YAG laser kapsulotomija

Savremena hirurgija katarakte podrazumeva zamenu biološkog sočiva odgovarajućim veštačkim intraokularnim sočivom, koje će istovremeno rešiti i problem dioptrije. Dakle, ona predstavlja vid refraktivne hirurgije oka. Uslov za postizanje najoptimalnijeg rezultata jeste da se sočivo postavi na odgovarajuće mesto u kapsularnu “vrećicu“. Zadnji deo te “vrećice“ jeste zadnja kapsula sočiva, koja predstavlja barijeru prema vitreusu (staklastom telu).

U starim hirurškim procedurama, sočivo se u celini skidalo i takvi pacijenti ostavljani su bez implanata sa “debelim“ staklima u naočarima.
Ovo je, na svu sreću, “zaboravljena“ procedura.
Danas se već decenijama kod operacija katarakte implantira intraokularno sočivo koje će korigovati dioptriju.
Zadnja kapsula sočiva predstavlja stabilnost u oku i ona je na neki način oslonac novoimplantiranom intraokularnom sočivu.

Sa novim, kvalitetnijim intraokularnim sočivima, zamućenja zadnje kapsule nastaju ređe ili u dužem periodu nakon operacije katarakte (posle 4-5 i više godina nakon operacije).

Medjutim, u nekim situacijama, obično kod starih, “zrelih“ katarakti u poodmaklom stadijumu, ova kapsula je često zamućena, već odmah, kao i kompletno sočivo.
Kada se otkloni sočivo, u ovakvim situacijama, kod odraslih osoba, YAG kapsulotomija se ne planira u kraćem intervalu od tri meseca nakon hirurgije katarakte.
YAG laserom se pravi mali otvor u centralnoj vidnoj osovini, što se postiže ambulantno, za svega par minuta.
Ukoliko su u pitanju deca, ne može se primeniti YAG laser, nego se radi hirurška discizija (otvaranje) zadnje kapsule.
Kod mladjih ljudi, kod visoke kratkovidosti, kod dijabeta i drugih metaboličkih oboljena, raznih sistemskih oboljenja, kongenitalnih katarakti, zadnja kapsula može da se brže zamuti nakon operacije katarakte.

YAG laser iridotomija

Yag laser se koristi kod glaukoma uskog ugla (narrow-angle glaucoma) i kod pretećih, akutnih napada glaukoma, kao prevencija.
Akutni napad glaukoma predstavlja izuzetno bolno stanje praćeno mučninom i povraćanjem i dovodi do gubitka vida vrlo brzo.