Fakoemulzifikacija je naziv za najsavremeni proces operacije katarakte. Kod ljudi sa kataraktom, akomodacije nema. Jer, biološko sočivo je zamućeno, pa vid „pada“. Operaciju katarakte ultrazvukom (fakoemulzifikacija)  treba shvatiti kao neraskidivi deo refraktivne hirurgije. Naročito kada se ponudi implant koji će da reši refraktivnu grešku, odnosno dioptriju koja je postojala i pre nastanka katarakte .

Specijalna bolnica Sveti Vid već nekoliko godina neguje ovaj savremeni, najnapredniji model u operacijama katarakte, sa individualnim pristupom – što zahteva vrhunska savremena oftalmologija. Odavde kreću smernice za dalji razvoj ove grane medicine.

fakoemulzifikacija

Fakoemulzifikacija – Primena multifokalnih intraokularnih sočiva

Ova sočiva se primenjuju u svim slučajevima kada postoji potreba za dvostrukom  korekcijom – naočare za blizinu i daljinu, ili ukoliko kod osoba koje već nose multifokalne naočare postoji evidentan nekomfor u životu. Neprekidne aktivnosti menjanja naočari  ili teškoće u adaptaciji i položaju glave pri nošenju multifokalnih naočara – stalna su žalba ogromnog broja ljudi.

Multifokalni implant se nalazi u oku na mestu prirodnog očnog sočiva i omogućava slobodu u kretanju i životu. Ne zahteva prilagođavanje, a u oku ostaje stalno.

Kod dece starije od četiri ili pet godina, kada postoji katarakta, a da pri tom slabovidost nije prevelika, fakoemulzifikacija sa implantacijom ovih očnih sočiva pruža šansu za bolji razvoj vidne funkcije i kasnije komforno pohađanje nastave,

Stari hirurški pristup bez implantacije introkularnog sočiva, sem u slučaju izrazitok mikroftalmusa, danas više ne bi smelo da postoji.