Lasersko skidanje dioptrije:
deca i odrasli
VISOKA DIOPTRIJA – PHAKIC IOL, ICL
PRESBIOPIJA – STARAČKA DALEKOVIDOST
Bioptik

Specijalna bolnica SVETI VID uvela je u zemlju laserske i hirurške postupke korekcije dioptrije – REFRAKTIVNU HIRURGIJU.

Ova subspecijalistička grana oftalmologije prisutna je u savremenoj oftalmologiji od osamdesetih godina prošlog veka, a sa nastankom SVETOG VIDA postala je dostupna i našim građanima, ovde u zemlji.

Ona podrazumeva:

REFRAKTIVNA HIRURGIJA KOD ODRASLIH

REFRAKTIVNA HIRURGIJA KOD DECE

KO IZVODI REFRAKTIVNE PROCEDURE U SVETOM VIDU?

Sve refraktivne procedure izvodi Prof. Dr Pavel Rozsival, istaknuti član najvećih evropskih i svetskih oftalmoloških asocijacija, koji je od strane vodećih autoriteta proglašen jednim od najzaslužnijih ljudi u oftalmologiji XX veka. Zahvaljujući njemu, uz adekvatnu opremljenost bolnice i edukaciju kadrova, uspeli smo da refraktivnu hirurgiju uvedemo u zemlju i učinimo je dostupnom svim ljudima, i pacijentima i lekarima. Hirurgija koja se ovde izvodi predstavlja najviši nivo očne hirurgije.

Prof. Dr Arpad Bereczki laserske procedure i refraktivnu hirurgiju sočiva.

Laserske procedure kod dece izvodi Prof. Dr Rudolf Autrata, jedan od vodećih evropskih i svetskih pedijatrijskih oftalmologa. Nagradjen je najvišim priznanjima za doprinos razvoju dečije oftalmologije, posebno primene refraktivnih procedura kod dece u specijalnim indikacijama, kao mere za smanjenje slabovidosti i stvaranje uslova za formiranje funkcionalnog binokularnog vida. Sveti Vid je postao poznata adresa i među istaknutim svetskim dečijim klinikama gde se obavlja visoko kvalitetna pedijatrijska refraktivna hirurgija.

KAKO PREMOSTITI PROBLEM VISOKE DIOPTRIJE?

Među pacijentima sa problemom dioptrije gotovo trećina ima visoku dioptriju. Ovi“nesrećni” ljudi svoju visoku dioptriju teško mogu da “utaknu” u okvir naočara ili iskoriguju kontaktnim sočivom. Sa većim stepenom astigmatizma, gotovo je sigurno da će uz konvencionalna pomagala nepotpuna vidna oštrina, nerealna slika i limitirano vidno polje biti svakodnevnica sa kojom žive. Bez “pomagala” ovi ljudi vide na svega par desetina centimetara pred okom, što znači da postoji izuzetna zavisnost od naočara ili sočiva, pa je onda i funkcija vida ograničena.
Primena egzajmer lasera limitirana je visinom dioptrije, ali i debljinom rožnjače, kao i njenim kvalitetom. U situacijama kada se ne može primeniti laser, a radi se o mlađoj osobi sa očuvanom akomodacijom još uvek, izbor je ugradnja specijalnog intraokularnog sočiva, koje će korigovati visoku kratkovidost, visoku dalekovidost i visoke vrednosti astigmatizma.

Svaka od refraktivnih procedura, bilo laserska, bilo hirurška ima svoje specifične zahteve. Potrebno je izuzetno poznavanje refraktivne hirurgije i iskustvo da bi se za svakog ponaosob našlo najbolje i najsigurnije rešenje.

Uz ove principe, rezultati refraktivnih procedura su izvanredni i iza njih ostaju srećni ljudi.

Radi se o hirurškoj ugradnji specijalnog sočiva koje pokriva širok dioptrijski opseg. Sopstveno sočivo, koje je smešteno iza dužice, ostaje nedirnuto. Time se čuva akomodacija (vid na blizu), a rešava korekcija za daljinu.

Refraktivna sočiva za korekciju kratkovidosti i dalekovidosti su u primeni već dosta dugo. Danas postoji i varijanta faknog toričnog sočiva, što znači mogućnost korekcije ujedno i pridruženog astigmatizma i to vrlo visokog. Neophodan je pregled kako bi se utvrdilo da li pacijent zadovoljava kriterijume neophodne za implantaciju baš ovog sočiva. Specijalnim proračunima se potom dobija željeni tip sočiva, specifično, za svakog pacijenta ponaosob. To su sočiva savršenog dizajna i materijala, prilagođena oku u potpunosti. Fakna intraokularna sočiva se odlično podnose, pacijent se brzo adaptira, postoperativni odgovor je odličan.

