European Board of Ophthalmology, EBO je evropski oftalmološki odbor, NAJJAČA EVROPSKA OFTALMOLOŠKA ASOCIJACIJA, KOJA UKLJUČUJE EXPERTE U OFTALMOLOGIJI, U EVROPI.

Osnovano je u Londonu 1992. godine kao oftalmološka subspecijalistička grupacija u okviru EVROPSKE UNIJE medicinskih specijalista.

CILJ OVOG BORDA JE SUPERVIZIJA EVROPSKIH STANDARDA U EDUKACIJI U OFTALMOLOGIJI, i poboljšanje kvaliteta oftalmoloških treninga, edukacije i prakse širom Evrope, što znači da oftalmolozi sa ovim položenim ispitom mogu raditi u evropskim zemljama.

DELEGATI KOJI ČINE OVAJ BORD SU NAJISTAKNUTIJI OFTALMOLOZI EVROPE, KLINIČARI i AKADEMICI SA IZVANREDNIM ISKUSTVOM I POSEBNIM OFTALMOLOŠKIM VEŠTINAMA U POSEBNIM OBLASTIMA OFTALMOLOGIJE.

Fellow of the European Board of Ophthalmology, FEBO je titula data za posebne uspehe i dostignuća u kliničkoj praksi i edukaciji u oftalmologiji.

Nosioci titule FEBO su visoko sertifikovani za zvanje internacionalnih ispitivača i oftalmologa najvišeg ranga u svetu.

SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID u svom timu ima upravo stručnjake najvišeg ranga u oftalmologiji, nosioce ovih zvanja i ispitivače najvišeg ranga u Evropi i svetu. Već 25 godina ova ustanova postavlja nove savremene standarde u oblasti domaće oftalmologije, uvodeći savremene stavove, tretmane, hirurške i dijagnostičke postupke, kao i edukaciju kadra, na najvišem nivou u svetu, u skladu sa zahtevima savremene oftalmologije.

Prof. MUDr Pavel Rozsíval, CSc, FEBO

SVETI VID-Pavel Rozsíval

Na čelu odeljenja refraktivne hirurgije, odraslih i hirurgije prednjeg segmenta oka, katarakte i glaukoma, je Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO, direktor oftalmološke klinike Charlesovog univerziteta, Hradec Kralove, Češka.

Dugi niz godina je Predsednik Oftalmološkog udruženja Češke.

Član naučnog saveta Medicinskog Fakulteta Čarlsovog Univerziteta i Ministarstva zdravlja Češke.

Član vodećih internacionalnih oftalmoloških asocijacija, ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery), AAO (American Academy of Ophthalmology), ISRS (International Society of Refractive Surgery).

Član borda internacionalnog udruženja za intraokularne implante (IIC-Intraocular Implant Club). Među brojnim priznanjima su i THE HONOUR OF EXCELLENCE i THE GREAT MIND IN Ophthalmology, predavač po pozivu, iz različitih oblasti. Posebno učestvovao u studiji primene intraokularnih minijaturnih teleskopa, u čemu ima značajne rezultate, što je i prezentovao (BRITISH SOCIETY OF REFRACTIVE SURGERY conference – Birmingem).

Autor je nekoliko stotina profesionalnih radova, publikovanih u prestižnim stručnim časopisima, sa preko 700 profesionalnih izlaganja na domaćim i internacionalnim kongresima, sada već preko 50.000 operacija na oku, operacija katarakte, u najsloženijim slučajevima, često na granicama operabilnosti, vraćajući vidnu funkciju, operacija glaukoma, implantacija intraokularnih sočiva, transplantacija rožnjače, operacija na rožnjači, primena egzajmer lasera u korekciji dioptrije i u terapijama rožnjače, procedure corneal cross linkinga kod keratokonusa.

Posebno se ističe svojim doprinosom razvoju oftalmologije u svetu, za šta je dobio brojna priznanja. Od strane Internacionalnih Biografskih centara u Engleskoj i u New York-u, ocenjen je kao jedan od izvanrednih ljudi XX i XXI veka i nagrađen dekretom za zasluge i izuzetan doprinos razvoju oftalmologije i dostignuća u napredovanju medicine.

Citira se u nekoliko izdanja edicije Who’s Who in the World.

Među brojnim priznanjima u svetu za izuzetna dostignuća i inovacije u savremenoj oftalmologiji je i PRVA nagrada na Internacionalnom kongresu inovativne medicine.

Od osnivanja specijalne bolnice SVETI VID je u sastavu tima, doprinevši da u srcu Beograda, počne da živi vrhunska, vodeća oftalmologija.

