Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Strabismus

STRABISMUS(şaşılık), parallel konumda olan gözlerdeki bir anormallik, binoküler görme bozulma ile belirli bir bakıştaki görme ekseninin sapması gibi geçici ya da sürekli bir durumdur. Bu, motor ve duyusal bir anormalliktir.

Gerçekte, benzersiz bir görüntü oluşturmak için her iki gözün de eş zamanlı olarak, odaklanmada hizalanamaması ya da yetersiz kalması anlamına gelmektedir.

Ortofori, uzaktaki bir hedefe bakarken gözlerin normal, paralel konumu olarak adlandırılmaktadır.

Fori (eso, egzo, hiper, siklo): belirli testlerle saptanan ve füzyon ile telafi edilen latent görme ekseni sapmasıdır. Bu füzyon kaybının nedeni, optik medyanın (kornea, lensler) bulanıklığı, düzeltilmemiş kırılma kusuru, uyum ve konverjanstaki bozukluk veya kaslarla ilgili sorunlar nedeniyle Bulanık görme olabilir. Tropi, sürekli veya aralıklı olarak gözün birinde ya da her ikisindeki belirgin olan görme ekseni sapmasıdır.

Strabismusun çeşitli türleri vardır: konjenital (doğuştan), sonradan edinilen, bir ya da her iki gözdeki konverjan ( içe doğru sapma-ezotropi), diverjan (dışa doğru sapma, ekzotropi), dikey sapma vb.

Yaklaşık yüzde 50’sinde ambliyopiyi takip eden Strabismus, büyük çoğunlukla da okul öncesi çocuklarda oldukça yaygındır (nüfusun yüzde 4-6’sı). 3 yaşına kadar olan yaş aralığında sıklıkla görülmektedir.

Ambliyopi, “beynin merkezi görme yollarında meydana gelen görsel uzamsal işlemdeki gelişimsel bir bozukluktur.” Bu, en çarpıcı şekilde bir ya da nadiren her iki gözdeki görme keskinliği kaybını göstermektedir. Ambliyopinin bazı şekilleri, nesnelerin kontrast duyarlılığının azalması ve uzamsal lokalizasyonu olarak ortaya çıkmaktadır.

Kırılma kusurunun yeterince düzeltilmesi net, keskin bir görüntü elde etmek için yeterli değildir. Bu kusurlar, fovea (göz çukuru) üzerinde kronik olarak bulanık görüntüye neden olan medya donukluğu ya da aşırı kırılma kusurları nedeniyle bir gözün mekanizmasını eksik kullanmasıyla açıklanabilir.

Temel nedeni, kırılma kusurunun yeteri kadar düzeltilmemesi ya da gözlüklerdeki veya yüksek anizometropik kırılma sorunları (her iki gözdeki büyük diyoptrik farklılık) olan kontakt lenslerin düzeltilmesindeki imkansızlıklar olabilir.

Erken çocukluk döneminde kırılma kusurunun tam olarak düzeltilmesi ve görme işlevini mümkün olduğu kadar geliştirmek amacıyla gözün onarılması gereklidir. Kontakt lenslere tahammül edilmediği ya da gözlüklere olan uyumsuzluk durumlarında, tam olarak düzeltme ve izometropiyi sağlamada refraktif cerrahi önerilmelidir.

Elbette, ne lazer ne de diğer herhangi bir işlem görmeyi “inşa edemez” ancak, sadece görme işlevi ve binoküler görme ve steropsinin daha iyi gelişmesine fırsat vermektedir. Erken çocukluk döneminden itibaren keskin görme açısından bir ortam oluşturursak, bu ambliyopinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Ambliyopi ve strabismus, olası meslekler için sınırlı bir seçenek sunarak tüm toplum ve kişi için bir sorun teşkil etmektedir.

