Da bi se nešto na vreme operisalo, mora se na vreme otkriti! A evo i zašto.

Suština rada Specijalne bolnice „Sveti Vid“ veoma je jednostavna – otkriti problem na vreme! Dakle, upravo ono što moderna medicina potencira je rano otkrivanje, jer se samo ranom dijagnostikom bolesti može smanjiti mortalitet u opštoj medicini, odnosno morbiditet u oftalmologiji. Naš cilj je da smanjimo broj slepih i slabovidih osoba, posebno kod dece.

A da bismo to postigli, moramo biti u stanju da bolest kao što su glaukom, katarakta ili ablacija mrežnjače, otkrijemo na vreme i da je na vreme tretiramo – laserski, hirurški ili medikamentima. Ako to postignemo, sprečićemo gubitak vida.

Najosetljivija i često najviše zanemarena populacija su deca. Deca često „preskoče“ pravovremeni oftalmološki pregled i obave ga tek pred školu. Na žalost, iz toga razloga se roditeljima ponekad upućuju zastrašujuća saopštenja kao npr. „vaše dete ne vidi, slabovido je i sada je kasno“. Sa druge strane, ta ista oftalmologija i kada otkrije visoku kratkovidost i preteću manu kod malog deteta, kaže: „Sačekajte da dete odraste’’. Kako treba postupiti?

Ovakvi stavovi, koji su i dalje važeći kod naše populacije i u okruženju, su katastrofalni po mladi naraštaj i svesno osuđuju dete na slabovidost za ceo život. Za razliku od ovih zabluda, istina glasi da se o detetu treba voditi računa od najranijeg uzrasta i odmah rešavati probleme koji se uoče (katarakta, visoka kratkovidost, preteća slabovidost primenom laserske korekcije dioptrije, operacija strabizma i dr.).

Glaukom i katarakta su rešive bolesti oka ako se na vreme otkriju

Kod nas još uvek mnogo ljudi trajno gubi vid zbog glaukoma ili katarakte zato što se ova stanja ne dijagnosticiraju na vreme. Dok je katarakta samo „privremeno slepilo“, glaukom trajno oduzima vid.

Naš cilj je da se pravovremenom operacijom ove bolesti saniraju i tako sprečiti gubitak vida.

Rano otkrivanje glaukoma danas je jedan od najaktuelnijih zadataka svetske oftalmologije. Ako se dijagnoza postavi na vreme, onda se problem može rešiti i minimalno invazivnom hirurgijom, putem minijaturnih implantata (veličine trepavice) kroz rez veličine 2 milimetara koji se pravi u unutrašnjosti oka (ab interno), što znatno smanjuje vreme oporavka. Ukoliko pacijent dođe u terminalnom stadijumu, mora se raditi druga hiruška procedura, uz primenu odgovarajućih implanata svakako, ali je nemoguće hirurgijom povratiti ono što je već oštećeno, već samo zaustaviti dalje stradanje očnog živca.

Operacija se radi u lokalnoj anesteziji i pacijent odmah odlazi kući. Kontrole su nakon operacije glaukoma češće, nego nakon operacije katarakte.

Početni stadijum glaukoma možemo komforno tretirati kapima neko vreme ili, ukoliko se javi alergija i iritacija na kapi što je česta pojava, laserom ambulantno. Radi se o najmodernijem tipu lasera, a procedura je brza, traje svega nekoliko minuta i bezbolna je.

Moderna tehnologija je uslov za uspešnu i pravovremenu dijagnostiku

Da bi se na vreme otkrio glaukom, katarakta i ablacija mrežnjače, neophodno je imati tehnologiju i aparate koji to omogućuju, a po tome je Specijalna bolnica „Sveti Vid“ u rangu najopremljenijih svetskih centara.

Specijalna bolnica „Sveti Vid“ poseduje najmoderniji OCT (Optical coherence tomography) aparat za neinvazivan, beskontaktni postupak skeniranja oka. Pomoću svetlosnih talasa dobijamo vizuelni presek kroz rožnjaču, vidimo njen kvalitet i debljinu, izgled prednje komore, sočiva i dobijamo uvid u presek kroz sve slojeve mrežnjače, posebno makule i očnog živca.

