Postoje dve varijante, standardna i ‘’premium’’ (pojačana – enhanced) intraokularna sočiva.

STANDARDNA:

Ukoliko niste kandidat za multifokalni intraokularni implant, čime biste se oslobodili naočari za blizinu i daljinu, izborom monofokalnog intraokularnog implanta, dobijate mogućnost izoštravanja vida bez naočari samo na jednoj distanci (fokusu) – daljina ili blizina ili srednja distanca.

ENHANCED:

Ukoliko niste kandidat za multifokalni implant, a ne želite klasično monofokalno sočivo, jer vaše životne navike i potrebe zahtevaju oštrinu vida na daljinu i srednjoj distanci bez naočari, izborom intraokularnog monofokalnog sočiva višeg kvaliteta dobija se ‘’pojačanje’’ oštrine vida na srednjoj distanci (komandna tabla automobila ili kompjuter). Za čitanje su potrebne naočare.

ugradnja monofokalnih intraokularnih sočiva