Postoje dve vrste ovih implanata:
STANDARDNA varijanta gde se sočivo plasira u prednju komoru, fiksirano za dužicu, napred (anteropupilarno-ispred zenice).
Neophodna je odgovarajuća dubina prednje komore, zavisna od jačine sočiva. Ne primenjuje se kod plitke prednje komore.
Ne savetuje se sportistima, gde je rizik povređivanja veliki.
NOVIJA, savremenija varijanta gde se sočivo fiksira takođe za dužicu, ali pozadi (retropupilarno-iza zenice), daje veći komfor pacijentu, u smislu smanjenog ograničenja aktivnosti (ICL – implantable collamer lens).
Popularni naziv ovog implanta je “implantibilno kontaktno sočivo“.

Naši dugogodišnji rezultati pokazali su postizanje bolje vidne oštrine od one sa standardnim pomagalima i izuzetan komfor za pacijenta, što se podudara i sa objavljenim svetskim rezultatima.

Bitna premisa bez koje nema smisla govoriti o vrhunskoj refraktivnoj hirurgiji je umeće i prefinjenost hirurške tehnike, iskustvo hirurga u primeni ove vrhunske hirurgije, i naravno pravilan odabir pacijenata uz poštovanje zvanično usvojenih stavova.

U pripremi za bilo koju intervenciju, pacijent se podvrgava detaljnom pregledu, sa posebnim naglaskom na detaljan pregled očnog dna i dijagnostiku makule, zato što u stanjima visoke kratkovidosti, tokom celog života postoji rizik od ablacije mrežnjače.

Kod starijih, gde je sočivo već izgubilo akomodaciju u korekciji visokih dioptrija savetuje se tzv. hirurgija zamene sočiva, kada se hirurškim putem, metodom fakoemulzifikacije, u lokalnoj anesteziji i postupku koji traje kratko, 5-6 minuta, odstranjuje sopstveno, biološko sočivo, i zamenjuje adekvatnim, kojim se koriguje dioptrija.

Izborom adekvatnog intraokularnog sočiva, moguće je korigovati i visoke vrednosti preoperativnog astigmatizma.

Nepopularan naziv za oftalmološki problem sa kojim se svako ljudsko biće mora susresti – momenat kada se javlja potreba za naočarima za čitanje. Vid na blizinu slabi, potrebno je jako svetlo, i u početku duže vreme zadržavanja na tekstu radi fokusiranja, i promena fokusa – udaljavanje teksta. Zove se staračka dalekovidost, zato što vid na daljinu ostaje, a za blizinu, slabi, jer sočivo gubi svoju akomodaciju, odnosno moć da se prilagodi u promeni svog oblika i jačine prelamanja, te tako “propusti” da jače prelomi zrake, prilikom posmatranja bliskih predmeta.

Najčešće pomagalo su naočare, u plusu, za čitanje. Međutim, oftalmologija pruža danas druge mogućnosti, puno prihvatljivije i komfornije od naočari za čitanje.

Ukoliko ste celog života nosili naočare za daljinu, a sada u određenim godinama i za blizinu, to postaje dvostruko opterećenje.

Zato refraktivna hirurgija sa implantacijom multifokalnih (trifokal, EDOF) intraokularnih sočiva, predstavlja optimalno rešenje za ovo starosno doba.

MULTIFOKALNI I AKOMODATIVNI IMPLANTI

MONOVISION (LASER, IMPLANT)

BIOPTIK, predstavlja kombinaciju metoda primenjenih sa ciljem da se reši kombinovan dioptrijski problem. Obuhvata hirurgiju sočiva i proceduru na rožnjači (lens + corneal surgery). Primenjuje se najčešće u slučaju retkih kombinovanih refraktivnih problema na oku, kada dioptrijski problem prevazilazi rang postojećih dioptrijskih vrednosti, te se mora kombinovati sa postupcima na rožnjači.

Na primer, operacija zamene sočiva, ili ugradnja Phakic implanta + laserska korekcija rezidualne dioptrije. Može se primeniti i kod presbiopne korekcije, nakon ugradnje multifokalnih implanata, primenom lasera za korigovanje postojećeg astigmatizma.