Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Pediatrik oftalmoloji

Konjenital katarakt

Konjenital (doğuştan olan) kataraktlar ciddi göz tembelliği ile sonuçlanabilen görme kaybına neden olmaktadır.

Çocukların gözlerindeki merkezi görme ekseninde yer alan bir katarağın erken teşhisi, görmeyi kurtarabilir. Şayet zamanında uygulama yapılmazsa ve görmenin geliştiği kritik bir yaşta ve bir gözde varsa bu rahatsızlık göz tembelliğinin ilerlemesi olasılığını çok büyük ölçüde artırmaktadır. Pediatrik katarakt ameliyatından sonra göz tembelliği tedavisinde değişen refraksiyon, görmenin iyileştirilmesi için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bugünlerde, pediatric göz büyümesine ilişkin daha iyi anlayış, çocukların gözleri için kullanışlı olan çok daha uygun göziçi lens implantları ile birlikte IOL ilişkin özel tahmin ve geliştirilmiş pediatrik cerrahi tedaviler, çocuklarda katarağın tedavisi için yerleşmiş bir model halini almıştır.

Görmenin iyileştirilmesi, afasiz olan alışılmış düzeltmelere ( gözlükler ya da kontakt lensler) nazaran psödofaki IOL implantasyonlarında çok daha iyidir.

Eğer katarakt yoğun değilse ve görme ekseni açıksa, ciddi görme tembelliği riski daha düşüktür ve ilerleyen zamanda operasyonun yapılması planlanabilir.

Yeterli görme keskinliği korunuyorsa, göz merceği uyumunun kaybını “düzeltmek”, yakın, uzak ve orta görüş için anlamlı kompensasyon amacı ile multifokal (çok odaklı) implantlar 6 yaşından sonra düşünülmektedir.

Bu, görmenin gelişmesine bir olanak sağlayacaktır ancak güçlü bir göz tembelliği tedavisi, görmenin tamamen iyileşmesinden sonra önerilmektedir.

Konjenital glokom

Konjenital glokom, ciddi bir göz hastalığıdır, bazen doğumda bazen de doğumdan bir kaç yıl sonra tespit edilmektedir…

Gecikmeden ilaçlarla ve/veya cerrahi yöntem ile derhal tedavi edilmesi gereklidir.

Konjenital glokomun diğer göz rahatsızlıkları ile beraber ortaya çıkması beklenmektedir (iris anormalliği, konjenital katarakt gibi).

Strabismus

Strabismus, görme ekseninin sapması olarak tanımlanmaktadır ve pediatrik nüfusun yüzde 3 ila 4 arasında değişiklik göstermektedir. Bu durum çoğunlukla ebeveynler tarafından farkedilmektedir. Gözlerin parallel konumu, normal görme işlevi için önemli bir unsurdur. Üç yaşındakilerinin oluşturduğu yaş grubunda, strabismusun başlaması ve tedavisi arasındaki zaman aralığı teşhis için anahtar unsurdur. Erken yapılan bir operasyon, binoküler görme kalitesi açısından daha iyi bir teşhistir…

Sapmalardan bazıları, gözdeki kırılma kusurlarının (akomodatif strabismus) yeteri kadar düzeltimesiyle tedavi edilmektedir. Bu vakalarda Lazerli refraktif ameliyatı, kontakt lenslerde ya da gözlüklerde gösterilmektedir.

Bu konuya ilişkin olarak strabismus, sapmanın yönünü yansıtan en temel olan bir kaç yolla alt sınıflara ayrılabilir: yatay (eso-konverjan ve exo- diverjan), dikey veya burulma; sonra genellikle felç, sınırlayıcı ya da belirli sendromlarla (Duane’s ve Mobius sy) ilişkilendirilen konkomitant (eşlik eden) (tüm bakış alanlarında aynı sapma) ve eşlik etmeyen (bakış alanlarında sapma açılarında değişmeler).

Çocuklarda refraktif ameliyat

Gereksinimleri Anlama

Refraktif pediatrik ameliyatı, ciddi miyob, hiperopik ya da astigmat anizometropisi (iki göz arasındaki yüksek diyoptrik (ışık kırılması ile ilgili) ya da gözlükleri veya kontakt lensleri kullanan bilinen terapi ve göz tembelliğinin bilinen tedavi ile birlikte yetersiz uyumluluğa karşı çiftyanlı yüksek ametrop (yüksek refraktif hata) direnci olan çocuklarda uygundur.

Çocuklarda yapılan refraktif işlemelerin amacı, görme gelişiminin sona erdiği daha yaşlı hastalardaki gibi kontakt lenslere ya da gözlüklere olan bağımlılıktan kurtulmak değildir.

