptrik aralığı kapsayan özel göz içi lenslerin cerrahi implantasyonu anlamına gelmektedir. Hastanın kendi lensleri irisin arka taraında bozulmamış olarak kalır. Bu nedenle uzağı görmenin düzeltilmesi gerçekleşirken uyum (yakını görme) değişmez. Bu yüzden uyumun hala devam ettiği esnada phakic IOL implantasyonu 21 ila 40-45 yaşlarında tavsiye edilmektedir. Yüksek diyoptrinin düzeltilmesinde biyolojik lenslerinin artık uyum göstermediği daha yaşlı kişiler için lenleri değiştirme ameliyatı tavsiye edilmektedir. Bu durumda, hastanın sorununa bağlı olarak çok çeşitli implantlar mevcuttur.

Yakını ve uzağı görmede gözlüklere olan iki kat bağımlılığa son verilmesi için özel bir olasılık da çok odaklı göz içi lenslerin implantasyonudur. Bu o yaştaki hastaya, önceden sahip olduğuna çok daha yakın (uyum benzerliği) görme kalitesi sağlar. Yüksek miyop ve yüksek hipermetrobun düzeltilmesinde göz içi lensler uzun bir süredir kullanılmaktadır. Bugün, yüksek yuvarlak ve astigmatik kusurların ( 7 D’ye kadar silindir) her ikisini de düzeltme şansı veren phakic torik göz içi implantına sahibiz.

Yeniden düzenlenmiş tasarım ve malzemeye sahip olan lenler göze tamamen uyarlanmış ve tarihi atalarına çok fazla benzememektedir. Phakic göz içi lensler hastanın hızlı bir şekilde uyum sağlaması ve operasyon sonrası mükemmel bir yanıt vermesi ile iyi tolere edilmiştir. Bir çok yıldır başarılı bir şekilde kullanmamız, istenilen görme keskinliğinin üstün geldiğini göstermiştir. Düzeltilmeyen görme keskinliği, yaklaşık 1-2 satır olan en iyi şekilde düzeltilmiş operasyon öncesi görme keskinliğinden daha iyidir. Bu, dünya çapındaki sonuçlara denk düşmektedir.

Nitelikli refraktif cerrahi akıllara getirmeksizin en önemli öncelik, beceri ve cerrahi teknik, cerrahın bu prestijli ameliyatı yapmada deneyime sahip olması ve kesinlikle onaylanmış resmi görüşlere uygun olarak uygun hasta seçimidir. Birleştirilmiş yuvarlak ve yüksek astigmatik refraktif kusurları olan presbiyopik yaştaki (artık uyum yok) özel bir grup insan için katarakt olsun ya da olmasın, lenslerin değiştirilmesi ameliyatı ve arka oda torik göz içi lenslerin implantasyonu yoluyla tam olarak birleştirilmiş refraktif kusurların düzeltilmesi için olanaklar mevcuttur. PC torik, tek tek her gözün özel parametrelerine uygun olarak özel tasarlanmaktadır!!!

Tüm bunlar, SVETI VID Hastanesi’nin, dünya oftalmolojisi başarılarına odaklandığı anlamına gelmektedir.

VIDEO PRILOZI
 • Özel SVETI VID Hastanesinin Kimlik Kartı

  Özel SVETI VID
  Hastanesinin Kimlik Kartı

  Hastane, Belgrad’ın merkezinde, 27 Dobracina Caddesinde, Cumuriyet Meydanı’nın ve Milli Tiyatro’nun yanında bulunmaktadır.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  Hastane hakkinda...+

 • Milano 2013.

  Milano 2013. Binokular katarakt ameliyatinda dunyada birinci odul

  Ödüller...+

 • SVETI VID HASTANESİNE
  DÜNYADAKİ İLK ÖDÜL

  Cerrahi kalitesi ve modern oftalmolojinin gelişmesine olan katkılarından dolayı Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi’nde bu ödüle layık görüldü- GÖZDE İLERLEME

  Ödüller...+

 • PATIENTS TELL STORIES

  HASTALARIN ÖYKÜLERİ

  Yaptığımız işte, hastalarımızın memnuniyeti en değerli şeydir.Bunlar, Özel Hastanesi tarafından bu insanlara sağlanmış olan yaşamlarındaki can alıcı dönüm noktası hakkındaki pek çok öykünün, belgenin sadece bir kaçıdır.

  Videoları izlemek...+

 • Pediatrik oftalmoloji

  Pediatrik oftalmoloji

  Pediyatrik Oftalmoloji Bölümü, Doktora ve Mastır yapmış Prof. Dr Rudolf Autrata tarafından yönetilmektedir, kendisi Çek Cumhuriyeti Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi’nin Pediyatrik Oftalmoloji Kliniğinin.

  Pediatrik oftalmoloji...+