Glaukom koji se ranije smatrao neizlečivim oboljenjem, sada je rešivo bez „otvaranja oka“ što nam obezbeđuje minimalno invazivna hirurgija. Za glaukom se smatralo da je neizlečivo oboljenje očnog živca koje ostavlja trajne i nepopravljive posledice. Međutim, najnovija istraživanja su pokazala da se u ranoj fazi bolesti oštećena ganglijska ćelija može oporaviti, ukoliko se snizi očni pritisak kapima, laserom ili hirurgijom.

S obzirom da se početne promene ne osećaju, da nema bolova ni smetnji sa vidom, to je teže dijagnostikovati bolest u ranom stadijumu. Zbog toga bolest kreće nepovoljnim tokom i može dovesti do trajnog stradanja očnog živca bez mogućnosti oporavka.

glaukom minimalno invazivna hirurgija

Najnovija tehnologija u funkcionalnoj dijagnostici omogućuje da se bolest prepozna i pre nego nastanu prve uočljive promene. Svrha ranog otkrivanja je rani početak terapije primenom kapi bez konzervansa ili laserom što nije trajno rešenje, već dobra priprema za hirurgiju.

Najnovija hirurška tehnika je minimalno invazivna hirurgija glaukoma i radi se uz primenu minijaturnih neagresivnih implanata, a pacijent odmah odlazi kući. Primenjuje se u ranim i srednje odmaklim stadijumima glakoma. Ova vrsta hirurgije se kod nas radi u Specijalnoj bolnici Sveti Vid.

Klikom Ovde možete dobiti više informacija o ovoj proceduri ili zakazati termin.