Submitted by wollson on Hën, 02/18/2019 - 15:06
 

anëtare e EBO (Këshillit Evropian për Oftalmologji), Departamenti për Oftalmologji i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit Masarikov në Bërno, Çeki, Spitali Special Sveti Vid, Beograd, Serbi.

Anëtare e ekipit të spitalit Sveti Vid. Ndër emrat kryesorë të oftalmologjisë botërore së bashku me prof. Pavel Rozsival dhe prof. Rudolf Autrata.

Njohës i madh dhe mësues i shkëlqyer, për shumë vite me radhë ndanë diturinë e saj kolosale me studentet e mjekësisë dhe oftalmologët e rinj.

Si njohës në fushën e oftalmologjisë, një kirurg me përvojë shumë të madhe dhe profesor universitar, ajo është përgjegjëse për arsimimin e studentëve të mjekësisë dhe studentëve të studimeve pasuniversitare. Për më shumë se 20 vite mban ligjërata dhe provime. Ka marrë pjesë në arsimimin e një vargu të ekspertëve në fushën e oftalmologjisë në mbarë botën.

Punimet e veta shkencore i ka prezantuar në mbledhjet prestigjioze shkencore. Ajo është hulumtues i shquar në projektet e shumta të Qeverisë dhe Ministrisë së shëndetësisë të Republikës Çeke.
Ajo ka botuar një varg të punimeve dhe ka marrë pjesë në shkrimin e disa teksteve shkollore për studentët e mjekësisë dhe specialistët në fushën e oftalmologjisë.

Sferat e saja kryesore të interesimit në fushën e oftalmologjisë janë mikrokirurgjia e segmentit të përparmë të syrit, dhe atë kryesisht kataraktit dhe glaukomës dhe mikrokirurgjia e kataraktit me aplikimin e Femto laserit, kirurgjia rikonstruktive posttraumatike dhe plastike të regjionit të syrit.

Ajo është posaçërisht e përkushtuar për diagnostifikimin dhe trajtimin kirurgjik të rasteve më të rënda të glaukomës dhe kataraktit, dhe me sukses aplikon teknikat dhe teknologjitë më të fundit. Për shumë vite me radhë është e angazhuar në hulumtimet shkencore dhe punën në zhvillimin e implanteve të reja në oftalmologji, sidomos në kirurgjinë e glaukomës (implanti Ahmed, Ex-press, etj.).

Te rastet e glaukomës aplikon diagnostifikimin gjithëpërfshirës të plotë, duke u mbështetur kryesisht në përvojën e saj klinike shumë të madhe. Në trajtimin e glaukomës aplikon mënyrat e ndryshme të teknikave moderne të mikrokirurgjisë. Këto teknika të modifikuara janë të përshtatura për secilin rast individual dhe japin rezultate të shkëlqyera. Ajo ka një reputacion të madh në fushën e oftalmologjisë dhe është e njohur si një person me njohuri të madhe dhe me aftësi për të kryer me sukses operacione shumë të rrezikshme dhe për të shpëtuar pjesën e mbetur të funksionit të shikimit në raste gati të humbura. Deri në detaje më delikate e ekzaminon secilin rast i cili është para saj.

Është kryetare e Shoqatës Oftalmologjike të Çekisë, nënkryetare e Shoqatës për Oftalmologji Ambulatore, përfaqësuese e Çekisë në EBO (Këshilli Evropian për Oftalmologji), anëtare e ASCRS (Shoqata Amerikane për Kirurgji të Kataraktit dhe Kirurgji Refraktive), ESCRS (Shoqata Evropiane për Kirurgji të Kataraktit dhe Kirurgji Refraktive), EGS (Shoqata Evropiane për Kirurgji të Glaukomës), WGS (Shoqata Botërore për Kirurgji të Glaukomës) dhe AAO (Akademia Amerikane Oftalmologjike).

Pitrova Sarka

pitrova-presspitrova-press