U više vrhunski opremljenih ordinacija dočekaće vas ljubazno osoblje i pomoći u nalaženju rešenja problema. Sveobuhvatni oftalmološki pregled podrazumeva uvid u sve strukture oka, i prednjeg i zadnjeg segmenta, i sagledavanje problematike u celini.

Nakon obavljenog osnovnog oftalmološkog pregleda, radi detaljnog utvrđivanja stepena oštećenja i procene funkcionalnog stanja oka, preduzimaju se posebne dijagnostičke procedure kroz savremene mogućnosti dijagnostike. Nakon uvida u kompletno stanje oka, lekar će vam dati procenu stanja oka i predlog lečenja.

VISUAL IMAGING – MULTIMODAL IMAGING:

Zahtev savremene oftalmologije jeste sveobuhvatni koncept u dijagnostici. To podrazumeva kompletno sagledavanje svih struktura oka, počev od rožnjače pa do izgleda fundusa.
Savremena tehnologija pruža “digital imaging“ svih struktura oka objektivno, kao i dinamiku praćenja promena.

“Multimodal imaging“ omogućava da se sa različitih aspekata najobjektivnije sagleda svaka promena u oku.
Veoma važan deo toga je imaging prednjeg segmenta oka – rožnjače, i kvaliteta žlezdanih struktura oka koje su najčešće odgovorne za promene na rožnjači (MGD – Meibomian gland disease), a što se često zapostavlja u svakodnevnim “rutinskim“ oftalmološkim pregledima.
Na ovaj način se objektivno može zabeležiti problem koji pacijentu stvara izuzetno velike subjektivne smetnje (bolest suvog oka).

Ovaj segment se ne sme nikako zapostaviti i mora se sagledavati zajedno sa procenom stanja svih drugih struktura oka.

SVETI VID-dijagnostika OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY)

Neinvazivan, bezkontaktni, postupak skeniranja oka, gde se pomoću svetlosnih talasa dobija vizuelni presek kroz rožnjaču, pokazuje kvalitet i debljinu rožnjače, izgled prednje komore, sočiva i posebno presek komornog ugla (najveći značaj kod glaukoma uskog ili zatvorenog ugla) što predstavlja tzv. prednji OCT. Danas je neraskidiv deo refraktivnih procedura, a takođe veliku primenu ima i u kontaktologiji, u odabiru najboljeg kontaktnog sočiva.

OCT zadnjeg segmenta daje uvid u presek kroz sve slojeve mrežnjače, posebno makule i očnog živca. OCT je danas dijagnostički postupak, bez koga se ne može zamisliti kvalitetan očni pregled. Obezbeđuje neophodne smernice za terapijsko delovanje kod glaukoma i oboljenja mrežnjače, pogotovo makule (promene na žutoj mrlji, edemi, makularna degeneracija, diabetična makulopatija).

Ima značaja za tačnu lokalizaciju promene, kao i u praćenju oboljenja i efekta terapije.
U kombinaciji sa digitalnom fundus kamerom, daje nove mogućnosti otkrivanja i lokalizacije patološkog događaja. Snimanje traje par minuta.

OCTA

Najnovija, neinvazivna imaging tehnika, bez kontrasta, bez igle, za prikaz abnormalne vaskulature kroz više preseka, u nekoliko nivoa (neinvazivna angiologija). Mogu se uočiti promene ispod nivoa makule, pre nego nastane eksudacija i krvarenje

SVETI VID-dijagnostika OCTA

SVETI VID-dijagnostika DIGITALNA FUNDUS KAMERA I ANGIOGRAFIJADIGITALNA FUNDUS KAMERA I ANGIOGRAFIJA

Obezbeđuju objektivni digitalni prikaz izgleda i dešavanja na mrežnjači, žutoj mrlji i papili vidnog živca. Uz primenu intravenskog kontrastnog sredstva, dobija se dinamika sa prikazom cirkulacije na nivou krvnih sudova mrežnjače sa jasnim lociranjem mesta okluzije (tromboze), proširenja krvnog suda, krvarenja i sl.

FAF-FUNDUS AUTOFLUORESCENCA

Neinvazivna dijagnostička mogućnost od velikog značaja za brzu detekciju oštećenja fotoreceptora, i ranih metaboličkih promena na nivou RPE, koje su osnova za nastanak degenerativnih, distrofičnih oštećenja makule, papile ili cele mrežnjače (atrofična makularna degeneracija, Stargardt, retinitis pigmentosa i sl.).

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Standardna dijagnostička procedura za otkrivanje promena dubljih struktura oka, u staklastom telu, mrežnjači i orbiti (krvarenja, ablacije mrežnjače, tumorske promene, i dr.), posebno u stanjima neprozirnih medija kao što je katarakta, ili krvarenje u prednjoj komori što remeti uvid u zadnje strukture.

SVETI VID-dijagnostika IOL MASTER, NAJSAVREMENIJI APARAT – SWEPT SOURCE-IOL MASTER, NAJSAVREMENIJI APARAT – SWEPT SOURCE

Za višestruku primenu u oftalmologiji. Precizno meri dužinu oka (neophodno kod visoke kratkovidosti), debljinu sočiva, dubinu komore, sa brzom detekcijom promena u dubljim delovima oka i žutoj mrlji.

SVETI-VID-dijagnostika PAHIMETRIJA I KOMPJUTERIZOVANA KORNEALNA TOPOGRAFIJAPAHIMETRIJA I KOMPJUTERIZOVANA KORNEALNA TOPOGRAFIJA

Neinvazivne imaging procedure kojima se dobija „mapa“ rožnjače sa prikazom svih krivina, jačina prelamanja i debljinom u različitim tačkama. Pošto rožnjača obezbeđuje 2/3 prelomne snage oka, (dioptrijske moći oka), topografija je od izvanrednog značaja za određivanje i procenu kvaliteta rožnjače, rano otkrivanje nepravilnosti i degenerativnih oboljenja (keratokonusa, pelucidne marginane deneneracije), iregularnog astigmatizma i promena nastalih usled nošenja kontaktnog sočiva i sl. Neophodna je kod svih refraktivnih procedura.

SVETI-VID-dijagnostika ENDOTELIJALNA MIKROSKOPIJAENDOTELIJALNA MIKROSKOPIJA

Daje uvid u izgled, kvalitet i kvantitet endotelnih ćelija, odgovornih za zdravu funkciju i obnovu rožnjače, kao i procenu budućeg ponašanja i brzine propadanja kod brojnih kornealnih distrofija.

SVETI-VID-dijagnostika KOMPJUTERIZOVANA PERIMETRIJAKOMPJUTERIZOVANA PERIMETRIJA

Ispitivanje funkcije očnog živca ili makule – žute mrlje. Time se objektivno prikazuje stepen oštećenja funkcije, kod različitih oboljenja očnog živca i žute mrlje.