Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Maküler bozukluk

Maküler dejenerasyon

Özel Sveti Vid Hastanesi, tanılar, tedavi edicilerle (PDT ve bilinen lazer yöntemi, cerrahi tedavi) farklı maküler sorunları idare etmede uzmanlaşmış retina bölümüyle bölgedeki eşsiz, tek kliniktir. İnsan gözünün bu özel parçasının işlevini anlamak için fotoğraf kamerası ile karşılaştırılmalıdır. Işık, açık, saydam göz yapılarından (gözün optik alanına denk düşen kornea, lenler, vitröz) geçer; sonra ışık demeti optik ortamla kırılır, düşer ve gözün arka tarafına retinasına odaklanır. Retina, fotoğraf makinasının filmi gibi hareket eder, ışığı emer ve beyine yolculuk eden sinirsel tepilere dönüştürür, beyin ise bu sinirsel tepileri inceler ve nesnenin görüntüsü olarak adlandırdığımız nesne hakkında bilinç/algı oluşturur.

Görme merkezinde ve en küçük ayrıntıların ayrımında uzmanlaşmış olan retinanın parçası MAKÜLA veya sarı lekedir. Maküla, görme dürtüsünü alan ve sinir elementleri ile onu ileten uzmanlaşmış hücreler olan ışık alıcıları ile dolup taşmaktadır. Maküladaki alıcıların kalın konfigürasyonu görme keskinliği, yüzlerin, okumanın, yazmanın, renklerin ayrıntılı ayrımının yapılmasını sağlamaktadır.

MAKÜLANIN BOZULMASI (DM)

Makülanın bozulması, moden çağın önemli oftalmolojik sorunlarından birisidir. Birkaç şekilde ortaya çıkmaktadır. En geneli ise yaşlı nüfusla ilgili olanı ve yaşla ilgili maküla bozulması ARMD olarak adlandırılmaktadır. Daha az şekilleri ise konjenital dejeneratif ilerlemiş hastalıklarda/gençlik maküla boulması /ya da dejeneratif yüksek müyoplukta görülmektedir.

MD AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ

ARMD riski yaşla birlikte artmaktadır. 65 ve 75 yaşındaki kimselerde bu risk yüzde 10-20’dir. 75 ila 85 yaşında bu risk yüzde 35’tir.

Genetik yatkınlığın bir risk faktörünü yansıttığından hiç şüphe yoktur. ARMD hastalarının çocukları hastalığın erken gelişimi açısından büyük risk taşımaktadırlar.

Açık tenli insanlar ve aşırı derecede ışığa özellikle de spektrumun mavi parçasına maruz kalan insanlar risk grubundandır. Bu yüzden onlara, özellikle okyanus ve karda koruyucu filtresi olan gözlükler takması önerilmektedir. Diğer risk faktörleri, damar tıkanıklığının oluşması ile ortaya çıkan risk faktörleridir: sigara,kanyağlarının artması, C, E, A vitaminlerinin eksikliği.

Hipertansiyon ve kardiyovasküler bozukluklar,değişmelerin gelişimini hızlandırabilir. Yakın akrabaları maküler bozukluk geliştiren sigara içen kimseler, sigara içmeyenlere oranla iki kat daha fazla risk taşımaktadır.

SEMPTOMLAR

Makülaya verilen hasar, sadece kenardan görmenin korunması ile düzeltmenin sağlandığı aksi taktirde gözlükler gibi düzeltici lenslerle bu hasarı düzeltmenin mümkün olmadığı merkezi görmenin bozulmasına neden olacaktır ve bu nedenle hasta kenardan görmenin korunmasıyla tamamen kör olmayabilir. Azalan görme keskinliği, görme resimlerinin bozulması, görmede/kör noktada merkezi alanda oluşan lekeler, azalan zıtlık duyarlılığı gibi semptomların belirmesiyle her hastanın hemen bir göz doktoruna başvurması gerekmektedir.

Her iki gözde oluşmasına karşın hastalık her iki gözü de eşit şekilde etkilemeyecektir ve bu nedenle “daha iyi” olan göz görmedeki azalmayı telafi edecektir ve hasta hastalığın ilk aşamalarında görme keskinliğindeki ilk değişikliklerin farkına varmayacaktır.