Normal görme işlevi ve binoküler görme gelişimi için her iki gözün retinasının karşılık noktaları üzerinde oluşturulan keskin görüntü ve gözlerin paralel konumlara sahip olması gereklidir. Binoküler görmenin gelişmesi için en önemli dönem, üç aylık olanlar ila 3-4 yaştır. Sırasıyla üç aylık ve 7-8 yaşlarıdır. Bu dönemden sonra, daha fazla görme keskinliğinin sağlanması şansı düşüktür.

Normal görme işlevini geliştirmek amacıyla, gözlerin normal anatomisi zorunludur, anlamı: gözlerin normal şekli ve hizası, hiçbir kırılma kusuru ya da zamanında uygun bir şekilde yapılan düzeltme, normal anatomi ve öküler kas sisteminin işlevleri ve düzenli göz hareketleri için inervasyonlar ve her iki gözden görme uyarıcılarını alıp, onları analiz ederek görme merkezi ile birlikte eşsiz, keskin görüntüye sahip sağlıklı merkezi sinir sinir sistemidir.

Şayet erken çocukluk döneminde bu düzeylerin herhangi birisinde bozulma varsa, binoküler işlevsel görme bozulur. Sabitlenemeyen bir göz “oraya buraya kaçar”. Eğer her iki gözde bir engel varsa, nistagmus (hızlı, kontrolsüz göz hareketleri) ciddi bir ambliyopi ile beklenebilir.

Bu engel, bir katarakt, optik sinirin zarar görmesiyle oluşan glokom ya da örtülü bir göz bebeği ile göz kapağı düşmesi ve bir gözün uzun süre tıkanıklığı ile uzun vadeli pleoptik ışığın gözün içine dağıtılması ya da her iki gözün retinası üzerindeki görüntüleri bulanık hale getiren ya da farklılaştıran her olası neden, yüksek anizometropide olduğu gibi aniseikonia (uygun olmayan) olabilir.

Strabismus, hayatın ilerleyen dönemlerinde, düzeltilmemiş kırılma kusuru, kornea opasitleri, katarakt, retina veya optik sinir hasarları, merkezi sinir sistemi hasarları (serebro- kranyal sinir paralizisi ile vasküler hasar), bir organik neden olmaksızın travma, psikolojik travmalar gibi uzun süreli bozukluklarda ortaya çıkabilir.

Konverjan strabismus (içe şaşılık) (şaşılık, içe doğru sapma ) çocuklarda, diverjan strabismus (dışa şaşılık) (dışarı- dışa doğru sapma) ise yetişkinlerde daha yaygındır.

Strabismusun ve ambliyopinin önlenmesi, erken teşhis ve kırılma kusurlarının düzgün bir şekilde düzeltilmesi (uzağı görebilme, astigmatizm, yakını görebilme), özel alıştırmalar ve daha iyi olan gözün kontrollü bir şekilde onarılması veya alternatif olarak “tembel gözün” eğitilmesi ile sağlanabilinir. Bu adımlardan hemen sonra, her iki gözdeki görme ekseninin yanlış hizalanmasını ortadan kaldırmak için strabismus ameliyatı zorunludur. Ambliyopi ve strabismusun nedeni katarakt ya da pitozis (sarkıklık) ise, elbette bu engeller giderilmeli ve ondan sonra strabismus cerrahisi yapılmalıdır.

Bundan sonra ambliyopi tedavisi şiddetle önerilmektedir.

Kırılma kusurunun tam olarak düzeltilmesi için göz içi lens implantasyonu ile yaşamın ilk aylarında ya da yıllarında, erken yapılan katarakt ameliyatı, ambliyopi ve strabismusu azaltmak ya da yok etmek için en önemli durumlardan birisidir.

Katarakt ameliyatı sırasında çocuklarda öncelikli olarak PC IOL implantasyonu, daha iyi görme keskinliği ve gözlüklerle ya da kontakt lenslerle yapılan standart afaki düzeltmesinden ziyade daha iyi binoküler görmenin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Elbette, çocuğun yaşına ve ambliyopinin ilerleme olasılıklarına göre daha iyi olan gözün belirli bir yöntemle onarılması gereklidir.

