Estetske intervencije na oku

PUPIL OCCLUDER

Estetski problem, na slepom oku, nastao kod stare, neoperisane katarakte, urodjene ili traumatske, često sa starom ablacijom mrežnjače, gde nema mogućnosti za povratkom funkcije vida, može se rešiti hirurškim zahvatom. Hirurški zahvat se sastoji u primeni specijalnog intraokularnog sočiva, tamnog, koje ”imitira “ zenicu I daje pacijentima bolji osecaj sigurnosti I lepšeg fizičkog izgleda oka.

PUPILOPLASTIKA, coloboma IOL

Povrede oka, sa “cepanjem“ dužice, ili nakon nestručno uradjene operacije katarakte, mogu se rešiti hirurškim postupkom. Cilj je smanjiti zablještenje i “žmirkanje”, što se postiže ili “šavom” na dužici ili primenom posebnih intraokularnih implanata, kojima se “prekriva“ defekt dužice-zavisno od težine nalaza na oku. U slučaju da postoji i katarakta, operativni postupak se sastoji u operaciji katarakte (fakoemulzifikacija) i primeni specijalnog intraokularnog sočiva odredjene dioptrijske jačine optičkog dela, sa dodatkom na haptiku koji pokriva postojeći defekt na dužici (coloboma lens).

REKONSTRUKCIJA KAPAKA KOD TRAUME I PARALIZE