MD hastalığında fiziksel bir ağrı olmadığından ve ilk aşamalarda sadece sinsi değişiklikler olduğundan, binoküler olarak farkına varmak zor olacaktır ve bu nedenle her 6 ayda düzenli oftalmolojik çekaplar yaptırmak ya da evde göz testi için hazırlanmış kağıtlara bakmak yine bir gözü kapatarak Amsler ızgarasına bakarak göz testi yapmak tavsiye edilmektedir. Düzensizliklerin veya Amsler ızgarasında bulanıklık farketmek göz doktoruna gitmenin bir habercisidir. Maküla bozulmasının daha da ilerlemesi, görme keskinliğinin okuyamama noktasına gelecek kadar azalacağı anlamına gelmektedir.

DOKU SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Choroid ya da damar katman, retina ve sklera arasındaki bağ dokusunu içeren vasküler göz tabakasıdır. Damar katmanın en iç tabakası Brunch zarıdır ya da retina pigment epitel dokusunun bazal zarıdır.

MAKÜLA DEJENERASYONUNUN ŞEKİLLERİ

Yaşlanma, alıcıların ve retina sinir hücrelerinin sayısındaki azalma anlamına gelirken retinanın altında bulunan pigment epitel doku “emme” ve ölü hücre parçalarına son verme işlevine sahiptir. En sonunda bu işlev sona erecek ve bu da damar katmanı ve maküla dejenerasyonun kuru şekli/retina arasındaki besin alışverişini engelleyen biriken tortularla sonuçlanacaktır.

Ayrılma ve pigment tabakasının bozulması, maküla dejenerasyon şeklinin görme alanında sonuçlanan daha karmaşık atrofik bir şekle girmesi anlamına gelmektedir.

Vücut, yenikanhücreleri/kroid tabakasında yeni damarlanma veya CNV oluşturarak bu bozukluğu “düzeltmeye” çalışacaktır ve bunun daha fazla ilerlemesi doku dengesini bozacaktır. Bunlar, maküla dejenerasyonunun “ıslak” özellikleridir. Doku bozulması aniden gelişir ve işlevsel dokunun olmayışı ile izlerle sonlanır.

Maküla dejenerasyonunun kuru şekli, kuru şeklinden muzdarip olan MD hastalarının yüzde 90’ından daha sıktır. Kuru şeklin, fudroajant görme kaybı ile tanımlanan dejenerasyonun ıslak şekline dönüşeceği olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle bozuklukları zamanında tespit etmesi ve tedaviye başlaması amacıyla hastalara kendi kendilerine görme işlevi testi yapmaları konusunda eğitmek çok büyük önem taşımaktadır.

CNV, dejeneratif uzağı göremeyen nüfusun yüzde 5 ila 10’unda meydana gelmektedir. Göz yuvarlağının büyümesi nedeniyle eksen genişliğindeki artış, göz yuvarlağının koruyucu örtüsünün incelmesine ve göz yuvarlağının zayıf noktaları ile uveal dokusunun anormal çıkıntıları olan “stafiloma” neden olacaktır. Bu, CNV ve pigment epitel doku altındaki düşük katmanda deliklerin ve yırtıkların oluşma olasılığı için bir yatkınlıktır.

Yeni oluşmuş yetersiz niteliğe sahip damar katman CNVkandamarları, bu delikler aracılığı ile işgal edecek ve onarılması zor ve geri dönüşü olmayan merkezi görme bozukluğuna yol açarak retinanın pigmentini ve sinir-duyusal aletlerini yok edecektir.

PDT’nin belirmesine kadar bu göz koşullarında CNV’yi etkili bir şekilde tedavi etme olanağı yoktur.

Sorunun erkenden tanınması ve terapinin daha erken uygulanması geri dönüşü olmayan fudroajant merkezi görme kaybı riskini azaltacaktır.

TANILAR

Tanılardaki altın kural, flüoressein anjiyografisidir. Zıtlık entrevenözünün /flüoressein tanımlanmasından sonra Gözün arkasının -gözdibinin filminin çekilmesi, gözün arka kısmındaki “kanakışını” gösterecek vekandamarları duvarı ile flüoresseini sızdırarak bozulmuş alanları tespit edecektir. Yani, ıslak maküla dejenerasyonunun gizli ve klasik olan iki alt formunu nasıl farklılaştırdığımız ve her teşhisin farklı bir şekilde yapılması gerekliliğidir.

