Refraktivna pedijatrijska hirurgija u Svetom Vidu usmerena je na striktno medicinske indikacije: stanja izrazite anizometropne ili obostrane visoke kratkovidosti, dalekovidosti ili astigmatizma, sa visokim ambliogenim potencijalnom, kod dece gde su konvencionalna korekcija i tretman bez uspeha, zbog odsustva saradnje ili intolerancije na konvencionalni tretman ili fiziološke neadaptacije zbog prirode refraktivne greške, uključujući i decu sa specijalnim potrebama kod kojih postoje ovi problemi udruženo sa drugim očnim i medicinskim problemima.

Laserske procedure koje se ovde izvode su metode superficijalne ablacije.

(PRK i LASEK), u opsegu do -13 D kratkovidosti, do +6 D dalekovidosti, naravno uz odgovarajuću debljinu rožnjače, što predstavlja limitirajući faktor svakako.

Lasik kao modalitet laserskih procedura, kao invazivnu metodu sa mogućim rizicima i komplikacijama ne savetujemo, ni kod dece ni kod odraslih.

Laserske procedure se izvode na Schwind Amaris Excimer Laseru, sa odgovarajućom preoperativnom pripremom, cikloplegičnom refrakcijom, ultrazvučnom kornealnom topografijom, korneanim i okluarnim wavefront – snimanjem celokupnog optičkog aparata i rožnjače posebno.

Anestezija je većinom opšta, u odgovarajućem hirurškom okruženju, sa iskusnim timom koji godinama izvanredno obavlja različite vrste očne hirurgije kod dece u Svetom Vidu.

Refraktivne procedure kod dece u Svetom Vidu obavlja Prof. Dr Rudolf Autrata.

Jedan je od vodećih dečjih oftalmologa u svetu, među najcitiranijim autorima danas. Posvećen je ovom problemu refraktivne hirurgije kod dece od ranih 90-tih godina XX veka, objavio je brojne članke i studije u visokoindeksiranim oftalmološkim časopisima i dobitnik je brojnih priznanja za doprionos razvoju dečje oftalmologije i posebno refraktivnih procedura uključujući i hirurgiju implanata.

Počeo je da se bavi refraktivnom hirurgijom ranih devedesetih, na dečjoj očnoj Klinici Masarikovog Univerziteta u Brnu, gde se nalazi na mestu direktora i dosegao najviše domete u ovoj oblasti.

2008. godine na evropskom kongresu Udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju dobio je dve prve nagrade – za primenu laserskih procedura kod dece u cilju korekcije dioptrije u navedenim indikacijama, kao i terapeutsku primenu modaliteta –PTK u tretmanu površnih zamućenja na rožnjači.

Na čelu je odeljenja dečje hirurgije u SPECIJALNOJ BOLNICI SVETI VID, gde pomaže da se na ovom terenu razvije kvalitetna, sveobuhvatna pedijatrijska oftalmologija poput vodećih svetskih dečjih oftalmoloških ustanova.