Dobračina 27 - Beograd
Obavešteni smo da postoje pokušaji lažnog predstavljanja…
…imenom SVETOG VID-a u različitim krajevima balkana…
…i ovim putem želimo da ukažemo na ovu zloupotrebu našeg imena.
Upozoravamo posetioce sajta da je adresa Specijalne bolnice SVETI VID
…isključivo Dobračina 27 u Beogradu i jedina lokacija na kojoj naši lekari rade…
…sve ostale informacije o gostovanjima naših lekara van Beograda su NETAČNE.
Youtube Youtube Twitter Google +

Žuta mrlja – makula

Specijalna bolnica SVETI VID je jedinstvena ustanova na ovim prostorima sa posebno formiranim odeljenjem za makulu, gde sprovodi specijalne programe za probleme makule.Tu spada veoma detaljna dijagnostika zute mrlje sa neprikosnovenom OCT dijagnostikom,autofluorescenca, digitalna slika fundusa , angiografija centralno vidne polje.

Nakon diferenciranja oboljnjenja primenjuje se lecenje , hirurgija ili odredjivanje ” pomagala ” za uvelicanje slike, zavisno od tipa promene u zutoj mrlji.-LOW VISION
Radi boljeg razumevanja funkcije pojedinih delova ljudskog oka, ono se često poredi sa foto aparatom. Svetlost prolazi kroz jasne, prozirne strukture oka (rožnjača, sočivo, staklasto telo, što bi odgovaralo optičkom delu), prelama se i fokusira na zadnjem delu oka -mrežnjači. Mrežnjača se ponaša kao film foto aparata, absorbuje i pretvara svetlo u nervne impulse koji putuju do mozga, gde se vrši analiza i stvara svest o posmatranom predmetu, odnosno dobijamo sliku posmatranog predmeta.

Specijalni deo mrežnjače zadužen za centralni vid i razlikovanje detalja je MAKULA ili žuta mrlja. Ona obiluje fotoreceptorima – ćelijama koje primaju vizuelnu draž i prenose je nervnim elementima. Gust raspored receptoram cepica-cone- u makuli omogućuje oštrinu vida, zapažanje detalja i raspoznavanje likova, čitanje, pisanje, prepoznavanje boja…

DEGENERACIJA MAKULE (AMD)

Degeneracija žute mrlje jedan je od gorućih problema u oftalmologiji modernog doba. Javlja se u više oblika, ali je najčešća forma vezana za populaciju koja stari i nosi naziv senilna makularna degeneracija (ARMD). Ređe forme viđaju se u urođenim degenerativnim progresivnim oboljenjima (juvenilna makularna degeneracija), ili kod visoke kratkovidosti. Makula strada i u nekim sistemskim oboljenjima(diabets) ili inflamatornim i infektivnim oboljenjima.

FAKTORI RIZIKA ZA AMD

Rizik nastanka senilne makularne degeneracije značajno raste sa godinama života. U populaciji od 65-75 godine rizik oboljevanja je oko 10-20 procenata. Od 75 do 85-te godine starosti rizik je već 35 procenata.

Genetska predispozicija je bez sumnje važan faktor rizika. Deca roditelja sa ARMD svakako imaju povećan rizik ranijeg oboljevanja.
Opasnost predstavlja preterano izlaganje posebno plavom delu svetlosnog spektra, a naročito kod osoba osetljivijih na svetlo, i svetle puti. Preporučuje se nošenje naočara sa zaštitnim filterom –posebno na moru ili snegu.

Ostali faktori rizika su istovetni faktorima rizika za nastanak ateroskleroze: pušenje, povišen nivo lipida u krvi, nedostatak nekih vitamina u ishrani- C, E, A.
Hipertenzija i kardiovaskularni poremećaji mogu ubrzati razvoj promena.
Pušači čiji bliski rodjaci imaju degeneraciju makule su pod dva puta većim rizikom oboljevanja.

SIMPTOMI

Rezultat oštćenja makule je poremećaj centralnog vida, bez mogućnosti korekcije naočarima, uz očuvanje perifernog vida, tako da se ne radi o kompletnom slepilu. Pacijent treba da se javi oftalmologu ukoliko primeti simptome poput smanjene kontrastne osetljivosti, smanjene vidne oštrine, pojave mrlje u centru vidnog polja (centralni skotom), ili krivljenje slika…

Mada zahvata oba oka, ovo oštećenje obično nije podjednako zastupljeno istovremeno, pa se “boljim“ okom kompenzuje pad vida i stoga pacijent i ne primeti na vreme prve promene. Pošto promene u makuli ne bole, i u početku dovode samo do diskretnih poremećaja vida, koje se pri binokularnom gledanju (sa oba oka) i ne primete, najbolje je sprovoditi redovne oftalmološke preglede –na 6 meseci, ili napraviti test kod kuće(povremeno testirati svako oko zasebno, posmatranjem šeme sa kvadratićima). Zapažanje nepravilnosti oblika kvadratića ili zamućenje u centralnom delu Amslerove rešetke je alarm za posetu oftalmologu.)

