Submitted by wollson on Hën, 02/18/2019 - 15:06
 

Në krye të Degës së Oftalmologjisë së fëmijëve është prof. Dr. Rudolf Autrata, PhD, MBA

Profesor i oftalmologjisë dhe drejtor i Klinikës Oftalmologjike për Fëmijë në Universitetin Masarikov në Bërno, Çeki

Kryetari i Shoqatës Çeke për Oftalmologji të Fëmijëve dhe për Strabizëm

Anëtar i Bordit shkencor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin Masarikov në Bërno

Anëtar i shquar i Shoqatës më të njohur Internacionale i Oftalmologjisë për fëmijë.

Nga vetë fillimi i është përkushtuar pediatrisë dhe oftalmologjisë së fëmijëve, me tezat e doktoratës në fushën e aplikimit të lazerit excimer dhe për qëllime terapeutike dhe refraktive te fëmijët e moshës parashkollore, me qëllim të zvogëlimit të ambliopisë. Një nga të parët në botë, i cili gati para dy dhjetëvjetëshash e ka filluar punën e pionierit në luftën për zvogëlimin e ambliopisë te fëmijët në moshën e hershme, në situata të veçanta, të cilat e kanë gjeneralizuar ambliopinë. Për kontribut të vet në zhvillimin e oftalmologjisë së fëmijëve në botë, shumëherë është shpërblyer me mirënjohje të numërta botërore, në mesin e të cilave edhe me SHPËRBLIM TË PARË për studim shumëvjeçar në aplikimn e lazerit excimer te fëmijët në moshën parashkollore në indikacione speciale për zvogëlimin e ambliopisë.

Sot është një na autorët më të cituar, me disa qindra publikime në revistat prestigjioze, të vlerësuara me indeks të lartë profesionalizmi me temën e problematikës oftalmologjike te fëmijët dhe për zgjidhjen kirurgjike të llojeve të ndryshme të strabizmit, kirurgjisë së skleroplastikës, glaukomës së bashkëlindur, ptozës, kirurgjisë së rrugëve të lotëve, procedura refraktive te fëmijët, procedura terapeutike në korne (PTK, CCL) dhe etj. Krahas rëndësisë së jashtëzakonshme të cilën e ka lënë për fushën e kirurgjisë refraktive të fëmijëve, profesor dr. Rudolf Autrata me përvojë jashtëzakonisht të madhe në mënyrë maestrale i zgjidh format e ndryshme të shtrembërimeve të ndërlikuara të syrit (strabizmi paralitik, strabizmi në sindroma të ndryshme, pas operimit të tumorit dhe e të ngjashme).

Me angazhimin në ekipin e Sveti Vidit, e ka bërë të mundur që oftalmologjia bashkëkohore e fëmijëve të fillojë të jetojë në këto hapësira, me çfarë Sveti Vid është përfshirë në zinxhirin e Klinikave oftalmologjike të pakta botërore pediatrike të specializuara cilësore të cilat janë duke e marrë me oftalmologjinë e fëmijëve të nivelit të lartë.

Profesor – konsultant – Shef i Degës së Oftalmologjisë së Fëmijëve në Spitalin Sveti Vid, Beograd, Serbi.

Rudolf Autrata

Autrata Rudolf Pariz
Prof Autrata international society of refractive surgery
Prof Autrata
American Academy Rudolf Autrata