Ovu vrstu hirurgije radi jedan od najboljih svetskih hirurga, prof. Dr Pavel Rozsival sa preko 30 godina hirurškog iskustva, što je najveća garancija pacijentu da je u sigurnim rukama.

Minijaturni implantibilni teleskop

Pomoć umesto lupa i teleskopa

Gorući problem ljudi sa makularnom degeneracijom jeste nemogućnost čitanja i razlikovanja detalja. Lupe i teleskopski sistemi bili su donedavno jedini izbor. Danas to više ne mora da bude tako. Hirurška implantacija teleskopskog sočiva može zauvek otkloniti ove smetnje.

SVETI VID-Minijaturni implantibilni teleskop

Scharioth macula lens (SML) je teleskopsko intraokularno sočivo koje se hirurškim putem implantira u oko i daje uveličanje slova i detalja sa mogućnošću slobodnog kretanja. Pruža veći komfor od externih teleskopskih sistema u naočarima.

Implantira se u bolje oko, kao add-on Iol.

Potpuno nova tehnologija u dizajnu optičke zone omogućuje dodatnu jačinu od +10 D, bez uticaja na vid na daljinu i širinu vidnog polja (izum Prof Gabora B. Schariotha).

Lupe, teleskopski sistemi i naočare jesu pomoć za uveličanje slova pri čitanju kod makularne degeneracije, ali uz istovremeno ograničenje slobodnog funkcionisanja i kretanja. Zato je savremena oftalmologija odgovorila zahtevima ovih ljudi novim hirurškim mogućnostima.

Ko su kandidati za SML

– suva, odmakla forma AMD
– vlažna forma AMD, u završnom stanju (oziljna forma) bez exudacije, kada su iscrpljene mogućnosti lečenja aVEGF-om.
– miopna makulopatija
– diabetična retinopatija
– urođena retinalna oboljenja
– posle makularne hirurgije
– posle vitrektomije sa skidanjem membrana sa makule ili hirurgije makularne rupture (macular hole)

Primenjuje se kod pacijenata nakon operacije katarakte (pseudophakia) sa odmaklom AMD, daje mogućnost jednostavne i sigurne solucije da obnove vid na blizinu, oštećen usled makularne degeneracije.

Može se primeniti istovremeno sa operacijom katarakte, u istom aktu, ali se savetuje da se ipak prvo uradi phacoemulzifikacija, i potom proceni da li je pacijent kandidat za SML.

Zašto je SML u prednosti u odnosu na LVA (Low Vision Aid) sisteme

– daje dovoljno uveličanje slike -2,5 puta, a bez uveličanja centralnih defekata u vidnom polju, koji postoje zbog destrukcije u makuli
– vid na daljinu ostaje nepromenjen
– nema redukcije u vidnom polju
– cenovno dostupnije od ranijih generacija implantibilnih teleskopa
– dostupno od 2010. godine
– reverzibilno postoji mogucnot lake explantacije
– revolucionarno nova tehnologija sa dokazanom add-on platformom, sa specijalno dizajniranom centralnom optičkom zonom pruža veliku jačinu prelamanja od +10 D

Za razliku od externih pomagala Macula Lens uveličava sliku, a ne i skotome u centralnom vidu i stvara manju refraktivnu grešku i bolji vidni kvalitet.
Stalno prisistvo u oku, čini da se pacijent bolje adaptira na veliko uveličanje.
Sa treningom, oni značajno popravljaju brzinu čitanja.

SVETI VID-Minijaturni implantibilni teleskop

Odluka o implantaciji sledi nakon pregleda kojim utvrdjulemo vidnu oštrinu na daljinu, kao i blizinu.
– pacijent mora imati vidnu oštrinu za daljinu, ne manje od 0.05
– vid na blizinu, sa korekcijom naočarima sa +2.5 D na 40 cm, odnosno sa +6 D, na 15 cm.
Kod svih low vision pomagala koristi se ovaj test (pacijent mora razumeti princip redukovane distance za čitanje, sa povečanjem, uveličanja) ukoliko se sa dodatom korecijom oseti komfornije u čitanju, kandidat je za SML.
Pacijent mora biti motivisan, da popravi vid na blizu i brzinu čitanja.

Hirurgija traje kratko, 10 min.
Radi se u lokalnoj anesteziji, bez bola.
Rez je mali 2,2 mm
Bez ostajanja u bolnici.-out-patient.

Hirirške procedure izvodi Prof. dr Pavel Rozsival, koji je aktivno učestvovao u sprovodjenju studije o implantibilnim teleskopima.
Posvećen je hirurgiji prednjeg segmenta oka, operacijama katarakte, refraktivnim hirurškim procedurama, sa primenom različitih, po potrebi pacijenta, intraokularnih implanata.
Jedan od vodećih članova internacionalnog udruženja za intaokularne implante, predavač po pozivu na svetskim oftalmološkim skupovima, na temu implantibilnih intraokularnih minijaturnih teleskopa. Takodje, zavidan broj implantacija SML-a, Prof. dr Arpad Bereczki, vitreoretinalni hirurg, posvećen problemima makule, makularne hirurgije, kao i refraktivne hirurgije.