Ovu vrstu intervencije radi jedan od najboljih svetskih hirurga – profesora, koji je stalni clan strucnog tima SVETOG VIDA.

Primenom fotodinamske terapije (PDT), postiže se uništenje loših krvnih sudova (neovaskularizacija) – ciljano, bez oštećenja okolnog tkiva, što nije bio slučaj sa ranijom generacijom termo-lasera. Ova vrsta terapije se u zemlji obavlja jedino u Specijalnoj bolnici SVETI VID, gde je oboljenju makule posvećena posebna pažnja. Sastoji se u primeni Vizudina (verteporfin), leka koji se ubrizgava intravenozno, vezuje za receptore u ”lošim krvnim sudovima”, a potom aktivira putem svetlosti lasera, odredjene talasne dužine. Tako aktiviran Vizudin, ciljano dovodi do uništenja ”loših” krvnih sudova, i time smanjuje destrukciju tkiva makule.

Radi se o foto efektu, a ne termalnom, tako da nema ’’kolateralnog’’ uništenja tkiva.

Tretira se samo odredjena zona, koja je patološka.

Obzirom na fotosenzitivni učinak leka, koji se aktivira pod uticajem svetlosti, potrebno je da se pacijenti par dana sklone sa jake svetlosti, koja na koži može dovesti do oštećenja – rana. Zato se koristi zaštitna krema, kao i zaštitne naočare, do deaktivacije leka. Prigušeno svetlo i popodnevna svetlost je u redu, i time se postiže eliminisanje preostalog leka iz organizma.

Danas postoje i drugi vidovi terapije, lekovi iz grupe aVEGF-a, koji imaju primat u odnosu na PDT, kod vlažne forme makularne degeneracije, a neretko se koriste i u kombinaciji.

Primena PDT danas ostaje u oblasti tretiranja CSR – centralne serozne horioretinopatije.

SVETI VID-Fotodinamska terapija
SVETI VID-Fotodinamska terapija