Dijabetička retinopatija je jedna od najozbiljnijih komplikacija dijabetesa i ukoliko se na vreme ne leči vodi u trajni gubitak vida. U ovom tekstu govorimo o top 4 stvari koje treba da znate vezano za ovu bolest.

Šta je dijabetička retinopatija?

Dijabetička retinopatija predstavlja progresivni poremećaj funkcije krvnih sudova mrežnjače, uzrokovan hroničnom hiperglikemijom. Patološke promene na mrežnjači i u staklastom telu nastaju usled poremećaja u metabolizmu (ugljenih hidrata i masti). Hronična loša regulacija nivoa glukoze u krvi i prateća inflamacija (zapaljenske promene), dovode do promena na nivou malih krvnih sudova koji ishranjuju mrežnjaču (mikrovaskulatura), u vidu začepljenja (okluzija, “ tromb“) i promena u strukturi  zida krvnog suda, koji postaje neselektivno propustljiv, pa dovodi do isticanja tečnosti (edem-otok) i lipida i taloženja sa posledičnim oštećenjima mrežnjače. Glavni razlozi pada vida u ovim promenama su edem makule (žute mrlje) i edem optičkog nerva, sa pratećim manjim krvarenjima u mrežnjači . U ovim ishemijskim momentima, tkivo mrežnjače, da bi „prevazišlo“ ishemiju, stvara materije (VEGF- vascular endothelial growth factor) koje stimulišu nastanak „novih“ krvnih sudova i tako nastaje neovaskularizacija. Novonastali krvni sudovi su po kvalitetu drugačiji, sa jednim slojem ćelija u zidu, pa tako dolazi do sve češćih krvarenja i eksudacije (propuštanja tečnosti) i ćelijskih elemenata i do novog kruga oštećenja. Ovo se manifestuje naglim padom vida, zbog krvi izlivene u staklastom telu. Duže trajanje krvi, ili ponavljajuća krvarenja u staklastom telu, dovode do stvaranja fibrovaskularnih membrana, povlačenja („čupanja“) mrežnjače i njenog odvajanja (ablacije). Vidna oštrina u ovom stadijumu je na oko 1 metar.  Zapuštenost ovih promena je siguran put ka nastanku neovaskularnog glaukoma i slepila.

Usled metaboličkog poremećaja, pored dijabetične retinopatije, postoji i katarakta, pa se hirurški postupak najčešće obuhvata i operaciju katarakte sa vitreoretinalnom hirurgijom.

dijabetička retinopatija

Koji su simptomi i dijagnostika?

Pacijent oseti u početku zamućenje vida, koje može biti posledica edema u žutoj mrlji ili pojave manjih krvarenja u mrežnjači. Krvarenje u staklastom telu manifestuje se drastičnije, padom vida.

Danas postoje mogućnosti dijagnostike prvih, manjih promena u sklopu retinopatije, kao i skeniranje mrežnjače, na nivou makule i optičkog diska (OCT). Na ovaj način se tačno može videti stepen edema makule i optičkog živca. Digitalizovana „fundus“ kamera daje mogućnosti vrlo lakog i brzog pregleda očnog dna, a primenom kontrasta (fluoresceina) i mogućnost otkrivanja mesta gde je nastalo „začepljenje“ krvnog suda i krvarenje, kao i mesta proširenja kapilara (aneurizme) sa pretećim pucanjem i krvarenjem. Stoga je ovo aksiom kod preduzimanja dijagnostičkog postupka kod dijabetične retinopatije.

Kompjuterizovano vidno polje će pokazati defekt, shodno stepenu oštećenja očnog živca. Ovaj nalaz korespondira nalazu na OCT-u.

dijabetička retinopatija

Na koji način se pravovremenim lečenjem ona može sprečiti?

Osnovno u tretmanu jeste održavanje nivoa glikemije stabilnim. Kontrola hipertenzije i bubrežne funkcije, što su takođe prateće promene u dijabetu.

Laser fotokoagulacija, kao često primenjivana oftalmološka procedura, ima za cilj „isključivanje“ pretećih zona okluzije i krvarenja aneurizmi, čime se „isključuju“ mesta produkcije novih medijatora zapaljenja i neovaskularizacije (VEGF). U cilju da se neutrališe efekat već izlučenog VEGF daju se intravitrealne injekcije, danas moćnih lekova, koji se po efektu koji imaju, zovu anti- VEGF.

Avastin, Lucentis i Eylea se danas regularno koriste u saniranju nastalih edema, „isušivanju“ koaguluma i „blokadi“ daljeg stvaranja novih krvnih sudova koji će krvariti.

Vitreoretinalna hirurgija se primenjuje već onda kada se krv u vitreusu ne povlači, za dve do tri nedelje. Hirurgija se odvija komfornije za pacijenta sa brzim oporavkom – odmah.

U odmaklim situacijama, sa postojećom ablacijom, procena postoperativnog dobitka zavisi od dužine trajanja ablacije i stanja krvnih sudova. „Bledi“ krvni sudovi pokazatelj su teških ishemijskih promena, bez cirkulacije, kada će hirurški benefit biti umanjen gubitkom funkcije očnog živca, zbog odlaganja hirurgije.

Često se vitreoretinalna hirurgija radi u kombinaciji sa operacijom katarakte (fakovitrektimija).

dijabetička retinopatija

Kada do nje dođe, koji je najbolji sledeći korak u lečenju?

Terapija: LFC, VEGF i Vitreoretinalna hirurgija.