Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Glokom

GLOKOM genellikle optik sinirin zayıflaması ve görme kaybı ile oluşan göz durumlarına ait farklı bir gruptur. Tedavi edilmezse, sonucu körlüğe kadar uzanmaktadır. Optik sinir liflerinin kaybı ile ÇOK BİLEŞENLİ optik sinir hastalığıdır. İlk aşamada gözdeki artan basınç ile pek çok risk faktörü vardır.

Gizlice başlayan, görülebilir semptomları olmayan ve hasta tarafından güçlükle farkedilen oldukça kronik bir hastalıktır. Bu sinsi hastalık hala ülkemizdeki farklı yaş gruplarındaki insanları körlüğe mahkum etmektedir.

Ces patients souvent n’osent pas demander de l’aide à cause de la peur des vieilles méthodes, agressives, inefficaces, mais malheureusement toujours utilisées dans notre pays.

Göz damlası şeklindeki güçlü bir ilaç kullanılarak “hastalığı kontrol altına alma” olanaklarına ilişkin bir çok yıldır pahalıya mal olan çalışmalar yapılmıştır. Ancak göz içi basıncın (IOP) “normal ve yüksek” değerlerini glokomun önemli risk unsurları olarak nitelenmemesi şaşırtıcı bir durumdur. Belirgin bir şekilde zedelenmiş olan göz için “normal, gerekli” göz basıncı, sağlıklı gözlerin standart normal düzeylerinden kesinlikle daha düşük olmak zorundadır.

AVRUPA’DA önde giden diğer glokom merkezleri gibi özel SVETI VID Hastanesi, modern yeni standartlara ve bir çok yıl devameden tutumlara uygun olarak bu sorunu tedavi etmektedir. Avrupa oftalmolojisinin adından söz ettiren isimleri ile birlikte, yeni ve daha da düzeltilmiş cerrahi yaklaşımlar jel implantları, etkili olmayan derin sklerektomi ile el üstünde tutulmaktadır.

Glokom teşhisi ile yüz yüze geldikten sonra hastanın ilk tespkisi güvensizlik ve inanmayıştır. Normalinin iki katı olan IOP değerlerine sahip olmak dışında, glokomun en genel belirtisi olan artan göz basıncı ağrı vermez. Merkezi görme, uzun bir süre bozulmamış olarak kalırken periferal görme alanında özel kusurlar bulunmakta ve hasta ilk semptomların farkına varmaz. Ağrı ve belirgin kusurlar görme alanında ortaya çıktığı zaman, optik sinirin belirli bir bölümü zarar gördüğünden oluşan hasarın geri dönüşü olmaz. Terapinin amacı, bu aşamadaki hastalığı ve göz içi basıncı kontrol altında tutmaktır.

Biz sorunu açıklamak ve hastaya, hastalığını anlamasında yardım etmek zorundayız, ancak anladığı vakit erken tedaviyikabuledecektir. Düzgün ve yeterli terapi, hastayı kontrol altındaki hastalıkla (kontrollükanbasıncı gibi) yaşamasını mümkün kılarken diğer yandan bu, hayat boyu süren bir hastalıktır.

Artan IOP, en yaygın risk faktörü olarak düşünülmektedir, ancak sadece bu da değildir. Glokomun, optik sinir bozulmalarıyla ve görme alanındaki tipik glokom kusurları ile birlikte göz içi basıncın artan değerlerini yansıttığına ilişkin eski tutum bugün değişmiştir. Artan IOP, glokom bozulmaları görünümünü kesinlikle hızlandıracak ancak glokom “yüksek göz basıncını eşitlemez”. Bazı vakalarda, “kısmen normal ya da daha düşük IOP durumlarında optik sinirin ucunda çok iyi değişikliklerin meydana geldiği gösterilmiştir.

Bu sözde normal ya da düşük tansiyonlu glokomdur. IOP değerlerinin normal olarak 9 ila21 mmHg arasında olmasıkabuledilmektedir. Ancak, “kısmen normal” IOP değerleri olan insanların yaklaşık yüzde 25’inde belirli glokom değişiklikleri vardır.