Bundan başka, eksen uzunluğu ve ardışık refraktif değişimi düzenli olarak denetlenmelidir. Eksen uzunluğu büyümesinde ilerleme tespit edildiyse, bulbusun (göz küresi) daha fazla genişlemesini durdurmak için skleroplasti (gözakı plastik cerrahisi) tavsiye edilmektedir.

Strabismusun erken başlamasıyla birlikte, yaşamın ilk 6 ayından, iki yaşına kadar erken bir cerrahinin yapılması planlanmaktadır.

2 yaşından 6 yaşına kadar strabismusun daha geç başlamasıyla birlikte, kırılma kusurunun iyi bir şekilde düzeltilmesi gereklidir ve ondan sonra gerektiğinde strabismus cerrahi yapılmalıdır.

Daha ileri yaşlarda devam eden sorunla birlikte, ambliyopi yerinde sayar ve strabismus ya da refraktif cerrahi işlevsel amaç değil de yanlızca estetik amaç taşımaktadır. Binoküler görme zaten kaybedilmiştir.

Paralitik (felçli) strabismus durumunda gözler, çift görüntüleri önleyen hizalanmış konuma getirilmektedir.

Strabismus cerrahi, oküler-müsküler bağlantıları ayarlayarak gözlerin konumunu hizalamak zorundadır. Bir günlük durumlarda yani hastaneden sadece bir kaç saat sonra ayrılmak kaydıyla genel anestezi altında yapılmaktadır.

Özel SVETİ VİD Hastanesi’nde yer alan, refraktif, katarakt ve strabismus cerrahi alanında ünlü uzmanlar bu soruna dikkatli ve karmaşık bir şekilde yaklaşmaktadırlar.

Bu yerde, yalnızca gözlerin yanlış hizalanması sorununa çözüm bulmak için değil aynı zamanda buna yol açan bir çok nedeni dışarıda tutmak için olanaklar vardır.

VIDEO PRILOZI
 • Özel SVETI VID Hastanesinin Kimlik Kartı

  Özel SVETI VID
  Hastanesinin Kimlik Kartı

  Hastane, Belgrad’ın merkezinde, 27 Dobracina Caddesinde, Cumuriyet Meydanı’nın ve Milli Tiyatro’nun yanında bulunmaktadır.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  Hastane hakkinda...+

 • Milano 2013.

  Milano 2013. Binokular katarakt ameliyatinda dunyada birinci odul

  Ödüller...+

 • SVETI VID HASTANESİNE
  DÜNYADAKİ İLK ÖDÜL

  Cerrahi kalitesi ve modern oftalmolojinin gelişmesine olan katkılarından dolayı Uluslararası Yenilikçi Oftalmoloji Kongresi’nde bu ödüle layık görüldü- GÖZDE İLERLEME

  Ödüller...+

 • PATIENTS TELL STORIES

  HASTALARIN ÖYKÜLERİ

  Yaptığımız işte, hastalarımızın memnuniyeti en değerli şeydir.Bunlar, Özel Hastanesi tarafından bu insanlara sağlanmış olan yaşamlarındaki can alıcı dönüm noktası hakkındaki pek çok öykünün, belgenin sadece bir kaçıdır.

  Videoları izlemek...+

 • Pediatrik oftalmoloji

  Pediatrik oftalmoloji

  Pediyatrik Oftalmoloji Bölümü, Doktora ve Mastır yapmış Prof. Dr Rudolf Autrata tarafından yönetilmektedir, kendisi Çek Cumhuriyeti Brno’da bulunan Masaryk Üniversitesi’nin Pediyatrik Oftalmoloji Kliniğinin.

  Pediatrik oftalmoloji...+