Sa daljim napredovanjem makularne degeneracije vidna oštrina sve više pada, do gubitka sposobnosti čitanja.

FORME MAKULARNE DEGENERACIJE

DRY AMD –SUVA MAKULARNA DEGENERACIJA

Promene nastaju u nivou retinalnog pigmentnog epitela( rpe) i bruchsove membrane( extracelularni prostor izmedju rpe i vaskulature horoidee, bogat kolagenom ). kao posledca metabolickih promena i nemogucnosti rpe da odigra ulou zastite i ”cistaca” , dolazi do nagomilavanja ” nepreradjenog” materijala u vidu depozita (druza), koje otežavaju normalan transport materija izmedju horoidee i mrežnjače, smanjujući ishranu makule preko horoidee.

Razbacane u diskontinuitetu ili konfluentnog izgleda, izmedju rpe i bruchsove membrane, druze predstavjaju sliku suve makularne degeneracije. ostecenja sporo napreduju i centralni vid nije odmah ugrozen. napredovanjem bolsti nastaju manji, pa veci defekti u vidnom polju i centralnoj slici odizanje i destrukcija pigmentnog sloja je uvod u težu formu makularne degeneracije(atrofična forma), sa propadanjem vida.

WET AMD VLAZNA MAKULARNA DEGENERACIJA I CNV

Horoidea, odnosno sudovnjača, je ovojnica oka koja sadrži krvne sudove i hrani mrežnjaču koja leži na njoj. Ona je obavijena tankom membranom koja se zove Bruhsova membrana, ili baza pigmentnog epitela mrežnjače.

U stanjima ishemije, vaskularnih poremecaja, metabolickih promena, oksidativnog stresa ,sa nastalim promenama na nivou RPE, priroda nastoji da „popravi” defekt stvarajući novonastale krvne sudove (horoidna neovaskularizacija ili CNV), čime se još više ruši arhitektonika tkiva. Novonastali krvni sudovi su lošeg kvaliteta, dolazi do izlivanja tečnosti i krvi ispod i u mrežnjaču. Ovo su odlike vlažne forme degeneracije makule.ali se takva slika vidi i u drugim exudativnim makulopatijama sa CNVem. Destrukcija se u ovom tipu degeneracije dešava fulminantno, i na kraju završava definitivno ožiljkom, bez funkcionalnog tkiva.

Suva forma makularne degeneracije daleko je češća od vlažne (90 procenata pacijenata sa degeneracijom makule).Pošto postoji opasnost da predje u vlažnu formu, koju karakteriše fudroajantni gubitak vida, veoma je važno obučiti pacijenta za samokontrolu vidne funkcije, kako bi se simptomi blagovremeno uočili i započeo tretman.

CNV se javlja u 5-10 procenata ljudi sa patološkom kratkovidosti. Zbog rasta očne jabučice, izduženje po centralnoj osovini dovodi do istanjenja ovojnica oka i formiranja “stafiloma” tj. ispupčenja na zadnjem delu, u predelu makule. Ovo je predispozicija za nastanak CNV, zbog mogućnosti nastanka pukotina u donjem sloju mrežnjače, ispod pigmentnog epitela. Kroz ove pukotine prodiru novoformirani krvni sudovi horoidee-CNV, koji destruiraju pigmentni i neurosenzorni aparat mrežnjače, dovodeći do izrazite i nepovratne destrukcije centralnog vida. Do pojave PDT-a nije bilo mogućnosti za efektivan tretman CNV u ovim stanjima na oku.

Danas se pored PDT primenjje I aplikacija a VEGF . Rano prepoznavanje problema i blagovremena primena terapije, redukuje rizik od fudroajantnog, nepovratnog gubitka centralnog vida.

DIJAGNOSTIKA

Zlatni standard u dijagnostici je OCT I DIGITALNA ANGIOGRAFIJA , ( dijagnostika ) Snimanjem očnog dna po prethodno intravenskom ubrizgavanju kontrasta (fluoresceina), markira se „krvotok” očnog dna i zapažaju zone abnormalnosti u vidu propuštanja boje kroz zid krvnog suda. Ovako se lako diferenciraju dve osnovne podforme vlažne makularne degeneracije –okultna i klasična ,čija se prognoza razlikuje. FAF-FUNDUS AUTOFLUORESCENCA je nova, neinvazivna dijagnostička mogućnost od velikog značaja za brzu detekciju ranih metaboličkih promena na nivou RPE, koje su osnova za nastanak degenerativnih, distrofičnih ostećenja makule, papile ili cele mrežnjače (atrofična makularna degeneracija, Stargardt, retinitis pigmentosa i sl.). Optical Coherence tomography OCT je brz, neinvazivan postupak ”skeniranja ” mreznjace i uocavanja promena na svim nivoima.Zahvaljujuci ovom aparatu i digitalnoj angiografiji, danas smo u mogucnosti da jasno diferencijalno dijagnostikujemo pojedina ostecenja u makuli, koja su ranijih godina zbog nedostatka dijagnostike , svrstavana ” u isti kos” , sto je rezultiralo pogresnim odlukama i odsustvom terapijskog efekta. VIŠE O TOME...

