Ovu vrstu hirurgije rade iskusni evropski hirurzi-profesori, sa više od 25 godina hirurškog iskustva,
što daje najveću sigurnost pacijentu da će ishod hirurgije biti uspešan!

Pterygium predstavlja hiperplaziju fibrovaskularnog tkiva konjunktive (nabor i zadebljanje vežnjače sa krvnim sudovima), koja ima tendenciju rasta kroz rožnjaču i na taj način dovodi do smanjenja vida.

Obično je trouglastog oblika, sa bazom na ivici rožnjače (limbus).

U početku ne stvara smetnje, ali sa dužim trajanjem i daljim rastom, pacijentu počinje da smeta, stvarajući stalne iritacije i crvenila, a sa zahvatanjem limbusa (ivice rožnjače) nastaju veći problem koji dovode do oštećenja rožnjače, pojave astigmatizma (cilindra) i pada vida.

Ne znaju se tačni razlozi nastanka, ali se kao uzroci navode:

  • stalna i dugotrajna izloženost UV i drugim vrstama zračenja,
  • izloženost prašini i vetru,
  • stalne iritacije oka,
  • češće se zapaža kod ljudi koji puno vremena provode napolju (sportisti-teniseri, fudbaleri, motociklisti, zemljoradnici,…).

Zato se kao preventiva preporučuje nošenje kvalitetnih zaštitnih naočari.

Ukoliko se pterygium razvije, lečenje je hirurško. Cilj je da se ovaj ‘’nabor’’ vežnjače na vreme ukloni pre nego što zahvati dobar deo rožnjače. Na taj način će se sačuvati vid i manja je verovatnoća da će se ponovo javiti.

Ukoliko se odlaže do momenta kada pterygium zahvata dobar deo rožnjače, pacijent će osetiti smetnje sa vidom i pojavu astigmatizma. Hirurška procedura će u ovom stadijumu podrazumevati i ‘’ablaciju rožnjače’’, što ostavlja za sobom izvestan stepen astigmatizma (cilindra).

Kod ovakvog uznapredovalog stadijuma pterygiuma se može očekivati recidiv, tj. ponovno urastanje.

Danas se primenjuju hirurške tehnike i neki lekovi koji se primenjuju lokalno kako bi se smanjila mogućnost recidiva.

pterygium