SVETI VID-Pavel Rozsíval

Prof. MUDr Rudolf Autrata, PhD, MBA

SVETI VID-Rudolf Autrata

Na čelu odeljenja dečije oftalmologije je Prof. MUDr Rudolf Autrata, PhD, MBA

Profesor oftalmologije i direktor dečije oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.
Predsednik Češkog Udruženja za Dečiju Oftalmologiju i Strabizam. Član Naučnog Borda Medicinskog Fakulteta Masarikovog Univerziteta u Brnu. Istaknuti Član vodećih internacionalnih udruženja dečije oftalmologije.

Od samog početka posvećen pedijatriji i dečijoj oftalmologiji, sa doktorskim tezama u oblasti primene egzajmer lasera u terapijske i refraktivne svrhe kod dece predškolskog uzrasta, sa ciljem smanjenja slabovidosti. Jedan od prvih u svetu, koji je pre gotovo dve decenije počeo pionirski posao u borbi za smanjenje slabovidosti kod dece u ranom uzrastu, u posebnim situacijama, koje su generisale slabovidost. Za svoj doprinos razvoju dečije oftalmologije u svetu, višestruko nagrađivan brojnim svetskim priznanjima, među kojima i PRVOM NAGRADOM za dugogodišnju studiju primene egzajmer lasera kod dece u predškolskom uzrastu u specijalnim indikacijama radi smanjenja slabovidosti.

Dobitnik je 6 najvećih evropskih nagrada u Barseloni, Rimu, Parizu i Beogradu 2018.godine.

Danas jedan od najcitiranijih autora, sa više stotina publikacija u prestižnim, visoko indeksiranim stručnim časopisima na temu dečije oftalmološke problematike i hirurškog rešavanja različitih tipova strabizama, hirurgije skleroplastike, urođenog glaukoma, ptoze, hirurgije suznih puteva, refraktivnih procedura kod dece, terapijskih procedura na rožnjači (PTK, CCL) i dr.
Pored izvanrednog značaja koji je ostavio o oblasti dečije refraktivne hirurgije, profesor dr Rudolf Autrata sa ogromnim iskustvom maestralno rešava razne oblike komplikovanih devijacija oka (paralitički strabizam, strabizam u različitim sindromima, nakon operacija tumora i sl.).

Uključenjem u tim SVETOG VIDA, omogućio je da savremena dečija oftalmologija počne da živi na ovim prostorima, čime se SVETI VID uključio u lanac danas još malobrojnih svetskih pedijatrijskih visokospecijalizovanih oftalmoloških klinika koje rade vrhunsku dečiju oftalmologiju.

Profesor – konsultant – Šef odeljenja dečije oftalmologije specijalne bolnice Sveti Vid, Beograd, Srbija.

SVETI VID-Rudolf Autrata

Prof. Dr Arpad Bereczki

SVETI VID-Bereczki Arpad

Vitreoretinalni i refraktivni hirurg

Profesor oftalmologije

Sarađuje sa odsekom za oftalmologiju Medicinskog Fakulteta Univerziteta Semmelweis u Budimpešti

Vanserijski vitreoretinalni hirurg sa brojnim publikacijama u stručnim časopisima, zapaženim prezentacijama na međunarodnim kongresima vitreoretinalne hirurgije.

Bavi se problemima retine i staklastog tela očne jabučice (vitreoretinalna hirurgija) sa specijalnim opredeljenjem za probleme makule i izvođenje vanserijske makularne hirurgije.

Pored toga posvećen je i hirurgiji prednjeg segmenta, posebno hirurgiji katarakte i refraktivnim laserskim i hirurškim procedurama implantacije sočiva.

Sa ogromnim kliničkim iskustvom postiže fantastične rezultate u vitreomakularnoj hirurgiji i rešavanju makularnih problema do skora inoperabilnih (rupture makule, makularne membrane – epiretinalne membrane, vitreomakularnog trakcionog sindroma itd.).

Jedan je od prvih hirurga u Evropi koji je počeo da primenjuje najmanje invazivnu vitreoretinalnu hirurgiju koristeći 25 gauge i 23 gauge instrumentaciju, što predstavlja poseban komfor za pacijenta: vitreoretinalna hirurgija bez šavova sa brzim oporavkom poput hirurgije prednjeg segmenta, sa izvrsnim postoperativnim rezultatima.

Radeći istovremeno i kao hirurg prednjeg segmenta i vitreoretinalni hirurg, jedan je od prvih lekara koji je počeo da primenjuje kombinovane operacije katarakte i vitrektomije (fakovitrektomija), što je od posebnog značaja u rešavanju problema dijabetične retinopatije i katarakte, kao najmanje invazivna procedura sa upotrebom gasne tamponade (jedna hirurgija) kao i korišćenjem silikonske tamponade u uznapredovalim slučajevima.