OCT je danas dijagnostički postupak bez koga se ne može zamisliti kvalitetan očni pregled. Obezbeđuje neophodne smernice za terapijsko delovanje kod glaukoma i oboljenja mrežnjače, pogotovo makule (promene na žutoj mrlji, edemi, makularna degeneracija i dijabetična makulopatija).

Zahvaljujući ovom uređaju, danas smo u mogućnosti da za nekoliko minuta na ekranu vidimo kompletan presek oka, što je nekada bilo nezamislivo. Danas je, međutim, nezamislivo raditi kvalitetan oftalmološki pregled bez OCT dijagnostike.

Najnovija tehnologija nam daje komfor više – pregled krvotoka očnog dna, bez korišćenja kontrasta, tzv. neinvazivna angiografija (OCTA). Ovo je od velikog značaja za praćenje diabetičnih promena na oku (diabetična retinopatija) i efekta terapije (laserfotokoagulacije ili a-VEGF terapije).

 

Najnovija elektrofiziologija oka u Specijalnoj bolnici „Sveti Vid“

Elektrofiziologija oka je mesto gde se dodiruju oftalmologija i neurologija. Ona nam daje odgovore o funkcijskom stanju ćelija u sastavu mrežnjače i vlakna očnog živca, na putu kroz oko i od oka na nervnom sistemu. Zato se široko koristi u neurologiji i oftalmologiji, poznatija kao VEP (vidni evocirani potencijali) i ERG (elektroretinogram).

Elektrofiziologija oka nije nova procedura. Odavno se koristi u neurologiji, a u oftalmologiji se malo koristila, zato što je bila dosta neprijatna za izvođenje.

Za ERG su korišćene elektrode koje su plasirane direktno u oko, krajnje neprijatno za pacijenta, izazivalo je iritacije oka i lučenje suza, što je otežavalo izvođenje ili ga je činilo nemogućim. Kod dece je uvek bila potrebna opšta anestezija.

Specijalna bolnica „Sveti Vid“ je uvela potpuno drugačiju platformu u elektrofiziologiji oka, prvi put na ovim prostorima i svega u nekoliko centara u Evropi. Radi se o najsavremenijem aparatu sa primenom elektroda koje se plasiraju na kožu ispod oka, bez ikakvih neprijatnosti za pacijenta. Procedura traje po testu svega nekoliko sekundi, potpuno je neinvazivna i jako se lepo primenjuje i kod dece koja je sa lakoćom izvode, kao kroz igru, a nama daje dragocene podatke o stanju vidnog puta i funkciji mrežnjače.

Merenje je krajnje objektivno i ponovljivo, što je od ogromnog značaja u praćenju promena i proceni efekta terapije.

Klasična elektrofizilogija nije davala objektivne mogućnosti za praćenje, zato što je izvođenje zavisilo od brojnih faktora koji su uvek promenljivi (adaptacija na tamu/svetlost, koncentracija, zamor tokom ispitivanja, sa puno lažno pozitivnih ili negativnih odgovora, pa je stepen objektivnosti bio nizak i neprihvatljiv za kasnije poredjenje tokom vremena).

Elektrofiziloška ispitivanja, danas poznata pod nazivom LIV (light induced visual response), primenjujemo u dijagnostici i ranom otkrivanju promena kod:

  • glaukoma,
  • optičkog neuritis (zapaljenja očnog živca),
  • neuropatije očnog živca druge prirode (vaskularne, neurološke -MS, i dr.),
  • oštećenja makule (žute mrlje) kao što su makularna degeneracija, edemi makule kod diabeta i drugih stanja (centralna serozna retinopatija, uveitis),
  • toksični efekat nekih lekova (primena multifokalnog ERG-a),
  • kod promena u cirkulaciji u oku – okluzije (tromboze),
  • praćenje efekta lečenja i
  • potvrda i procena stepena slabovidosti.