TERAPIJA SUVE MAKULANE DEGENERACIJE

Nema specifične terapije u slučaju suve makularne degeneracije, sem prevencije , a potom primena LOW VISION pomagala. Savetuju se: vitamini gingko preparati, izbegavanje pušenja, zaštita od jake, pretežno plave svetlosti. Pomagala u vidu lupa ili teleskopa mogu biti od pomoći. Obuka u radu sa tele-monitorskim sistemima, i mobilnim i fiksnim obavlja se u centru za slabovidost u SVETOM VIDU.

TERAPIJA VLAŽNE FORME

aVEGF

Kod vlazne forme makularne degeneracije (WET AMD), kao i kod svih makulopatija sa neovaskularizacijom I edemom makule ( miopna makulopatija, diabeticni edem makule, cistoidni makulatni edem, edem kod okluzije retinalnih vena lecenje se sastoji u primeni intravitrealnih injekcija aVEGF odnosno inhibitora angiogeneze I neovaskularizacije , Time se postize smanjenje otoka I blokada ” nastajanja ” novih krvnih sudova, koji u uslovima ishemije, razaraju funkcionalno tkivo RPE I fotoreceptora. .Za razliku od ranijih generacija (Macugen, Avastin) danas se prosirila generacija lekova za selektivnu primenu u oftalmologiji (Lucentis, Eylea)

FOTODINAMSKA TERAPIJA PDT

PDT – fotodinamska terapija , danas je sacuvala primenu kod CSR (centralna serozna horioretinopatija) Destrukcija novoformiranih krvnih sudova se postiže posebnim tipom -netermalnog lasera i fotosenzitivne supstance-verteporfina. Cilj da se dijagnostikovane promene zaustave u daljim destruktivnim stremljenjima i na taj način KONZERVIRA stanje vida. Moze se koristiti u kombinaciji sa aVEGF aplikacijom kod rezistentnih formi , narocito subfoveolarne i juxtafovealne CNV predominantno klasičnog tipa CNV. Ova vrsta terapije se u zemlji obavlja JEDINO U SVETOM VIDU

LASERFOTOKOAGULACIJA -LFC

Klasična laser fotokoagulacija ima efekta samo u slučajevima periferne lokalizacije,neovaskularizacije I ishemije, kada macula posledicno biva u edemu. Laser ” blokadom ” ovih ishemijskih zona, postize se sekundarno ” isusivanje ” makularnog edema. Primena vise kod diabeticnih edema makule I postokluzivnih ishemija. Neselektivan je u odnosu na tkivo gde se primenjuje, odnosno da bi se tretirala ciljna patološka zona, zahvata se i finkcionalni deo mrežnjače što dovodi jednim delom do “pada vida”. Ponekad se kombinuje sa aVEGF.

VIŠE O TOME

HIRURGIJA MAKULE

Predstavlja neraskidiv deo savremene vitreoretinalne hirurgije, ali u okviru druge patolgije makule( makularne rupture, trakcija makule, epiretinalne membrane sa sekundarnom exudacijom, diabeticne promene) ne primenjuje se kod makularne degeneracije.

Translokacija ili “premeštanje” makule, gde se cela mrežnjača rotira tako da makula “pada“ na zdrav deo sa očuvanim pigmentnim epitelom je veoma teška hirurgija, koja , obzirom na excentricno premestanje makule,zahteva dodatnu hirurgiju na spoljašnjim mišićima oka, kao i rad sa pacijentima oko navikavanja na drugaciji nacin ” gledanja ”. Stoga nije nasla siru primenu. sml – scharioth macula lens minijaturni implantibilni teleskop pomoc umesto lupa i teleskopa genijalni izum Prof dr Gabora Schariotha. Hirirske procedure izvodi Prof. dr Pavel Rozsival, koji je aktivno ucestvovao u sprovodjenju studije o implantibilnim teleskopima.

CENTAR ZA SLABOVIDOST - LVA

Ono sto je goruci problem ljudi sa makularnom degeneracijom jeste nemogucnost citanja, i razlikovanja detalja.

Pokusaj da se postigne uvelicanje slova pomocu lupe , ili teleskopskih naocari, jeste pomoc, ali i ogranicenje u svakodnevnom funkcionisanju i kretanju. low vision ,sistemi -lva-za slabovide, danas pruzaju mnoge nove , komfornije mogucnosti, prilagodjeno zahtevima pacijenata za citanje , krtetanje i gledanje televizije , ali se ipak najveci komfor postize hirurskom intervencijom implantacije.

VIŠE O TOME

SML – SCHARIOTH MACULA LENS

MINIJATURNI IMPLANTIBILNI TELESKOP, POMOC UMESTO LUPA I TELESKOPA... VIŠE O TOME

Video prilozi

VIDEO PRILOZI
 • International star for quality

  INTERNATIONAL DIAMOND STAR FOR QUALITY ŽENEVA 2017

  Jos jedna prestizna nagrada SVETOM VIDU za kvalitet i kontinuitet kvaliteta koji ova ustanova neguje,profesionalizam, inovacije, posvecenost pacijentu,humanitarni rad...

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+