Astigmatizam je refrakciona anomalija koja je najčešće uzrokovana nepravilnom zakrivljenošću rožnjače. Visina astigmatizma se izražava u cilindrićnoj (Cyl) dioptriji i stepenima koja označava osovinu najveće zakrivljenosti.

Prilikom svakog oftalmološkog pregleda i procene postojanja astigmatizma, kao i kod svake promene vrednosti i osovine astigmatizma zahteva se detaljna dijagnostika.

astigmatizam sveti vid

Kako vidi osoba sa astigmatizmom (slika levo)

Dijagnostika podrazumeva: kornealnu topografiju – kompjuterski snimak cele površine rožnjače i okularni WaveFront – analiza prelamanja svetlosti na površini očnog sočiva čime se otkriva postojanje lentalnog astigmatizma, kao i merenje debljine rožnjače (pahimetrija).

Dijagnostika se radi i u smislu isključivanja jednog distrofičnog oboljenja rožnjače – keratokonusa.

Keratokonus predstavlja progresivno ispupčenje tzv. ektazija rožnjače sa progresijom istanjenjenja u toj zoni.

Ako se utvrdi postojanje keratokonusa primenjuje se CXL (corneal cross linking) – neinvazivna procedura u lokalnoj anesteziji, izvodi se u cilju učvršćenja rožnjače i usporavanja progresije oboljenja.

Korekcija astigmatizma Excimer laserom

Ukoliko je astigmatizam stabilan i nalaz nepromenjen 6 meseci, može se planirati korekcija astigmatizma Excimer laserom.

Intervencija je bezbolna, izvodi se u lokalnoj anesteziji (kapima).

Daje brz oporavak vida odmah, sa savršeno glatkom i prozirnom površinom roznjače, očuvanog kvaliteta, što predstavlja izuzetan komfor za pacijenta.