Rešavanje različitih stanja na oku kod povreda:

Erozije rožnjače, traumatske katarakte, dislokacija sočiva, traumatske ablacije, rekonstruktivna hirurgija, sekundarne implantacije intraokularnih sočiva, kod traumatske katarakte sa oštećenjem dužice – implantacija intraokularnog sočiva sa imitacijom dužice. Koloboma IOL kod defekata na dužici.
Arteficijalna rožnjača.