Ovu vrstu hirurgije rade iskusni evropski hirurzi-profesori, sa više od 25 godina hirurškog iskustva,

što daje najveću sigurnost pacijentu da će ishod hirurgije biti uspešan!

Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem. Cilj lečenja je zatvaranje rupture, koje se postiže izazivanjem priraslica izmedju mrežnjače i sudovnjače lokalnim zamrzavanjem na mestu rupture ili upotrebom lasera. Da bi se to postiglo, ruptura se mora približiti sudovnjači, bilo spolja upotrebom serklaža, plombe i punkcijom nakupljene tečnosti ispod mrežnjače (klasična operacija) ili iznutra, pomoću tamponade gasom. Pre ubacivanja gasa se uklanja staklasto telo.

Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJA i sve se više primenjuje u odnosu na klasičnu operaciju plombom i punkcijom. Razlog tome je što se uklanjanjem staklastog tela otklanja i mogućnost nastanka novih ruptura, odnosno ponovne ablacije, kao i to što nakon vitrektomije ne dolazi do promene dužine oka, što nije slučaj kod primene serklaža i plombe.

Kod plićih ablacija i kod mladih osoba, obično se radi ova klasična metoda. U oko 30% slučajeva neophodno je reintervenisati, vitrektomijom.

Vitrektomija je medjutim izbor broj 1 kod ablacija nastalih zbog prisustva membrana na mrežnjači, kod dugotrajne ablacije mrežnjače, dijabetesa, traumatskih ablacija, ili kod visoke kratkovidosti. U toku operacije se te tvorevine u celini uklanjaju, čime se omogućava trajno naleganje mrežnjače.

Na mesto staklastog tela ubacuje se gas, kao tamponada, ili silikonsko ulje.

Gas ostaje u oku neko vreme, 2 – 4 nedelje, i potom se resorbuje. Pacijent se informiše da zbog gasa, neće videti par dana, a potom se po smanjenju gasnog mehura, vid pojavljuje. Prve dve do tri nedelje po operaciji treba izbeći veće nadmorske visine od 1000m i let avionom, do resorpcije gasa, zbog mogućnosti skoka očnog pritiska, usled ekspanzije gasa.

Kod komplikovanijih i dužetrajnih ablacija, za tamponadu se koristi silikonsko ulje. Ono ima prednost nad gasom što pacijent odmah vidi nakon operacije i zato se uvek koristi ako je reč o poslednjem oku, višestrukim rupturama, visokomiopnom oku, ali zahteva i dodatnu intervenciju, tj. vadjenje silikonskog ulja, približno dva – tri meseca nakon prve operacije.

Kod komplikovanih ablacija mrežnjače često dolazi i do ožiljnih procesa, tj. stvaranja novih membrana, čak i nakon potpunog njihovog uklanjanja, što zahteva jednu ili više dodatnih operacija. To se odnosi na uznapredovale, dugotrajne nesanirane procese, diabetične uznapredovale proliferativne promene, traumatske ablacije.

Specijalna bolnica SVETI VID neguje izuzetno kvalitetnu, savremenu hirurgiju mrežnjače i staklastog tela, u saradnji sa evropskim univerzitetima. Ovde je počela po prvi put u zemlji vitreoretinalna hirurgija sa gasnom tamponadom. Medju prvima u svetu počela se odvijati hirurgija malog reza, 25 gauge i 23 gauge, što znači da je i hirurgija zadnjeg segmenta oka postala mikroinciziona sa minimalnim rezom i bez šava, kao i hirurgija prednjeg segmenta. Uz savršenu vizualizaciju tokom operacije moguće je dosegnuti do krajnje periferije očnog dna, što daje uslove za što precizniju i prefinjeniju hirurgiju i kompletno rešavanje situacije na mrežnjači sa dugotrajnim efektom. U ovoj ustanovi posebna pažnja se posvećuje i hirurgiji makule. Malo je centara u svetu koji su do detalja razvili fine tehnike tretmana problema na makuli, sa posebnim osvrtom na macular hole (pukotinu u makuli) i membrane (macular pucker) u predelu makule, koje je odižu i menjaju njenu strukturu, sa posledičnim padom vida i krivljenjem slike. Velike mogućnosti daju nam i novi dijagnostički postupci, kao optička koherentna tomografija (OCT) sa mogućnošću uvida u fine, gotovo histološki date strukture žute mrlje.

U SVETOM VIDU su granice operabilnosti pomerene ka višim mogućnostima uz preciznost hirurške tehnike i izuzetnu opremljenost bolnice savremenom aparaturom najnovije tehnologije.