Nous voudrions bien démystifier le problème et aider le patient de mieux comprendre sa maladie, aussi que l’importance du traitement du glaucome à un stade précoce. Cette maladie est incurable, mais grâce à une thérapie adéquate et faite en temps utile on peut la tenir sous contrôle (comme au cas de la pression artérielle contrôlée).

On considère que PIO est le facteur de risque le plus commun, mais pas le seul. Avant, l’attitude officielle disait que le glaucome représentait les valeurs élevées de la pression oculaire avec lésions du nerf optique et déformations glaucomateuses typiques dans le champ visuel. C’était une explication incomplète qui a été abandonnée jusqu’à présent. PIO élevée, de toute façon, stimule l’apparence des déformations glaucomateuses, mais le glaucome et la pression oculaire, ce n’est pas la même chose. Dans certains cas, on aperçoit des changements très fins sur la papille du nerf optique, dans un œil avec une PIO relativement normale ou même plus basse.

Si c’est le cas, on parle du glaucome de la pression normale ou basse. On considère comme le standard les valeurs de PIO entre 9 et 21 mm Hg. Pourtant, environs 25 % de gens avec une PIO relativement normale sont touchés par certains changements glaucomateux.

Bu, IOP değerinin değerlendirilmesinin diğer bir çok risk faktörlerinin ve hastalığa yatkınlığın ciddi bir şekilde değerlendirilmesiyle bağlantılı olması ve ayrı olarak uygulanmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Optik disk bozulmuşsa ve olumlu soygeçmişi ile görme alanında bir kusur varsa, IOP değeri normalden daha düşük, daha fazla bozulmalara neden olmayacak bir değerde tutulması gerekmektedir. Sağlıklı insanlardan daha düşük serum lipid düzeyine ve kanbasıncı değerine sahip olma eğiliminde olduğumuz zaman koroner hastalıkta olduğu gibi, risk faktörleri yoktur.

IOP değeri ile ilgili olarak, örneğin IOP değeri 22 mmHg olduğunda diğer değişiklikleri doğrulayana ya da risk faktörünü dahil edene kadar glokomdan şüphe etmeliyiz.

Her iki gözdeki göz basıncındaki bir farklılığın yanı sıra IOP’nin günlük salınımları, her iki gözün görünüşündeki asimetrilik bilgisayarlı görme alanı ile tam bir muayene uyarısını ve teşhis doğrulanırsa acil terapiyi yansıtmaktadır.

Artan göz içi basınç (“zor göz”) göz sıvısının üretimi ve göz sıvısının çıkışı – ya göz sıvısının aşırı üretilmesi ya da göz sıvısının çıkışının engellenmesi arasındaki dengesizlik nedeniyle oluşmaktadır. Patolojinin her bir önemli kategorisi glokomun bir ya da diğer şekliyle gösterilmektedir. Göz anatomisi, göz içi ön odanın ve ön odanın derinliğinin normal görünüşü ile göz anatomisi “normal” ise bu sözde açık açılı glokomdur. Kalıtsal ya da sonradan kazanılmış olarak ön yapıda bazı değişiklikler varsa, bu dar açılı veya kapalı açıya sahip glokom olarak adlandırılmaktadır. Yaşlanma süreci ile birlikte bazı yatkınlıklarda ön oda açısı daralır ve bu da özellikle açılmış göz bebekleri ( karanlıkta ya da midriyatikle birlikte!) altındaki akut glokom saldırısı riskidir. Bu nedenle göz bebeği genişlemeden önce ilk önce oda açısını incelemek çok büyük önem taşımaktadır!!!

Derin olmayan ön oda ile yüksek hipermetrop da bir glokom yatkınlığıdır.

İkincil görünüş (“sonuç olarak”) olarak Glokom, ön açıdaki yapışmalardan dolayı post travmatik gözde (üveit), iltihaplı işlemlerde gelişmektedir. Şişmiş lenslerin irisi ön tarafa doğru ittiği, ön odayı ve ön açıyı daralttığı ya da göz bebeği alanını tıkayarak sıvının arka bölümden ön bölümüne geçişini engellediği zaman “olgunlaşmış, ilerlemiş” bir katarakt komplikasyonu olabilir. Olgunlaşmış bir katarakt operasyonu için uzun süre beklemek bir komplikasyon olarak iltihaplı üveit reaksiyonu ile lenslerin ayrılması ya da açının kapanması ve akut glokom saldırısı açısından bir tehdit oluşturmaktadır.