U teškim slučajevima dijabetične retinopatije primenjuje i bilateralnu vitreoretinalnu hirurgiju ukoliko je neophodno.

U tretmanima žute mrlje koristi široke dijagnostičke mogućnosti i terapeutske tehnike uz primenu fotodinamske terapije (PDT) vođene 3D OCT monitoringom, kao i primenu anti-VEGF intravitrealno, sa izvrsnim postoperativnim rezultatima.

Učestvuje u edukativnim programima za vitreoretinalne hirurge širom sveta. U periodu od septembra 1996. do maja 1997. radio je na odeljenju za retinu klinike za oko i uho na Medicinskom fakultetu Harvarda u Bostonu, Masačusets (Massachusetts Eye and Ear Infirmary) gde je bio uključen u istraživanje mehanizma neovaskularizacije.

Član je mađarskog udruženja oftalmologa i mađarske lekarske komore, Američke akademije za oftalmologiju (AAO), Američkog i Evropskog udruženja vitreoretinalnih specijalista (AVRS, EVRS), Evropskog udruženja za retinu (EU retina), itd.

Bio je šef odeljenja oftalmologije u „Petz Aladar“ okružnoj nastavnoj bolnici u Đeru, Mađarska. Radi kao vanredni profesor oftalmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Semmelweis u Budimpešti.

Pored profesora Rozsivala, radio je na studiji kliničke promene minijaturnih implantibilnih intraokularnih teleskopa, kod makularne degeneracije. Predavač po pozivu na velikim stručnim skupovima, na temu makularne i vitreoretinalne hirurgije, i implantacije SML-a. Član je tima eksperata bolnice Sveti Vid u Beogradu.

SVETI VID-Bereczki Arpad

Prof. Dr Jozsef Gyory

SVETI VID-Jozsef Gyory

Više od tri decenije u oftalmohirurgiji, posvećen problemima hirurgije zadnjeg segmenta oka – vitreoretinalna hirurgija i hirurgija makule, kao i hirurgiji prednjeg segmenta oka – operacije katarakte, refraktivna hirurgija sočiva (zadnje komorna i phakna intraokularna sočiva), izvođenje kombinovanih procedura na zadnjem segment oka i operaciji katarakte u jednom aktu – fakovitrektomija.

Neguje izuzetno studiozan pristup i precizan hirurški postupak u različitim slučajevima problema na zadnjem segment oka (ablacija mrežnjače, dijabetične retinopatije, trauma oka, hirurgija makule – žute mrlje,…).

Posvećen je izučavanju problema na retini u sklopu različitih sistemskih oboljenja i oboljenja mrežnjače i žute mrlje – medical retina.
U okviru ovoga, radi na istraživanju i unapređenju dijagnostičkih kao i terapeutskih postupaka u saniranju problema mrežnjače i žute mrlje, a koji ne podležu hirurškom tretmanu.

Tokom svoje dugogodišnje prakse, radio je kao profesor asistent oftalmologije na medicinskom fakultetu Semmelweis-ovog univerziteta u Budimpešti, kao direktor oftalmološke klinike u Veszpremu u Mađarskoj, i kao deo stručnog tima za retinu na Sydney Eye Hospital u Australiji.
Član je stručnog tima Specijalne bolnice SVETI VID.

Autor je više stručnih radova publikovanih u indeksiranim oftalmološkim časopisima iz oblasti vitreoretinalne hirurgije, hirurgije katarakte i problema makule.

Član je Mađarskog udruženja oftalmologa i Mađarske lekarske komore, Američke akademije za oftalmologiju (AAO), Američkog i Evropskog udruženja vitreoretinalnih hirurga (AVRS, EVRS), Evropskog udruženja za retinu (EURETINA) itd.

SVETI VID-Jozsef Gyory

Prof. MUDr Pavel Studený, PhD, MHA

SVETI VID-Jozsef Gyory

Više od trideset godina u oftalmohirurgiji.

Posvećen hirurgiji prednjeg segmenta oka – transplantacije rožnjače (lamelarne i perforativne), operacije katarakte, refraktivna hirurgija sočiva (zadnje komorna i phakna intraokularna sočiva), izvodjenje kombinovanih procedura transplantacije rožnjače i hirurgije zamene sočiva u istom aktu.

Dugi niz godina posvećen je izučavanju problema na rožnjači, kao i unapredjenju hirurških procedura i iznalaženju najfinijih rešenja u transplantacijama rožnjače (endotelijalnim) sa najmanjom traumom za oko, kao i usavršavanje hirurških procedura kod najtežih, do sada inoperabilnih problema prednjeg segmenta oka.

Direktor oftalmološkog odseka Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Češkoj.

Član je Češkog Oftalmološkog udruženja, kao i Češkog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju.

Član vodećih internacionalnih oftalmoloških asocijacija, ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery), AAO (American Academy of Ophthalmology).

