Kod početnih diabetičnih promena na očnom dnu, kod “ infarkta oka“ (CRVO, BRVO), rešavanje pretećih ruptura mrežnjače.

VIŠE O TOME