TERAPİ:

Maküla dejenerasyonunun kuru şekli için özel bir tedavi yoktur. Hastalara, vitaminler, ginkgo destekler kulanması, sigaradan kaçınmaları, spektrumun mavi parçalarından kendilerini korumaları tavsiye edilmektedir. Büyüteç ya da teleskoplar gibi çareler yardımcı olabilir. Sabit olanın yanı sıra değişken uzak ekran sistemleriyle çalışmak eğitimi, görme azlığı için SVETI VID merkezinde elde edilebilir.

Mikro teleskopların cerrahi implantları harfleri, gözlüklerin yaptığından daha fazla bir şekilde yaklaşık 3-6 kat daha büyütebilir ama hastalık süreci hastalığın mevcut alanında muhafaza edildiği esnada bunların geçici çareler olduğunu her zaman düşünmek gerekir. Görme keskinliğindeki ilerlemiş bir azalma olduğunda , implante edilmiş olan teleskop gücünü kaybeder ve bu nedenle görme keskinliği de etkililiğini kaybetmiş olur.

Maküla dejenerasyonunun/ fotodinamik terapi PDT’nin ıslak şekli için terapi

Bu tür maküla dejenerasyonda bu terapi PDT- fotodinamik terapi olarak adlandırılmaktadır. Bu terapinin amacı, zaten teşhis edilmiş değişiklikleri muhafaza etmek ve daha fazla yıkıcı eğilimleri önlemek bu nedenle de görme keskinliği durumunu KORUMAKTIR. Bu, büyük çoğunlukla CNV’nin klasik bir türü olan jukstafoveal CNV’yi ve alt göz çukurunu tedavi etmenin de bir yoludur. Amaç, özel türdeki termal olmayan lazer ve ışığa duyarlı madde -verteporfin ile oluşan yeni kan damarlarını yok etmektir. ülkede bu terapi, maküla dejenerasyonu sorununa özel dikkatin adandığı SADECE SVETI VID HASTANESİNDE mevcuttur.

Lazerli fotokoagülasyon-LFC

Klasik lazerli fotokoagülasyon maküla merkezinden çok uzakta periferik bölge vakalarında etkilidir. Hedeflenen patolojik bölgeyi tedavi etmek için uygulandığı dokuya ilişkin olarak seçici değildir ve kısmi görme kaybına neden olan retinanın işlevsel parçasını kapsamaktadır.

MAKüLA AMELİYATI

Son bir kaç yılda ortaya atılan cerrahi yaklaşım, sözde “translokasyon” makülasıdır. Aslında, retinanın tümü, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilen pigment epitel dokuya “düşecek” şekilde döndürülmektedir. Bu çok karmaşık bir ameliyattır ve gözün dış kaslarında ek bir ameliyat gerektirmektedir.

VIDEO PRILOZI
 • Özel SVETI VID Hastanesinin Kimlik Kartı

  Özel SVETI VID
  Hastanesinin Kimlik Kartı

  Hastane, Belgrad’ın merkezinde, 27 Dobracina Caddesinde, Cumuriyet Meydanı’nın ve Milli Tiyatro’nun yanında bulunmaktadır.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  Hastane hakkinda...+

 • Milano 2013.

  Milano 2013. Binokular katarakt ameliyatinda dunyada birinci odul

  Ödüller...+

 • SVETI VID HASTANESİNE
  DÜNYADAKİ İLK ÖDÜL

  Cerrahi kalitesi ve modern oftalmolojinin gelişmesine olan katkılarından dolayı Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi’nde bu ödüle layık görüldü- GÖZDE İLERLEME

  Ödüller...+

 • PATIENTS TELL STORIES

  HASTALARIN ÖYKÜLERİ

  Yaptığımız işte, hastalarımızın memnuniyeti en değerli şeydir.Bunlar, Özel Hastanesi tarafından bu insanlara sağlanmış olan yaşamlarındaki can alıcı dönüm noktası hakkındaki pek çok öykünün, belgenin sadece bir kaçıdır.

  Videoları izlemek...+

 • Pediatrik oftalmoloji

  Pediatrik oftalmoloji

  Pediyatrik Oftalmoloji Bölümü, Doktora ve Mastır yapmış Prof. Dr Rudolf Autrata tarafından yönetilmektedir, kendisi Çek Cumhuriyeti Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi’nin Pediyatrik Oftalmoloji Kliniğinin.

  Pediatrik oftalmoloji...+