Bu, anizometropiyi azaltmak ya da izometropik durumu gerçekleştirmek, standart ya da bilinen tedaviye nazaran yüksek refraktif hataları tamamen daha iyi bir şekilde düzeltmek ve bu nedenle mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde görme işlevini geliştirmek, göz tembelliği tedavisini kolaylaştırarak çok daha iyi görme keskinliği ve binoküler görmeyi –tereopsis artırmak amacıyla çocuklara verilen büyük bir şanstır.

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Görmenin gelişmesi için kritik olan yaşta ( sırasıyla 4 ila 8 yaşına kadar), gözde kırma kusurlarının tamamen düzeltilmesi zorunludur ancak bazı vakalarda tüm çabalara rağmen bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Gözlük aniseykoni (imge oransızlığı) ve anisovergense (farklı büyüklük ve şekilde sabitlenmiş nesne) fizyolojik uyumsuzluk tahammülsüzlüğe neden olmaktadır. Erken yaşta kontakt lens kullanılması uygun değildir.

Özel gereksinimleri olan çocuklar ve onların ebeveynleri, fizyolojik soruna neden olan bir kez daha hastalık belirtisi ile karşı karşıya gelmektedir. Bu çocuklardan pek çoğu, diğer oftalmik (gözle ilgili) sorunlar (akşınlık, çeşitli şekillerde göz titremesi, prematür çocukların retinopatisi…) ve diğer tıbbi bozukluklarla (otizm, Sy Down, beyin felci ve diğer nöromüsküler bozulmalar) bir veya iki gözünde aşırı derecede gözde kırma kusurları vardır.

Refraktif cerrahi olmadan, standart optik tedavinin bu çocuklar için işe yaramadığı günden itibaren bu çocuklar işlevsel olarak kördür, yetersiz ve sınırlı görme işlevine sahiptirler.

Gözler arasındaki belirgin bir fark ile bir ya da iki gözdeki yüksek kırılma kusuru (anizometropi) göz tembelliğinin ilerlemesinde büyük bir potansiyele sahiptir. “Daha iyi” göz (daha az kırılma kusuru olan), düzeltilmeye çok daha ihtiyacı olan diğer gözün (daha yüksek diopter) aksine beyindeki oksipital görme merkezine daha iyi ve daha keskin resim iletmektedir ancak baskın olanla kıyaslandığında hala aynı kalitede resim değildir. Bu, farklı büyüklükte ve şekildeki gözlüklerden bakmaktan kaynaklanmaktadır. Göz tembelliği tedavisi, çocuklarca iyi olarak kabul edimeyen “daha zayıf” göz tıkanıklığını gerektirmektedir. Gözlükleri takmak her iki göz ve daha yüksek diopterin düzeltimesi arasındaki dengeyi sağlamakta ancak göz tembelliğini etkili bir şekilde azaltamayabilir.

Bazı çocuklar için refraktif cerrahi sadece işlevsel körlükten kurtulmaktır ve diğer çocuklar için bu, göz tembelliği tedavisini uzatmakta etkili bir yoldur.

Şimdiye kadar Excimer lazerli pediatrik cerrahi, büyük ölçüde amilojenik potansiyele sahip yukarıda bahsedilen gözdeki kırılma kusurlarının düzeltilmesi için etkili, öngörülebilir, güvenli ve sağlam bir teknik olarak gösterilen bu konuya ilişkin çok sayıda yayınları ve çalışmaları takip etmede uzun bir süreye sahiptir.

Yani bu, izometropi ve daha iyi görme kalitesinin yanı sıra gelecek yıllarda daha kaliteli bir hayatı elde etmenin yoludur.

Lazer belirtilmediği ve bilinen tedavi işe yaramadığı zaman, diğer refraktif işlemler, lens implantı cerrahisi, Phakic göz içi lens implantasyonu ve PC IOL implantasyonu ile açık lenslerin çıkarılması bu amaca ulaşmak için diğer alternatif çözümlerdir. Phakic IOL implantasyonunun amacı, göz merceği uyumunun korunmasıyla biyolojik, kristal lensleri muhafaza eden gözdeki yüksek kırılma kusurlarını düzeltmektir. İnce kornealar, lazerle düzeltilmeye uygun olmadığında 6D ve 13 D hatta daha az D dizisinin ötesindeki gözdeki yüksek kırılma kusurlarında bu işlem, gözün ön odasında 3.2 mm büyüklüğünde uygun bir derinlikle gözdeki yüksek kırılma kusurlarında gösterilmektedir. Çocukları kapsayan bu işlemde genel anestezi gerekmektedir.

