Lečenje makule ili žute mrlje je od izuzetne važnosti za naš vid, ukoliko dođe do njenog oštećenja, jer predstavlja deo mrežnjače koji je zadužen za centralni vid i razlikovanje detalja. Makula ili žuta mrlja obiluje fotoreceptorima, tj. ćelijama koje primaju vizuelnu draž i prenose je nervnim elementima. Gust raspored receptora u makuli omogućava oštrinu vida, zapažanje detalja i raspoznavanje likova, čitanje, pisanje, prepoznavanje boja,…

lečenje makule ili žute mrlje

Oštećenja u makuli dovode do promena vezanih za centralni vid, a manifestuju se sledećim simptomima:

  • slabijom kontrastnom osetljivošću,
  • otežanim čitanjem u uslovima slabije osvetljenosti,
  • pojavom zamućenja centralnog vida (koje ne može da se izoštri ni uz pomoć naočara),
  • krivljenjem slike, pojavom tamne mrlje – fiksirane u centru vidnog polja…

Koji su faktori rizika za oštećenja makule ili žute mrlje (ARMD)?

Rizik nastanka senilne makularne degeneracije značajno raste sa godinama života! Ne može se isključiti ni genetska predispozicija. Deca roditelja sa ARMD svakako imaju povećan rizik ranijeg oboljevanja.

Opasnost predstavlja takozvani oksidativni stres i oslobađanje slobodnih radikala, što ostavlja prostor za razmišljanje da antioksidansi mogu imati značajnu ulogu – svakako ne u izlečenju, ali u prevenciji progresivnog toka oboljenja kod predisponiranih osoba, kao i onih sa faktorima rizika.

Međutim, oštećenja u žutoj mrlji pod obavezno postoje u brojnim oboljenjima, kao što je diabetes, sistemske bolesti vezivnog tkiva,  autoimuna oboljenja,  hipertenzija sa rizicima nastanka tromba u sitnim krvnim sudovima mrežnjače i posledičnim edemima u žutoj mrlji.

Otkrivanje prvih promena

Mada zahvata oba oka, ovo oštećenje obično nije istovremeno podjednako zastupljeno, pa se „boljim“ okom kompenzuje pad vida.

Stoga pacijent i ne primeti na vreme prve promene! Sa daljim napredovanjem makularne degeneracije, vidna oštrina sve više pada, do gubitka sposobnosti čitanja.

lečenje makule ili žute mrlje beograd

Lečenje degeneracije makule ili žute mrlje

Lečenje makule ili žute mrlje predstavlja terapijski pristup koji je do pre nekoliko godina bio vrlo „sužen“, dok se danas može delovati i u slučaju vrlo agresivnih formi – u smislu da se zaustavi napredovanje oboljenja, ukoliko se reaguje na vreme. Svakako, prevencija i otklanjanje faktora rizika su i dalje na prvom mestu!

Preventivno delovanje u lečenju makule ili žute mrlje

Rano prepoznavanje problema i blagovremena primena terapije redukuje rizik od fudroajantnog, nepovratnog gubitka centralnog vida!

Prilikom operacije katarakte danas se ugrađuju posebna, savitljiva intraokularna sočiva sa integrisanim filterom koji apsorbuje i blokira prodor UV zraka i plave svetlosti.

Time deluje protektivno na makulu (takozvana žuta ili natural intraokularna sočiva). To je jedan od vidova preventivnog delovanja.

Kod postojanja vlažne forme makularne degeneracije i katarakte primenjuje se takozvana „sandwich“ terapija, što podrazumava kombinaciju aplikacija leka intravitrealno, potom po zaustavljanju aktivnog procesa u makuli – fakoemulzifikacija – operacija katarakte, i nakon toga se nastavlja primena anti-VEGF-a intravitrealno, u mesečnim intervalima.

Blagovremeno delovanje u lečenju makule ili žute mrlje

Diferencijalna dijagnoza tipova oboljenja makule se postavlja kliničkim pregledom, snimanjem očnog dna i angiografijom – snimanjem krvnih sudova očnog dna (fundusa) kontrastnim sredstvom.

Najjednostavnije i najbrže se promene objektivno detektuju specifičnim skenom makule, a to je optička koherentna tomografija ili OCT. Ovo je neinvazivna, brza dijagnostička procedura za koju i nije neophodno širenje zenica.

Na ovaj način se lako diferenciraju tipovi makularnih promena, čije se terapijske mogućnosti i prognoza razlikuju.

Fotodinamska terapija danas ima važno mesto u tretmanu nekih oboljenja makule, samostalno ili u kombinaciji sa primenom aVEGF-a lekova, u tretmanu posebne problematike u makuli – centralne serozne retinopatije (CSR).

Specijalna bolnica Sveti Vid od samog početka skreće pažnju javnosti na potrebu detaljne dijagnostike makule, i mrežnjače uopšte. Po prvi put na ove prostore uveli smo savremenu hirurgiju ablacije mrežnjače i makularnu hirurgiju. Za ove vrhunske hirurške zahteve, bilo je neophodno uključiti u tim vrhunske iskusne vitreoretinalne hirurge.