Ovu vrstu hirurgije izvode iskusni evropski hirurzi – profesori sa preko 30 godina iskustva u ovoj oblasti što je najveća garancija pacijentu da će ishod hirurgije biti uspešan.

Multifokalni/trifokalni implanti/EDOF – presbiopija – „staračka dalekovidost“ korak do jasnog vida

Hirurgija zamene sočiva – fakoemulzifikacija pruža komforan način operacije katarakte. Sa izborom odgovarajućeg premium sočiva, kojim se koriguje određeni dioptrijski problem, postala je neraskidiv deo refraktivne procedure. To znači da se sama procedura koristi bez postojanja katarakte u cilju korigovanja dioptrije, u godinama kada nema akomodacije (CLE- clear lens exchange).

Ugradnjom multifokalnih intraokularnih implanata, rešava se problem čitanja i korekcije za daljinu.

Primenjuje se u lokalnoj anesteziji kapima, u trajanju od svega nekoliko minuta, minimalnog je reza (2 mm), bez šava, u uslovima jednodnevne hirurgije, bez ostajanja u bolnici. Operišu se oba oka u istom aktu, ili dan za danom (binokularna hirurgija).

U slučaju postojanja i preoperativnog astigmatizma, danas je moguće izabrati multifokalno sočivo koje istovremeno koriguje i cilindar.

Kod mladih osoba sa postojanjem katarakte, daje mogućnost „rehabilitacije” akomodacije. Dakle, mlada osoba sa kataraktom, operacijom katarakte, gubi akomodaciju, čime naočare za blizinu postaju neophodne. Multifokalni implant omogućuje vid i na daljinu i na blizinu, kao i srednjoj distanci, kao pre operacije katarakte.

Ukoliko se radi o jako visokoj kratkovidosti, u presbiopnom dobu, dobar izbor je MONOVISION.

PRVA NAGRADA – ZLATNA STATUA, Milano 2013.

AT LISA tri (Zeiss)

AT LISA tri toric (Zeiss)

PanOptix (Alcon)

TECNIS Symphony EDOF (Abbott)

TECNIS Synergy EDOF (Johnson&Johnson Vision)