Bunlar, 1970’lerde bırakılmış olan “operasyon için katarağın olgunlaşmasını beklemek” ile ilgili çağdışı anlayışın tehlikeleridir. Bunu önlemenin yolu da erkenden yapılan katarakt cerrahisi- fakoemülsifikasyon cerrahisi (ultrasonlu operasyon)

Glokomdaki erken oluşan değişiklikler, bozukluk herhangi açık bir klinik sinyal vermeden önce retinal gangliyon hücreleri düzeyinde gelişmektedir. Dokunun beslenmesi, çok hassas gangliyon hücreleri ve optik sinir (aksonlar) dokusundaki perfüzyon bozuklukları nedeniyle bozulmaktadır. Artan IOP veya IOP’de bulunan günlük salınımlardaki duyarlılığı6 mmHg’den daha fazladır. Şah damarının tıkanması, düşükkanbasıncı, şeker hastalığı gibi genel hastalıklardaki perfüzyon bozukluklarının, optik sinir aksonlarındaki değişiklikler ve yüksek miyopluk gibi herhangi lokal predispozisyonlar üzerinde büyük etkisi vardır.

Bu risk faktörleri, bozulmayı daha da kötü bir hale getirebilir ancak bu, bazı dolaşım bozuklukları olan her kişide glokom gelişcek anlamına gelmez.

Genetikler, hassas dokuların risk faktörlerine karşı maruz kalma duyarlılıklarını belirlemektedir.

Hastalık, erken çocukluk döneminde tek başına ya da katarakt veya aniridi gibi diğer bazı doğumsal hastalıklarla ilişkili olarak açıklanabilir. Kojenital (doğuştan olan) katarağın tespitinden sonra glokomatözün görünümüne bakmak önemlidir ve hatta zamanında açıklanmazsa gecikmiş olan bir başlangıcın farkında olmak önemlidir.

Terapinin amacı optik siniri korumak ve göz basıncını makul bir değerde tutmaktır. İlk adım göz damlalarından oluşmaktadır ancak açısı kapalı olan glokomdaki olması muhtemel olan bir glokom tehditi durumunda lazere başvurulmaktadır. Şayet en üst seviyedeki terapi, optik sinir ve görme alanındaki glokomatözün ilerlemesini durdurmazsa, cerrahi yöntem tercih edilmektedir.

Zaman kaybı ve yanlış kararlara doğru gitmek optik siniri kurtarmaz. Görmeyen bir gözdeki ameliyat ahlaki bir sorundur çünkü bu anlamsızdır. Bu soruna aşina olmayan doktorlar, hastaları acil olarak doğru yere yönlendirmelidir. Göz içi basıncın eleştirici olmayan değerlendirilmesi ve bozukluğun kabuledilmemiş ilk belirtileri yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır. Maksimum terapi, hastanın yaşını göz önünde bulundurarak ilaç tedavisi ile hastalığı kontrol etmek için mevcut tüm kaynaklar anlamına gelmektedir. İki farklı ilaçtan sonra görünüş olarak kötüleşen daha genç olan hastalarda (30-40 yaşlarında) bir tanesi ameliyatı ciddi bir şekilde düşünmelidir. Bu insanlar yıllardır glokom mücadelesiyle karşı karşıya ve bir çok yıldır bu ilaçların uygulanması zararlıdır. Güçlü olmalarına karşın bu ilaçların yan etkileri de vardır ve bazı durumlarda bunlar tedavinin uygun olmadığını göstermektedir. Göz damlalarının bir kaç yıl kullanılmasından sonra doku, daha sonra yapılan ameliyatın etkilerini azaltan “doğal biyolojisinin” özelliklerini kaybetmektedir.