Sveti Vid hastanesinde Excimer lazer ve refraktif cerrahi

SVETI VID Hastanesindeki Refraktif lazerli pediatrik cerrahi, kesinlikle tıbbi göstergelerin savunucusu olmaktadır: özel gereksinimi olan çocukların dahil olduğu gözlükler ya da kontakt lenslerle bilinen terapiye dirençli çocuklarda büyük amilojenik potansiyel ile ciddi anizometropi (yabancı cisim kırınımı) ya da çift taraflı yüksek ametrop (kusurlu görme) (miyop, hipermetrop veya astigmatizma).

-13 D ila 6 D arasında yükselen ilerlemiş yüzey ablasyonu (PRK VE LASEK), sırasıyla yeterli korneal kalınlıkla uygulanmaktadır. LASIK çocuklarda yasaktır.

Bu işlemler, rutin olarak yapılan preoperaktif muayene, sikloplejik refraksiyon, ultrasonla kornea kalınlığının ölçülmesi, korneanın yerinin betimlenmesi, kornea ve öküler (göz merceği ile ilgili) dalga yüzü ile birlikte Schwind Amaris Excimer Lazerle yapılmaktadır.

Bu işlemlerin pek çoğu, çocuklarda deneyim sahibi olan bir ekip ile birlikte her türlü göz cerrahisinde, uygun cerrahi çevrelerde, genel anastezide yapılmaktadır.

Prof. Dr Rudolf Autrata, pediatrik refraktif cerrahiyi SVETI VID Hastanesi’nde yapmaktadır. Prof Dr Rudolf Autrata, gözü konu edinen yüksek endekse sahip dergilerdeki herkesçe çok iyi bilinen yayınları ve çalışmalarıyla, oftalmoloji alanında dünyanın önde gelen liderleri arasında oftalmolog (göz doktoru) olarak ün kazanmıştır. Tüm yaşamını pediatrik oftalmolojiye adamış olan Rudolf Autrata, pediatrik oftalmolojinin gelişmesine özellikle de çocuklarda refraktif cerrahinin gelişmesine yaptığı önemli çalışmalarından ve katkılarından dolayı çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Rudolf Autrata refraktif pediatrik cerrahiyi Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde 1990’ların ilk yıllarında uygulamaya başlamıştı ve bu pediatrik alanında önemli olaylara imza atmıştı. Kendisinden oldukça sık söz ettiren bir doktordur.

Bugünlerde, refraktif pediatrik cerrahi tıbbi endikasyonlarda kabul edilmiş ve müthiş bir cerrahiyi, yüksek seviyede deneyim ve uzun sürede uygulamayı beraberinde getirerek az sayıdaki nitelikli dünya üniversitesi pediatrik kliniklerinde yapılmaktadır.

Bu işlemler, Prof. Dr. Autrata’nın çalışmasından hem de bir çok yerden düzenli, sağlam, öngörülebilir ve güvenilir sonuçlar olarak çok olumlu bir şekilde kabul görmüştür (ABD, Houstan, New York, Calgary-Kanada, Alicante- İspanya, Birleşik Kırallık, İtalya vb.).

Sırbistan Belgrad’da bulunan Özel SVETI VID Hastanesi, burada SVETI VID Hastanesi’nde bir diğer harika pediatrik oftalmoloji cerrahi merkezini kuran ekibin bir üyesi olan Profesör Autrata ile birlikte yüksek kalitedeki pediatrik oftalmoloji ve pediatrik refraktif cerrahi ile bu yerlerin arasında bulunmaktadır.

İlerlemiş yüksek miyopluk / Skleroplasti

Yüksek miyopluğun ilerlemesi çoğunlukla göz küresi ekseninin uzunluğunun “kontrolsüz” şekilde genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Normalde genç hastalarda kristal lenslerin şekli ve eğriliği, bu kürenin genişlemesi ile karşılanmaktadır. Bu işlem emmetropizasyon olarak adlandırılmaktadır.

Bazen bu yeterli değildir ve kürenin genişlemesi emmetropizasyon aralığını geçmekte ve miyopluğun belirli değerleriyle sonuçlanmaktadır. Göz küresinin duvarı incelir ve posterior (arka) kısmından bakıldığında retina “miyop” niteliğinde, küçük ve kolayca incinebilir özelliği ile retina yırtılması riski taşıdığı görülmektedir.

Eksen uzunluğunun büyümesini durdurmak ve miyobun daha fazla ilerlemesini azaltmak, küre duvarının daha da incelmesini önlemek ve retina yırtılması riskini azaltmak amacıyla cerrahi bir işlem olarak skleroplasti tavsiye edilmektedir.

