Submitted by wollson on Hën, 02/04/2019 - 16:59

U više vrhunski opremljenih ordinacija dočekaće Vas ljubazno osoblje i pomoći u nalaženju rešenja problema. Sveobuhvatni oftalmološki pregled podrazumeva uvid u sve strukture oka, i prednjeg i zadnjeg segmenta, i sagledavanje problematike u celini.

Nakon obavljenog osnovnog oftalmološkog pregleda, radi detaljnog utvrdjivanja stepena oštećenja i procene funkcionalnog stanja oka, preduzimaju se posebne dijagnostičke procedure kroz savremene mogućnosti dijagnostike. Nakon uvida u kompletno stanje oka, lekar će Vam dati procenu stanja oka i predlog lečenja.

 

VISUAL IMAGING:

OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)

optical-coherence

Neinvazivan, bezkontaktni, postupak skeniranja oka, gde se pomoću svetlosnih talasa dobija vizuelni presek kroz rožnjaču, pokazuje kvalitet i debljinu rožnjače, izgled prednje komore, sočiva i posebno presek komornog ugla (najveći značaj kod glaukoma uskog ili zatvorenog ugla) što predstavlja tzv. prednji OCT. Danas je neraskidiv deo refraktivnih procedura, a takodje veliku primenu ima i u kontaktologiji, u odabiru najboljeg kontaktnog sočiva.

Zadnji OCT daje uvid u presek kroz sve slojeve mrežnjače, posebno makule i očnog živca. OCT je danas dijagnostički postupak, bez koga se ne može zamisliti kvalitetan očni pregled. Obezbedjuje neophodne smernice za terapijsko delovanje kod glaukoma i oboljenja mrežnjače, pogotovo makule (promene na žutoj mrlji, edemi, makularna degeneracija, diabetična makulopatija).
Ima značaja za tačnu lokalizaciju promene, kao i u praćenju oboljenja i efekta terapije.
U kombinaciji sa digitalnom fundus kamerom, daje nove mogućnosti otkrivanja i lokalizacije patološkog dogadjaja. Snimanje traje par minuta.

 

OCTA

octa

Najnovija, neinvazivna imaging tehnika, bez kontrasta, bez igle, za prikaz abnormalne vaskulature kroz više preseka, u nekoliko nivoa (neinvazivna

angiologija). Mogu se uočiti promene ispod nivoa makule, pre nego nastane eksudacija i krvarenje.

DIGITALNA FUNDUS KAMERA I ANGIOGRAFIJA

fundus-kamera-angiografija

Obezbedjuju objektivni digitalni prikaz izgleda i dešavanja na mrežnjači, žutoj mrlji i papili vidnog živca. Uz primenu intravenskog kontrastnog sredstva, dobija se dinamika sa prikazom cirkulacije na nivou krvnih sudova mrežnjače sa jasnim lociranjem mesta okluzije (tromboze), proširenja krvnog suda, krvarenja i sl.

FAF-FUNDUS AUTOFLUORESCENCA

Neinvazivna dijagnostička mogućnost od velikog značaja za brzu detekciju oštećenja fotoreceptora, i ranih metaboličkih promena na nivou RPE, koje su osnova za nastanak degenerativnih, distrofičnih oštećenja makule, papile ili cele mrežnjače (atrofična makularna degeneracija, Stargardt, retinitis pigmentosa i sl.).

 

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Standardna dijagnostička procedura za otkrivanje promena dubljih struktura oka, u staklastom telu, mrežnjači i orbiti (krvarenja, ablacije mrežnjače, tumorske promene, i dr.), posebno u stanjima neprozirnih medija kao što je katarakta, ili krvarenje u prednjoj komori što remeti uvid u zadnje strukture.

ultrazvucna-dijagnostika

 

IOL MASTER, NAJSAVREMENIJI APARAT – SWEPT SOURCE-

za višestruku primenu u oftalmologiji. Precizno meri dužinu oka (neophodno kod visoke kratkovidosti), debljinu sočiva, dubinu komore, sa brzom detekcijom promena u dubljim delovima oka i žutoj mrlji.

 

PAHIMETRIJA I KOMPJUTERIZOVANA KORNEALNA TOPOGRAFIJA

pahimetrija-kornealna-topografija

Neinvazivne imaging procedure kojima se dobija “mapa” rožnjače sa prikazom svih krivina, jačina prelamanja i debljinom u različitim tačkama. Pošto rožnjača obezbeđuje 2/3 prelomne snage oka, (dioptrijske moći oka), topografija je od izvanrednog značaja za odredjivanje i procenu kvaliteta rožnjače, rano otkrivanje nepravilnosti i degenerativnih oboljenja (keratokonusa, pelucidne marginane deneneracije), iregularnog astigmatizma i promena nastalih usled nošenja kontaktnog sočiva i sl. Neophodna je kod svih refraktivnih procedura.

 

 

ENDOTELIJALNA MIKROSKOPIJA

endotelijalna-mikroskopija

Daje uvid u izgled, kvalitet i kvantitet endotelnih ćelija, odgovornih za zdravu funkciju i obnovu rožnjače, kao i procenu budućeg ponašanja i brzine propadanja kod brojnih kornealnih distrofija.

 

KOMPJUTERIZOVANA PERIMETRIJA

kompjuterizovana-perimetrija

Ispitivanje funkcije očnog živca ili makule – žute mrlje.Time se objektivno prikazuje stepen oštećenja funkcije, kod različitih oboljenja očnog živca i žute mrlje.