Specijalna bolnica „Sveti Vid“ je centar refraktivne hirurgije u zemlji i regionu. Refraktivna hirurgija kod dece u primeni je dugi niz godina. Ona je pravi izbor u specijalnim situacijama, kada preti razvoj jake slabovidosti u periodu kritičnom za razvoj vida deteta, dakle pre polaska u školu, a refraktivna greška se ne može korigovati konvencionalnim načinom. Bez laserske korekcije ta deca bi ostala „funkcijski slepa“ odnosno sa veoma limitiranom funkcijom vida.

Kod dece sa posebnim potrebama, gde je nemoguće ostvariti saradnju u nošenju naočari ili sočiva, laserska korekcija omogućuje korekciju vida, a time i bolje napredovanje deteta u psihomotornom razvoju.

refraktivna hirurgija kod dece

Na 22. kongresu Evropskog oftalmološkog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju ESCRS, prvi put održanom u našoj zemlji, Specijalna bolnica „Sveti Vid“ dobila je nagradu za najbolju prezentaciju i postignute rezultate u laserskoj korekciji dioptrije kod predškolske dece sa slabovidošću, koja nije mogla biti korigovana naočarima ili kontaktnim sočivom. Više o tome možete pročitati ovde.

Rezultati koje je Specijalna bolnica „Sveti Vid“ prezentovala pred najvećim evropskim stručnjacima za ovu oblast, pokazali su da je postignuto značajno smanjenje slabovidosti, popravljena vidna funkcija i kvalitet vida dece, sa stabilnošću rezultata dugo godina nakon laserske korekcije.

Na taj način, kroz ove dugotrajne rezultate „Sveti Vid“ je dao još jednu naučnu potvrdu za efikasnost, predvidivost, stabilnost i sigurnost laserskih korekcija u posebnim situacijama kod predškolske dece, radi popravljanja slabovidosti i formiranja binokularnog/stereo vida, onda kada naočare i sočivo ne daju rezultate. Posebno je istaknut period najintenzivnijeg razvoja vida i najboljih rezultata u najmlađoj dobnoj grupi između 3-5 godina.

Centar refraktivne hirurgije i značaj blagovremene operacije

Korigovanje slabovidosti u ranom uzrastu danas je postalo imperativ u savremenoj oftalmologiji, jer u suprotnom slabovidost ostaje doživotni problem, sa brojnim limitima u svakodnevnim životnim aktivnostima, pa i izboru zanimanja. Te situacije veoma često nastaju kada naočare, zbog visine i razlike u dioptriji, ne mogu da ostvare punu korekciju dioptrije, zbog razlike u kvalitetu slike na oba oka, pa zato ova deca ostaju neadekvatno korigovana onda kada je to najvažnije. Kontaktno sočivo je teško primeniti u ovom uzrastu.

Ovaj, dugotrajniji problem u oftalmologiji, uz primenu lasera se pokazao rešivim, sa dokazanim značajnim uticajem na popravljanje vida ove dece. Dugoročno praćenje dece najmlađeg uzrasta kod kojih je urađena laserska korekcija dioptrije, u određenim indikacijama, sa slabovidosti, pokazalo je da je kod 90% dece, postignuto značajno popravljanje vida.

Cilj refraktivnih procedura kod dece nije oslobađanje zavisnosti od naočara i kontaktnog sočiva, kao kod odraslih gde je već završen razvoj vidne funkcije, već mogućnost da razviju vid, onda kada je taj razvoj vidne oštrine onemogućen konvencionalnim putem.

Ovo je šansa da redukujemo anizometropiju kod dece i postignemo balans na oba oka i izometropiju (ujednačenu dioptriju), da u potpunosti korigujemo visoku refraktivnu grešku, mnogo bolje nego sa standardnim tretmanom i na taj način omogućimo što bolji razvoj vidne funkcije, bolji kvalitet vidne oštrine i binokularan – stereo vid. Na ovaj način se uspostavlja i bolja saradnja sa detetom koje lakše prihvata obavezni tretman slabovidosti zatvaranjem boljeg oka.

Zašto je ovo važno?

U uzrastu kritičnom za razvoj vidne funkcije (do osme godine života), puna korekcija refraktivne greške je imperativ. Neka deca postignu korekciju naočarima, neka kontaktnim sočivom (mnogo ređe, zbog uzrasta ili nepodnošenja), a jedan deo ostane sa neadekvatnom korekcijom, što često završava slabovidošću i strabizmom.

Visoka razlika u dioptriji na oba oka je potencijalno ambliogena mana, odnosno vodi u slabovidost. To znači da u situacijama kada se ne postigne stalna i adekvatna korekcija, oko sa visokom dioptrijom biva „zapostavljeno“ u odnosu na „bolje“ oko, kojim se fiksira i koje će postati dominantno.

Kod teškoća u korigovanju visokih dioptrija naočarima ili nepodnošenja kontaktnog sočiva, odnosno odsustva saradnje, jedini terapijski pristup koji će pružiti bolju, oštru sliku i time popraviti kvalitet života ove dece je refraktivna hirurgija. Ovde su zahtevi i ciljevi laserskih korekcija daleko viši nego kod starijih, kod kojih je već formirana vidna funkcija, a laser samo „skidanjem dioptrije“ prekida zavisnost od naočari i kontaktnih sočiva.

centar refraktivne hirurgije

Ne gubite vreme sa naočarima onda kada naočari ne pomažu

Refraktivna hirurgija se izvodi kao terapijska procedura onda kada postoji jasna indikacija za lasersku proceduru. Već odmah kada se otkrije jedna od gore pomenutih indikacija, već sa 2-3 godine starosti deteta, ne treba gubiti vreme sa naočarima. Ukoliko je kratkovidost već prisutna u tom uzrastu, svakako se prvo mora primeniti operacija skleroplastike, a potom laserska korekcija dioptrije.

U pitanju je najnovija laserska tehnologija, koja se izvodi brzo, bezbolno, bezbedno,bez stresa, bez ikakvog zasecanja rožnjače – superficijalna metoda (smart surface-„wow laser“), sa prozirnom rožnjačom odmah nakon procedure, što kod dece ima odličnog efekta, bez traume nakon procedure. Mališani odmah nakon procedure idu kući.

Kod male dece se primenjuje laka inhalaciona anestezija, a kod veće, sa boljom saradnjom – lokalna.

Centar refraktivne hirurgije predstavlja tim Specijalne bolnice „Sveti Vid“, utreniran sa dugogodišnjim iskustvom u ovim procedurama i na čelu sa hirurgom koji je jedan od pionira u oblasti dečije refraktivne hirurgije u svetu još od 20-tih godina XX veka. Mnogo puta nagrađivan za izuzetne rezultate i razvoj dečije oftalmologije, i jedan od najcitiranijih autora radova u ovoj oblasti.

Specijalna bolnica „Sveti Vid“ ima ogroman značaj za razvoj dečije oftalmologije u zemlji i okruženju. Kroz dugogodišnji rad na problemima slabovidosti kod dece, dala je sjajne rezultate i izborila se da brojne mališane izvuče iz sigurne slabovidosti i pruži šansu za normalno školovanje. Danas su to školarci i studenti, odrasli srećni mladi ljudi!