Bu işlem yıllardır uygulanmaktadır.

Şuanda tıbbın diğer bir çok alanında (kardiyovasküler implantları vb) oldukça sık kullanılan özel biyouyumlu implantlarla birlikte genel anastezide yapılmaktadır. Hastanede dinlenmeye gerek yok ve çocuk ameliyattan sadece bir kaç saat sonra aynı gün içinde evine gider.

Ameliyatın ardından kontrol için bir ziyaret yapılmaktadır.

Prematür retinopatinin gerilemiş aşamasında, Down sendromunda, lens implamantında karşılaşılan ve çok iyi bilinen kristal lenslerin dengeleyici emmetropizasyon işlemini kaybetmesi nedeniyle katarakt ameliyatından sonra psödofaki gözde, genetiklerde, çeşitli ve bilinmeyen etiyolojiklerde yüksek miyobun ilerlemesi beklenebilmektedir.

Ptoz

GÖZ KAPAKLARINDA KONJENİTAL ANORMALLİKLER, ANTERİYOR KISIMDA ANORMALLİK, PTOZ, NAZOLAKRİMAL KANALLARDA TIKANMALAR VB

Ptoz (sarkmalar), 4 yaşına kadar olan çocuklarda görme eksenlerini kapatttığında gözün normal görme işlevinin gelişmesine karşı bir tehdit oluşturmakta ve bu yüzden düzeltilmesi gerekmektedir. Bu estetik açından sorun olmasa da işlev açısından bir sorundur.

Çocuklarda Nazolakrimal kanallardaki tıkanma, sürekli gözyaşı, ışık korkusu ve sık sık meydana gelen gözdeki enfeksiyonlarla ortaya çıkmaktadır. Gözyaşları için anormal yolu ortaya çıkarmak ve daha fazla enfeksiyonu önlemek amacıyla geçici olarak yalnızca bir kaç aylığına özel dranej mikro tübajı implantasyon yoluyla yerleştirerek ameliyat uygulanmalıdır. Tekrar iletişimi sağladıktan sonra yapay tübaj çıkartılmaktadır.

Korneal bozukluklar

KONJENİTAL VE SONRADAN OLUŞAN KORNEAL BOZUKLUKLAR

Bu corneal yüzeysel değişmelerden bazıları bugün excimer lazer metodlarıyla tedavi edilebilir.

PTK yaklaşımı, yapay, “kötü” epitel dokuları yok etmek ve korneal epitelizasyonu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

PTK – ışın tedavisi keratektomi, residiv epitel aşınmalarda epitel iyileşmeyi kolaylaştırmak, yüzeysel korneayı cilalayarak ve prüzsüz hale getirerek izleri gidermek için kullanılmaktadır. PRK (keratektomi fotorefraktif) ile kombinasyonu halinde önceden var olan refraktif sorun da aynı zamanda çözülebilir.

VIDEO PRILOZI
 • Özel SVETI VID Hastanesinin Kimlik Kartı

  Özel SVETI VID
  Hastanesinin Kimlik Kartı

  Hastane, Belgrad’ın merkezinde, 27 Dobracina Caddesinde, Cumuriyet Meydanı’nın ve Milli Tiyatro’nun yanında bulunmaktadır.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  Hastane hakkinda...+

 • Milano 2013.

  Milano 2013. Binokular katarakt ameliyatinda dunyada birinci odul

  Ödüller...+

 • SVETI VID HASTANESİNE
  DÜNYADAKİ İLK ÖDÜL

  Cerrahi kalitesi ve modern oftalmolojinin gelişmesine olan katkılarından dolayı Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi’nde bu ödüle layık görüldü- GÖZDE İLERLEME

  Ödüller...+

 • PATIENTS TELL STORIES

  HASTALARIN ÖYKÜLERİ

  Yaptığımız işte, hastalarımızın memnuniyeti en değerli şeydir.Bunlar, Özel Hastanesi tarafından bu insanlara sağlanmış olan yaşamlarındaki can alıcı dönüm noktası hakkındaki pek çok öykünün, belgenin sadece bir kaçıdır.

  Videoları izlemek...+

 • Pediatrik oftalmoloji

  Pediatrik oftalmoloji

  Pediyatrik Oftalmoloji Bölümü, Doktora ve Mastır yapmış Prof. Dr Rudolf Autrata tarafından yönetilmektedir, kendisi Çek Cumhuriyeti Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi’nin Pediyatrik Oftalmoloji Kliniğinin.

  Pediatrik oftalmoloji...+