Dobračina 27 - Beograd
Upozoravamo javnost da postoje pokušaji zloupotrebe…
imena SVETOG VIDA lažnim predstavljanjem od strane drugih ustanova…
Adresa SVETOG VIDA je isključivo Dobračina 27 u Beogradu!

Strabizam

STRABIZAM (razrokost) predstavlja anomaliju položaja očiju i binokularnog vida, zapravo motornu i senzornu anomaliju. To praktično znači nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka, odnosno vidnih linija ka tački koja se fiksira i formiranje jedinstvenog lika gledanjem sa oba oka.

Strabizam kod odraslih

STRABIZAM (razrokost) predstavlja anomaliju položaja očiju i binokularnog vida, zapravo motornu i senzornu anomaliju. To praktično znači nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka, odnosno vidnih linija ka tački koja se fiksira i formiranje jedinstvenog lika gledanjem sa oba oka.

Ortoforijom nazivamo normalan položaj očiju.Heteroforijom (latentni strabizam) nazivamo diskretnu nepravilnost u položaju vidnih osovina, koje uz pomoć fuzije dolaze u približno paralelan položaj. Poremećaj se može dijagnostikovati određenim testovima. Heterotropijom nazivamo manifestnu, jasno ispoljenu razrokost. Postoji više vrsta strabizama: urodjeni, stečeni, sa otklonom ka nosu ili spolja, gore ili dole, na jednom oku (monokularni) ili alterirajući (oči naizmenično idu u otklon i naizmenično fiksiraju), sa praćenjem pokreta zdravog oka ili zaostajanjem u istom položaju i dr.

Strabizam je česta pojava (4 - 8 procenata populacije), sa polovinom slabovidih u toj grupi. Nastaje u bilo kom dobu, najčešće kod dece pretskolskog uzrasta. Ambliopija (slabovidost) prati strabizam i gotovo je svaki drugi pacijent sa strabizmom ima. Ona predstavlja slabovidost, odnosno nemogućnost dobijanja jasne, oštre slike bez obzira na korektno datu dioptrijsku korekciju. Često je razlog tome propuštena blagovremena korekcija ili neadekvatno data ili otežana korekcija zbog prevelike razlike u dioptriji oba oka (anizometropija), koja se standardnim pomagalima, naočarima ili sočivom, teško toleriše. U borbi protiv slabovidosti insistira se na dobroj korekciji refrakcione mane, a kada postoji anizometropija izborna metoda je neka od refraktivnih procedura -excimer laser ili druga.

Naravno, ni laser niti bilo koja druga procedura ne mogu „konstruisati” vid, već se samo koriguje dioptrija, a ukoliko postoji očuvan vidni potencijal, slabovidost se može delom smanjiti.Ambliopija (slabovidost ) i strabizam predstavljaju veliki problem, kako za pojedinca tako i za društvo (ograničen izbor zanimanja, velika opasnost od povređivanja, i sl.)Za formiranje normalnog binokularnog vida potrebno je da slika koja se stvara na korespodentnim takama na mrežnjači oba oka bude oštra. Takva jasna slika u detinjstvu preduslov je za normalan razvitak vidne funkcije.

Binokularni vid se formira oko trećeg meseca života.Za to je potreban normalan oblik i položaj oka, zdrav refraktivni aparat, odnosno oko bez greške u refrakciji ili sa, dobro i na vreme, iskorigovanom refraktivnom manom, uz očuvanu anatomiju i funkciju mišića pokretača oka, zdrav nervni sistem i očuvana funkcija nerava koji aktiviraju mišiće oka i usklađuju njihove pokrete, centar za vid gde se primaju i analiziraju primljeni vidni podražaji koji dolaze iz oba oka i formira jedinstvena slika.

Ako na bilo kom od ovih nivoa nastane poremećaj u ranom detinjstvu, poremeti se formiranje binokularnog, funkcionalnog vida. Oko koje ne fiksira „beži ”, a ako prepreka postoji na oba oka, javlja se i nistagmus (brzi nekontrolisani, nevoljni pokreti očiju ), sa dubokom slabovidošću. Ta prepreka može biti i urođena katarakta, glaukom , sa oštećenjem očnog živca, ali i ptoza sa prekrivanjem zenice (spušten kapak), kao i dugotrajne terapijske okluzije - dakle sve ono što remeti prodor svetlosti u oko i stvaranje slike na mrežnjači, ili doprinosi formiranju raličitih slika na obe mrežnjače.

