Kod degeneracije žute mrlje, u stadijumu formiranja ožiljka, ili nastale atrofije, nema mogućnosti za operativnim lečenjem koje bi povratilo funkciju žute mrlje. Kod ovih ljudi postoji trajni defekt u centralnom vidu, tamna mrlja u sredini vidnog polja, nemogućnost razlikovanja detalja i čitanja. Jedina hirurška procedura je implantacija minijaturnog intraokularnog teleskopskog sočiva, čime se uveličava slika, odnosno slova 2,5 x. Za one koji ne žele hiruršku implantaciju, postoji mogućnost korišćenja raznih pomagala, elektronskih ili u vidu lupa ili posebnih naočari sa specijalnim uveličanjem.

SML – SCHARIOTH MACULA LENS

LVA Katalog