Ovu vrstu hirurgije izvodi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga – profesora sa preko 30 godina iskustva u ovoj oblasti što je najveća garancija pacijentu da će ishod hirurgije biti uspešan.

SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID uvela je hirurgiju glaukoma u novu epohu, menjajući stare, neefikasne hirurške pristupe. Davnih godina bila je to nepenetrantna duboka sklerektomija sa primenom SK gela, a sada je primena novih implanata, u hirurškom postupku koji se odvija kroz minijaturni rez, koji odmah zarasta.

Miniinvazivna mikro-šantna hirurgija glaukoma (MIGS) se ne preporučuje u terminalnim, jako odmaklim stanjima sa velikim oštećenjima živca i velikim gubitkom vidnog polja, kada se mora primeniti TE (trabekulektomija).
Najbolji efekat hirurgije je u početnim i umereno odmaklim stadijumima, onda kada jedna vrsta kapi ne može da zaustavi oboljenje, kod takozvanih „upornih glaukoma“, „otpornih“ na standardnu terapiju i nakon ranije hirurgije, koja nije dovela do rezultata.
Oboljenje treba pratiti, i za to postoje savremene imaging metode, OCT pre svega.
Optička tomografija je objektivni pokazatelj stepena oštećenja i omogućuje uporedjivanje sa prethodnim stanjem, dakle objektivno pokazuje da li bolest napreduje.
U tom slučaju treba planirati adekvatan hirurški zahvat, pre nego nastanu opsežna definitivna oštećenja i gubitak vida.

Minijaturni xen-gel implant u minimalno invazivnoj hirurgiji glaukoma (MIGS)

Najnoviji implanti u obliku gela, minijaturni, savitljivi, atraumatski, predstavljaju korak dalje u evoluciji hirurgije glaukoma.
Još davno je nastala ideja o korišćenju gel implanata koji će modifikovati tradicionalne hirurške pristupe i omogućiti tretman oboljenja u početnoj i umerenoj fazi.

Kroz minijaturni otvor na rožnjači, od 2 mm, kao za miniinvazivnu hirurgiju katarakte, ubaci se minijaturni injektor u kome je gel – implant, od svega 6 mm dužine, i 45 microna širine, savitljiv.
Implant se „minijaturnom iglom“ dovodi u prostor ispod konjunktive (vežnjače) u kome ostaje. Na taj način je omogućena „pomoć“ u oticanju očne vodice u prostor van oka, gde se odvodi normalnim venskim putem.
Prednost ove nad svim ranijim metodama jeste da nema otvaranja oka, nema implantacije „spolja“, već se čitav postupak odvija unutar oka – ab interno.

Često se u slučajevima sa kataraktom i glaukomom, pri operaciji katarakte savetuje kombinovana procedura, u kojoj će se, ubaciti Xen implant i time stabilizovati očni pritisak, kroz isti rez kroz koji će se implantirati i intraokularno sočivo. Rez je mali, samozarastajući. Nema ostajanja u bolnici.

MIKRO-ŠANT HIRURGIJA GLAUKOMA (MIGS) SA PRESERFLO IMPLANTOM

Indikacije su potpuno istovetne kao kod svih mikro-šantnih hirurgija. Ovde je pristup ab-externo (spolja). Cilj je da se očna vodica iz prednje komore drenira u minijaturni cevasti šant, dijametra lumena 70 mikrona i time dovodi ispod konjunktive, gde se resorbuje.
Time je omogućeno nesmetano oticanje očne vodice sa umanjivanjem rizika od fibroze, koji postoji kod bezšantnih filtracionih “jastučića“ u sklopu klasične hirurgije trabekulektomije.

Primena PRESERFLO implanta u mikrošantnoj hirurgiji glaukoma daje komforan i subtilan hirurški pristup, bolju intraoperativnu kontrolu protoka-manji outflow, i manji intraoperativni rizik. Koristi se konjunktivalni bleb (filtraciono “jastuče“) da se premosti konvencionalni drenažni put.
PREDNOSTI:
-Manje invazivna od trebekulektomije-TE
-Nema skleralnog flapa, sklerotomije, iridotomije
-nema sutura
-mogućnost postavljanja implanta u bilo koji kvadrant oka
-ne obavezno, ali postoji mogućnost kombinovanja sa hirurgijom katarakte (fakoemulzifikacija).