Autor je velikog broja radova, publikovanih u prestižnim stručnim časopisima, pretežno na temu najnovijih hirurških zahvata kod endotelijalnih transplantacija rožnjače.

SVETI VID-Jozsef Gyory

MUDr Martin Vaša, PhD

SVETI VID-Jozsef Gyory

Bavi se oftalmohirurgijom više od 25 godina.

Posvećen je hirurgiji prednjeg segmenta oka. Izvodi operacije katarakte, refraktivnu hirurgiju sočiva i miniinvazivnu hirurgiju glaukoma (MIGS).

Član je Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju (ESCRS), Češkog oftalmološkog društva , Češkog udruženja za glaukom i Češke lekarske komore.

Jedan je od osnivača očne bolnice VISUS.

Autor je brojnih publikacija objavljenih u prestižnim naučnim časopisima, pre svega na temu primene najnovijih tehnika iz oblasti hirurgije katarakte, refraktivne hirurgije i hirurgije glaukoma.

U brojnim naučno-istraživačkim radovima učestvovao je zajedno sa Prof. dr Pavelom Rozsivalom, koji je dugogodišnji član tima specijalne bolnice SVETI VID.

SVETI VID-Jozsef Gyory

MD András Gyorgy Hári-Kovács, PhD

Bavi se oftalmologijom već 25 godina.

Bogato hirurško iskustvo stekao je širom sveta izvodeći različite hirurške intervencije, a posebno je posvećen hirurgiji zadnjeg segmenta oka (vitreoretinalna i makularna hirurgija), hirurgiji prednjeg segmenta oka (katarakta i refraktivna hirurgija – fakoemulzifikacija), kao i kombinovanoj hirurgiji prednjeg i zadnjeg segmenta – fakovitrektomija.

Izvanredan vitreoretinalni hirurg koji neguje studiozan pristup i preciznu hiruršku tehniku u različitim komplikovanim slučajevima problema zadnjeg segmenta oka. Izvodi pars plana vitrektomiju u slučajevima ablacije mrežnjače, hemoragije vitreusa (krvarenja u staklastom telu), povreda oka sa ili bez prisustva stranog tela u oku, dijabetične retinopatije, potonulog sočiva, rupture makule (žute mrlje), epiretinalne membrane itd. Operacija serklaž plomba za rešavanje problema ablacije mrežnjače.

U periodu od 2004 – 2011 radio je u prestižnim medicinskim centrima u Velikoj Britaniji (Južna Engleska i London).

Dugi niz godina radi kao oftalmohirurg-konsultant na odeljenju oftalmologije Univerziteta u Segedinu.
Kao vodeći konsultant na vitreoretinalnom odseku odeljenja oftalmologije, radi kao supervizor i obučava mlađe kolege.

Član je Mađarske lekarske komore, Opšteg lekarskog saveta Velike Britanije (GMC-General Medical Council), Mađarskog oftalmološkog društva, Mađarskog društva pedijatrijskih oftalmologa, SHIOL (Societas Hungarica Ad Implantandam Oculi Lenticulam), Evropskog vitreoretinalnog društva (EVRS), SIDUO (Societas Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmologia).

Aktivni učesnik internacionalnih simpozijuma.
Autor je mnogobrojnih stručnih radova objavljenih u prestižnim naučnim časopisima.

MUDr Roman Ondreička

SVETI VID-Jozsef Gyory

Skoro 20 godina u oftalmohirurgiji.

Bavi se hirurgijom prednjeg segmenta – refraktivnom hirurgijom i operacijama katarakte, a posebno je posvećen i specijalizovan za transplantacije rožnjače – lamelarne i perforativne, kao i kombinovane procedure (operacija katarakte i transplantacija rožnjače u jednom aktu).

Studije medicine i specijalizaciju iz oftalmologije završio u Slovačkoj (Bratislava), a nakon toga iskustvo sticao u očnoj bolnici u Ostravi (Češka), zatim u Univerzitetskoj bolnici u Trnavi (Slovačka), kao i u Centru za mikrohirurgiju oka (CMO) u Bratislavi.
Od 2013-2017. načelnik odseka za oftalmologiju, pri Univerzitetskoj bolnici u Trnavi.

Trenutno je na funkciji medicinskog direktora Centra za mikrohirurgiju oka (CMO) u Bratislavi, sa najvećim brojem lamelarnih transplantacija rožnjače u Slovačkoj (250 godišnje).

Član je Slovačkog Oftalmološkog Društva, kao i Češkog Društva za Kataraktu i Refraktivnu Hirurgiju.

U SVETOM VIDU radi u timu sa Prof. Dr Pavelom Studenim, koji je bio njegov učitelj.

MUDr Roman Ondreička