Objektivizacija mnogo znači za praćenje stanja pacijenta, jer se može videti kako se bolest razvija, kako deluje terapija, da li postoji poboljšanje ili pogoršanje. Mnogo je osetljivija u otkrivanju minimalnih promena, pre nego nastane pravi strukturni defekt i pre nego pacijent oseti subjektivne smetnje. Zato je danas od neprocenjive važnosti za otkrivanje bolesti u tom tzv. predkliničkom stadijumu.

Često se dešava da pacijent dođe da proveri dioptriju i ne navodi nikakve druge subjektivne smetnje. Elektrofiziološko ispitivanje može pokazati „žuto svetlo za oprez“, bez obzira što je vidna funkcija još dobra i što u tom momentu nema strukurnih oštećenja. Ovo je naročito važno kod glaukoma.

Na elektrofiziološkom pregledu možemo da vidimo da li postoji bilo kakva promena u funkciji ćelija i ukoliko je otkrijemo, upalimo alarm, odnosno upozorimo pacijenta na to i damo mu terapiju, pratimo njegovo stanje i kontrolišemo da li se ćelijska funkcija oporavila.

Na svu sreću, u ovim situacijama se može blagovremeno delovati, zato što su promene uočene u samom povoju.

Ablacija mrežnjače

Ovo predstavlja dosta akutno stanje u oftalmologiji i mora se rešavati hirurški. Specijalna bolnica „Sveti Vid“ uvela je na ove prostore modernu vitreoretinalnu hirurgiju. Ovo je hirurgija na mrežnjači i staklastom telu (zadnji segment oka) i praktično „neurohirurgija“ u oku, zato što je mrežnjača satkana od nervnih ćelija i njihovih vlakana, zaduženih za slanje vizuelne informacije mozgu. Tako nastaje svest o tome šta vidimo. Ablacija, odnosno „odlubljivanje“ mrežnjače od podloge (druge očne ovojnice) imaće za posledicu gašenje vida, ukoliko se hirurški ne reši.

Ablacije nastaju obično kod povreda koje mogu biti i tupi udarci i to ne samo u oko, kao što je na primer kod fudbalera (udarac glavom), kao i spontano, najčešće kod visoko kratkovidih osoba, ali i onih sa degeneracijama mrežnjače, kod nekih sindroma (Marfan, Down i dr.), kao i kod sistemskih bolesti, diabeta i zapaljenskih promena u oku (uveitis).

U okviru ove oblasti, Specijalna bolnica „Sveti Vid“ posvećena je posebno problemu makule (žuta mrlja), počev od medikamentnog tretmana i primene specifične a-VEGF terapije, PDT (fotodinamske terapije), pa do složenih hirurških zahvata na žutoj mrlji.

Ovo je jedan od vodećih centara Evrope za probleme makularne degeneracije sa kompletnom detaljnom dijagnostikom i tretmanom ovih problema.

LFT (laser floaters treatment) je laserski, amblantno sprovođen tretman zamućenja u staklastom telu. Nastaje iz više razloga i stvara mnogo smetnji u vidu, od „mušica“ pa do „mećave“ u oku . Jedini je u okruženju. Na ovaj način se bez hirurgije može postići subjektivno poboljšanje u kvalitetu vida.


glaukom katarakta ablacija mrežnjače

Lečenjem bolesti oka kao što su glaukom, katarakta i ablacija mrežnjače i po izlasku iz Specijalne bolnice „Sveti Vid“, pacijent mora imati jasnu sliku stanja svojih očiju. Normalno je da će se oftalmologu javiti kada primeti da nešto nije u redu ili kada primeti da se „dioptrija promenila“. Treba naći razlog zašto je došlo do pada vida, zašto više ne može da iskoriguje dobro. Savremena dijagnostika daje jasnu i objektivnu sliku stanja očiju, koja dozvoljava praćenje i poređenje bilo gde u svetu i odavno je prestala da bude „subjektivno tumačenje“ nalaza na oku.

Specijalna bolnica „Sveti Vid“ opremljena je po najsavremenim standardima i poseduje opremu za vrhunsku dijagnostiku i hirurgiju oka. Takođe, u svom timu ima imena vodećih oftalmologa u Evropi, ljude koji su ostavili značajan pečat i doprinos u savremenoj svetskoj oftalmologiji.