Potpuno nova platforma u elektrofiziološkim ispitivanjima oka!
Svetlošću indukovan vidni odgovor (LIV – LIGHT INDUCED VISUAL RESPONSE)

Za svega nekoliko sekundi, ambulantno, bez anestezije!

Ovo je nova, moderna elektrofiziologija primenjena u oftalmološkoj praksi, koja se razlikuje od starog, robusnog, komplikovanog, klasičnog testiranja i nosi novo ime: LIGHT INDUCED VISUAL RESPONSE (LIV).

ELEKTRORETINOGRAFIJA (ERG) i VIDNI EVOCIRANI POTENCIJALI (VEP) u oftalmološkoj praksi, sada su objektivan način testiranja vidne funkcije kod dece i odraslih.

Kao i EKG, moderna elektrofiziologija daje objektivnu informaciju o funkciji mrežnjače i vidnog puta, merenjem električnog odgovora retinalnih ćelija, stimulisanih svetlosnim izvorom. Različiti stimulus se koriste za različite vrste ćelija, unutar vidnog puta da bi se dobila objektivna informacija o njihovoj funkciji. Koristimo vidne evocirane potencijale (VEP) i elektroretinografiju (ERG) u nekoliko modaliteta, zavisno od toga šta testiramo (pERG, ffERG, mfERG). Potpuna novina je multifocalERG (mfERG) u testiranju toksičnosti nekih lekova na mrežnjaču.

ŠTA TESTIRAMO?

Funkciju mrežnjače u različitim oboljenjima:

-glaukom
-optički neuritis
-CRVO (tromboza centralne retinalne vene)
-dijabetične promene
-uveitis
-slabovidost
-toksični efekat lekova na mrežnjaču (toksična retinopatija)
-makulopatija (makularna degeneracija, kratkovidost, epiretinalne membrane, cistoidne i edematozne promene,…)
-retinalna funkcija može se testirati kroz zamućenje medija u prednjem segmentu oka (katarakta, krvarenje u oku) kada nije moguće videti očno dno kroz gustu kataraktu ili krv na standardni način (ultrazvuk, OCT, digitalna slika fundusa, špalt)
-elektrofiziologija nam pomaže da razdvojimo oftalmološka od neuroloških oštećenja na vidnom putu

Lako se koristi kod odraslih i dece. Dok dete udobno sedi u majčinom krilu, gleda svetleći ekran bez stresa I bez iritacija oka. Za svega nekoliko sekundi, ambulantno, bez anestezije, dobija se mnogo podataka o stanju vidnog puta i mrežnjače.

Nova moderna elektrofiziologija nam daje objektivnu informaciju o oštećenjima funkcije oka.

Moguće je detektovati najfinije promene u ćelijskoj funkciji pre nego što se pojave jasni klinički simptomi ili strukturna oštećenja na OCT-u ili digitalnoj slici fundusa, ili se registruju defekti u kompjuterizovanoj perimetriji.

OCT i digitalni prikaz očnog dna su briljantan način da se vide promene na mrežnjači, žutoj mrlji, sloju nervnih vlakana i optičkom živcu-strukturno.

OCT je najbolji način detektovanja oštećenja ganglijskih ćelija, ali onda kada su već oštećene (strukturno).

Elektrofiziologija jeste jedini način da se detektuju funkcijske promene, nekada pre strukturnih oštećenja.

Kompjuterizovano vidno polje – perimetrija, pokazuje defekte u vidnom polju, kod glaukoma, optičkog neuritisa ili makularnih oštećenja. To je veoma važan funkcijksi test,ali ne može da pokaže rane promene.

Defekti koji se vide u vidnom polju znače da je već najmanje 30% nervnih vlakana vidnog živca uništeno, i to nepovratno. Ako se otkrije u tom stadijumu, terapijom možemo da sprečimo i usporimo dalja oštećenja, ali se ne može povratiti ono što je već uništeno.

Sa modernom i komfornom elektrofiziologijom vida, možemo da predvidimo dalja oštećenja i da mnogo preciznije odlučimo ŠTA I KADA DA TRETIRAMO.

Primenom elektrofiziologije ako možemo pratiti efekat terapije tokom vremena i možemo doneti odluku da li da nastavimo ili promenimo terapiju (kapi, laser, anti-VEGF, …) ili planiramo hirurgiju.

ZA RAZLIKU OD STARIH PLATFORMI ELEKTROFIZIOLOGIJE korišćenih u neuro-oftalmologiji decenijama, gde testiranje traje gotovo dva sata, sa invazivnom primenom elektroda unutar oka na konjunktivi, dodirujući rožnjaču, sa velikom iritacijom i suzenjem oka, uz primenu anestezije i subjektivnom interpretacijom testa, OVAJ NOVI MODERNI KONCEPT ERG-a i VEP-a je:

-objektivan
-ponovljiv
-lak za upotrebu
-komforan za decu i odrasle
-neinvazivan
-bez dodira oka – elektrode se plasiraju ispod oka, a ne u oko
-bez anestezije
-za svega nekoliko minuta
-brz i pouzdan odgovor o mrežnjači i optičkom putu.