OSLOBODITE SE UKAPAVANJA KAPI U OKO DO KRAJA ŽIVOTA!

SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID uvela je hirurgiju glaukoma u novu epohu, menjajući stare, neefikasne hirurške pristupe.
Ta nova epoha počela je primenom ugradnje minijaturnih implanata u oko (MIGS), zahvaljujući kojima se pacijent doživotno oslobadja ukapavanja kapi u oko, što je mnogima predstavljao problem zbog alergijske reakcije.

U specijalnoj bolnici SVETI VID ovu vrstu hirurgije izvode iskusni evropski hirurzi, sa specijalnom licencom koju moraju imati za izvodjenje ove procedure.

Davnih godina bila je to nepenetrantna duboka sklerektomija sa primenom SK gela, a sada je primena novih implanata, u hirurškom postupku koji se odvija kroz minijaturni rez, koji odmah zarasta.

Miniinvazivna mikro-šantna hirurgija glaukoma (MIGS) se ne preporučuje u terminalnim, jako odmaklim stanjima sa velikim oštećenjima živca i velikim gubitkom vidnog polja, kada se mora primeniti TE (trabekulektomija).
Najbolji efekat hirurgije je u početnim i umereno odmaklim stadijumima, onda kada jedna vrsta kapi ne može da zaustavi oboljenje, kod takozvanih „upornih glaukoma“, „otpornih“ na standardnu terapiju i nakon ranije hirurgije, koja nije dovela do rezultata.
Oboljenje treba pratiti, i za to postoje savremene imaging metode, OCT pre svega.
Optička tomografija je objektivni pokazatelj stepena oštećenja i omogućuje uporedjivanje sa prethodnim stanjem, dakle objektivno pokazuje da li bolest napreduje.
U tom slučaju treba planirati adekvatan hirurški zahvat, pre nego nastanu opsežna definitivna oštećenja i gubitak vida.

Minijaturni xen-gel implant u minimalno invazivnoj hirurgiji glaukoma (MIGS)

Najnoviji implanti u obliku gela, minijaturni, savitljivi, atraumatski, predstavljaju korak dalje u evoluciji hirurgije glaukoma.
Još davno je nastala ideja o korišćenju gel implanata koji će modifikovati tradicionalne hirurške pristupe i omogućiti tretman oboljenja u početnoj i umerenoj fazi.

Kroz minijaturni otvor na rožnjači, od 2 mm, kao za miniinvazivnu hirurgiju katarakte, ubaci se minijaturni injektor u kome je gel – implant, od svega 6 mm dužine, i 45 microna širine, savitljiv.
Implant se „minijaturnom iglom“ dovodi u prostor ispod konjunktive (vežnjače) u kome ostaje. Na taj način je omogućena „pomoć“ u oticanju očne vodice u prostor van oka, gde se odvodi normalnim venskim putem.
Prednost ove nad svim ranijim metodama jeste da nema otvaranja oka, nema implantacije „spolja“, već se čitav postupak odvija unutar oka – ab interno.

Često se u slučajevima sa kataraktom i glaukomom, pri operaciji katarakte savetuje kombinovana procedura, u kojoj će se, ubaciti Xen implant i time stabilizovati očni pritisak, kroz isti rez kroz koji će se implantirati i intraokularno sočivo. Rez je mali, samozarastajući. Nema ostajanja u bolnici.

MIKRO-ŠANT HIRURGIJA GLAUKOMA (MIGS) SA PRESERFLO IMPLANTOM

Indikacije su potpuno istovetne kao kod svih mikro-šantnih hirurgija. Ovde je pristup ab-externo (spolja). Cilj je da se očna vodica iz prednje komore drenira u minijaturni cevasti šant, dijametra lumena 70 mikrona i time dovodi ispod konjunktive, gde se resorbuje.
Time je omogućeno nesmetano oticanje očne vodice sa umanjivanjem rizika od fibroze, koji postoji kod bezšantnih filtracionih “jastučića“ u sklopu klasične hirurgije trabekulektomije.

Primena PRESERFLO implanta u mikrošantnoj hirurgiji glaukoma daje komforan i subtilan hirurški pristup, bolju intraoperativnu kontrolu protoka-manji outflow, i manji intraoperativni rizik. Koristi se konjunktivalni bleb (filtraciono “jastuče“) da se premosti konvencionalni drenažni put.
PREDNOSTI:
-Manje invazivna od trebekulektomije-TE
-Nema skleralnog flapa, sklerotomije, iridotomije
-nema sutura
-mogućnost postavljanja implanta u bilo koji kvadrant oka
-ne obavezno, ali postoji mogućnost kombinovanja sa hirurgijom katarakte (fakoemulzifikacija).