Поднео wollson на дан Mon, 01/21/2019 - 15:06

Potpuno nova platforma u elektrofiziološkim ispitivanjima oka!
Svetlošću indukovan vidni odgovor (LIV – LIGHT INDUCED VISUAL RESPONSE)

Za svega nekoliko sekundi, ambulantno, bez anestezije!

 

Ovo je nova, moderna elektrofiziologija primenjena u oftalmološkoj praksi, koja se razlikuje od starog, robusnog, komplikovanog, klasičnog testiranja i nosi novo ime: LIGHT INDUCED VISUAL RESPONSE (LIV).
nekad i sad

ELEKTRORETINOGRAFIJA (ERG) i VIDNI EVOCIRANI POTENCIJALI (VEP) u oftalmološkoj praksi, sada su objektivan način testiranja vidne funkcije kod dece i odraslih.

Kao i EKG, moderna elektrofiziologija daje objektivnu informaciju o funkciji mrežnjače i vidnog puta, merenjem električnog odgovora retinalnih ćelija, stimulisanih svetlosnim izvorom. Različiti stimulus se koriste za različite vrste ćelija, unutar vidnog puta da bi se dobila objektivna informacija o njihovoj funkciji. Koristimo vidne evocirane potencijale (VEP) i elektroretinografiju (ERG) u nekoliko modaliteta, zavisno od toga šta testiramo (pERG, ffERG, mfERG). Potpuna novina je multifocalERG (mfERG) u testiranju toksičnosti nekih lekova na mrežnjaču.

 
elektrode

ŠTA TESTIRAMO?

Funkciju mrežnjače u različitim oboljenjima:

-glaukom
-optički neuritis
-CRVO (tromboza centralne retinalne vene)
-dijabetične promene
-uveitis
-slabovidost
-toksični efekat lekova na mrežnjaču (toksična retinopatija)
-makulopatija (makularna degeneracija, kratkovidost, epiretinalne membrane, cistoidne i edematozne promene,…)
-retinalna funkcija može se testirati kroz zamućenje medija u prednjem segmentu oka (katarakta, krvarenje u oku) kada nije moguće videti očno dno kroz gustu kataraktu ili krv na standardni način (ultrazvuk, OCT, digitalna slika fundusa, špalt)
-elektrofiziologija nam pomaže da razdvojimo oftalmološka od neuroloških oštećenja na vidnom putu


Lako se koristi kod odraslih i dece. Dok dete udobno sedi u majčinom krilu, gleda svetleći ekran bez stresa I bez iritacija oka. Za svega nekoliko sekundi, ambulantno, bez anestezije, dobija se mnogo podataka o stanju vidnog puta i mrežnjače.