Strabizam može nastati i kasnije u životu kod svih stanja i bolesti oka koje duže traju: nekorigovana dioptrija, zamućenje rožnjače, katarakta, bolesti mrežnjače i vidnog živca, oštećenja nervnog sistema u okviru povreda ili bolesti, kao i psihička trauma bez vidnog organskog uzroka, i sl. Kod dece je češći konvergentni strabizam (oko ka nosu), a kod odraslih divergentni (oko u stranu).

Prevencija slabovidosti i strabizma se može ostvariti blagovremenim otkrivanjem i korigovanjem refraktivne mane pre svega (dalekovidosti, astigmatizma, kratkovidosti), potom određenim vežbama i kontrolisanom okluzijom (zatvaranjem) boljeg oka da bi se forsiralo „lenjo oko”. Ne dugo nakon ovakvog tretmana pristupa se hirurškoj korekciji strabizma, kako bi se smanjila ili eliminisala bazična devijacija zaostala nakon sprovedene korekcije.Ukoliko je razlog slabovidosti i strabizma neka prepreka koja zatvara vidnu osovinu (ptoza, katarakta), prvo se sprovodi „oslobađanje” vidne osovine, dakle operacija ptoze ili katarakte, a potom i hirurgija strabizma.Rana operacija katarakte kod dece sa primenom intraokularnog implanta kojim se postiže korigovanje dioptrije jeste jedan od najvažnijih preduslova u borbi protiv slabovidosti i strabizma.

Pokazalo se da operacija katarakte kod dece sa istovremenom implantacijom intraokularnog sočiva mnogo bolje koriguje vid nego afakna korekcija naočarima ili kontaktnim sočivima i da se time stepen slabovidosti smanjuje.Kada se vidna osovina oslobodi operacijom katarakte i implantom reši i refraktivni problem, nastavlja se sa programom vežbi i okluzivnih tretmana. Kod dece treba redovno pratiti promenu korekcije, koja svakako nije preglomazna kao afakna, već primerena normalnom fiziološkom rastu oka.

Ovo je dobar put ka prevenciji strabizma, a ukoliko postoji u izvesnom stepenu i nakon operacije katarakte, preduzima se i operativno lečenje.Ukoliko se strabizam rano javi, do 6 meseci života, planira se rana hirurgija najkasnije do druge godine života.Ukoliko se kasnije javi od druge do šeste godine, takođe treba insistirati na dobroj korekciji refraktivne greške(dalekovidosti, astigmatizma) i potom hirurški otkloniti zaostalu devijaciju.U kasnijim godinama života, kada postoji visok stepen ambliopije, operacija strabizma ima više estetski nego funkcionalni smisao. Tu je binokularni vid već izgubljen.Kod paralitičkih strabizama vodi se računa da oko operativno postavi u položaj kojim se gube duple slike.Hirurgija strabizma ima zadatak da oko dovede u odgovarajući položaj, time što se pomeraju i podešavaju mišićni pripoji. Operacija se radi u opštoj anesteziji, bez potrebe zadržavanja u bolnici. Hirurški pristup, kao i anesteziološki komfor prilagođeni su uslovima što kraće hospitalizacije i bržeg oporavka.

U Specijalnoj bolnici SVETI VID, problem strabizma i slabovidosti se sagledava kompleksno, konzilijarnim pristupom tima koji čine eksperti iz oblasti refraktivne i hirurgije katarakte, hirurgije strabizma u saradnji sa neurologom.Ovde na jednom mestu postoje idealne mogućnosti operacije katarakte sa rešavanjem refraktivnih problema istovremeno, kao i laserska korekcija dioptrije čime se jednim delom ugao razrokosti smanjuje, a u nekim slučajevima i ispravlja razrokost samo korigovanjem dioptrije. Dodatna operacija strabizma definitivno vraća oko u normalan položaj ili što bliže normalnom.