Cerrahi işlemin amacı göz sıvısının üretimi ve çıkışı arasında bir denge kurmaktır. Ameliyatın ne zaman yapılacağı ve hangi yöntemlerin kullanılacağı glokomun türü, hastalığın süresi, hasarların derecesi, IOP değeri gibi bir çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler, gerekli IOP değerini ve elbette ameliyatın türünü belirlemektedir.

Bu bozukluğun duyarlılığına ilişkin olarak ameliyat tercihi, mevcut cerrahi seçeneklerin tüm avantajları ve dezavantajları, detaylarını bilen ve bu cerrahi tekniklerde uzmanlaşan en üst düzeydeki uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Israrla aynı ve uyarlanmamış cerrahi tekniği uygulamak, Sırbistan’daki görmeyen insanların sayısında artışa neden olacaktır. Bu “basma kalıp” ameliyat, hastalar için yıkıcı bir durumdur ve modern oftalmolojide artık uygulanmamaktadır.

Hastalığın tam bir şekilde teşhis edilmesi, IOP değerlerinin yeterli bir şekilde değerlendirilmesi, papillanın görünüşündeki tipik değişiklikleri anlamak, tedavi için doğru bir zamanı seçmek gibi işlemleri içine alan Temel tanılar, ciddiye alındığı zaman hastalığın iyi bir şekilde idare edilmesi için oldukça faydalıdır.

Daha iyi bir organizasyon ve düşünme ile, bu birincil ve ikincil sağlık hizmetleri düzeyinde çözümü olmayan bir sorun değil ve aynı zamanda glokomun neden olduğu körlüğe karşı mücadelede çok büyük bir önem taşıyacaktır.

Biz, bu tutumları ve modern yaklaşımı, Sırbistan’daki glokom tedavisi ile tanıştırdık ve başkanlığını Avrupalı uzman Prof S. Pitrova’nın yaptığı Glokom Merkezini kurduk. Bu hastalık, bugünün tedavi seçenekleri ve cerrahi işlemleri ile başarılı bir şekilde kontrol altına alınmıştır.

C’est nous qui ont fait entrer en Serbie cette approche moderne dans le traitement du glaucome et nous avons fondé le Centre du glaucome, en tête duquel se trouve l’experte européenne prof. S. Pitrova. On peut bien contrôler cette maladie grâce aux possibilités modernes et procédures chirurgicales.

Aşina olunmayan terimler:

IOP – göz içi basınç

PNO, optik sinir papilla, optik disk – optik sinirin ucu

Perfüzyon – dokukanakışı

VIDEO PRILOZI
 • Özel SVETI VID Hastanesinin Kimlik Kartı

  Özel SVETI VID
  Hastanesinin Kimlik Kartı

  Hastane, Belgrad’ın merkezinde, 27 Dobracina Caddesinde, Cumuriyet Meydanı’nın ve Milli Tiyatro’nun yanında bulunmaktadır.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  Hastane hakkinda...+

 • Milano 2013.

  Milano 2013. Binokular katarakt ameliyatinda dunyada birinci odul

  Ödüller...+

 • SVETI VID HASTANESİNE
  DÜNYADAKİ İLK ÖDÜL

  Cerrahi kalitesi ve modern oftalmolojinin gelişmesine olan katkılarından dolayı Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi’nde bu ödüle layık görüldü- GÖZDE İLERLEME

  Ödüller...+

 • PATIENTS TELL STORIES

  HASTALARIN ÖYKÜLERİ

  Yaptığımız işte, hastalarımızın memnuniyeti en değerli şeydir.Bunlar, Özel Hastanesi tarafından bu insanlara sağlanmış olan yaşamlarındaki can alıcı dönüm noktası hakkındaki pek çok öykünün, belgenin sadece bir kaçıdır.

  Videoları izlemek...+

 • Pediatrik oftalmoloji

  Pediatrik oftalmoloji

  Pediyatrik Oftalmoloji Bölümü, Doktora ve Mastır yapmış Prof. Dr Rudolf Autrata tarafından yönetilmektedir, kendisi Çek Cumhuriyeti Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi’nin Pediyatrik Oftalmoloji Kliniğinin.

  Pediatrik oftalmoloji...+