Strabizam kod dece

STRABIZAM (RAZROKOST) vrlo je često lako prepoznatljiv kod dece. Bitan preduslov za normalan razvoj vidne funkcije je paralelan položaj očiju. Razne devijacije, odnosno skretanje oka, odnosno vidnih osovina, nazivamo strabizmom.

U uzrastu do treće godine života, interval između početka razrokosti i tretmana je ključni faktor za prognozu. Rana operacija strabizma znači bolju prognozu za postizanje boljeg kvaliteta binokularnog vida. Gde je potrebno, nakon operacije se nastavlja sa nošenjem korekcije ili laserskom korekcijom dioptrije (u specijalnim indikacijama) i tretmanom slabovidosti zatvaranjem boljeg oka, naizmenično.

Strabizam se može klasifikovati na više podgrupa, najčešće prema pravcu skretanja: horizontalni (eso-konvergentni i exo-divergentni), vertikalni i torzioni. Potom konkomitantni (u svim pravcima pogleda oka ugao devijacije je isti) i inkomitantni (razlicit ugao devijacije), obično vezan za paralitičke, restriktivne ili specijalne sindrome (Duan, Mibius i sl.).

Posebna vrsta je AKOMODATIVNI, koji se ispravlja adekvatnom korekcijom, što znači da deca dok nose korekciju imaju ispravan položaj očiju, a sa skidanjem naočari, ponovnu devijaciju. Laserska korekcija u ovim situacijama omogućuje konstantno dobru korigovanu sliku, pa se time rešava i problem razrokosti.

Video prilozi

VIDEO PRILOZI
 • Eye Advance 2018

  NAGRADA ZA IZVANREDNOST U HIRURGIJI OKA 2018.

  I ponovo, nagrada SVETOM VIDU ZA IZVANREDNA HIRURŠKA REŠENJA, prikazana na INTERNACIONALNOM KONGRESU INOVATIVNE OFTALMOLOGIJE – EYE ADVANCE 2018.

 • International star for quality

  INTERNATIONAL DIAMOND STAR FOR QUALITY ŽENEVA 2017

  Jos jedna prestizna nagrada SVETOM VIDU za kvalitet i kontinuitet kvaliteta koji ova ustanova neguje,profesionalizam, inovacije, posvecenost pacijentu,humanitarni rad...

 • Lična karta

  LIČNA KARTA
  Specijalne Bolnice SVETI VID

  Bolnica je smeštena u užem centru Beograda, u Dobračinoj ulici br. 27, blizu Trga Republike i Narodnog pozorišta.
  +381 (11) 328 37 37
  +381 (11) 328 33 87

  O bolnici...+

 • Glavna nagrada - London 2014

  Glavna nagrada za Kvalitet - London 2014

  Na međunarodnoj konvenciji koja se održava 29.11. 2014. godine u Londonu, SVETI VID je dobio poziv za prijem Glavne Nagrade za Kvalitet za najviši kvalitet.

  Nagrade...+

 • Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada - Milano 2013

  Prva nagrada u svetu za operaciju binokularne katarakte, Milano 2013.

  Nagrade...+

 • PRVA NAGRADA U SVETU BOLNICI
  SVETI VID

  Dodeljena je na internacionalnom kongresu Inovativne Oftalmologije za kvalitet hirurgije i doprinos razvoju savremene oftalmologije
  EYE ADVANCE.

  Nagrade...+

 • Operacija katarakte

  PRIČE PACIJENATA

  Nešto najdragocenije u poslu kojim se bavimo su naši zadovoljni pacijenti. Ovo su samo neke priče od mnogih, dokumenti o sudbonosnom preokretu u životu koji je ovim ljudima donela Specijalna bolnica SVETI VID.

  Video...+

 • Dečija oftalmologija

  DEČIJA OFTALMOLOGIJA

  Na čelu odeljenja dečje oftalmologije je Prof. Dr Rudolf Autrata, Profesor oftalmologije i direktor dečje oftalmološke klinike Masarikovog Univerziteta, Brno, Češka.

  Dečija oftalmologija...+

 • Dečija oftalmologija

  PRIČE PACIJENATA

  Iskustvo majke operisanog dečaka koji je bio deo humanitarne akcije koju Specijalna bolnica SVETI VID sprovodi sa televizijom Studio B

  Dečija oftalmologija...+