Lečenje strabizama kod dece uopšte nije jednostavno, ali je na radost svih nas i te kako moguće. Šta je zapravo strabizam? On predstavlja devijaciju normalnog položaja očiju, koja vodi u slabovidost, ali takođe može nastati i usled slabovidosti nastale iz drugog razloga (nekorigovana dioptrija, katarakta, glaukom, urođena nerazvijenost očnog živca…).

Potreba za ranim otkrivanjem strabizma čini se nije dovoljno naglašena, i stoga se u kritičnim momentima kada treba reagovati, često previdi ili olako propusti. Na izgled bezazleni otklon očiju, stvara neprijatnosti u vidu duplih slika i vodi u stanje slabovidosti, koja će ostati trajno za ceo život. Zato rano otkrivanje dramatično popravlja šanse za uspešan tretman. Tretman u kasnim godinama života daje minimalne ili nikakve efekte, kada se rešava samo estetski, dok slabovidost ostaje.

lečenje strabizama kod dece beograd

Pregled očiju kod malog deteta nije jednostavan i predstavlja pravi izazov. Mala i povremena skretanja mogu proći nezapaženo, a govore o potencijalnom problemu oka i slabovidosti. Svakako je teško raditi ove preglede kod neoperabilnih pacijenata, male dece i starijih ljudi sa povredama glave i CNS- a, nakon trauma ili moždanih udara. Zato ovim pacijentima treba pristupiti veoma obazrivo i bez pritiska.

Lečenje strabizma kod dece

Kod male dece, u prvih nekoliko meseci života može se otkriti primarni urođeni strabizam, kao posledica neadekvatnog mišićnog pripoja i slabosti ili poremećaja inervacije (neurološki defekt). Usled odugovlačenja sa hirurgijom, defekt postaje upadljiviji, a takođe i kompenzatorna pojačana ili smanjena funkcija druge grupe mišica, što može dovesti do situacije da roditelji navode prvo skretanje na jednom, potom i na oba oka.

Ranom operacijom se uspostavlja balans i fiziološki položaj očiju i usaglašenost oba oka. Ovo je primarni uslov za razvoj normalne vidne funkcije. U ovom uzrastu razlog skretanja oka može biti i katarakta, glaukom (koji je u ovom uzrastu brzo uočljiv po drugim znacima), pa se to mora otkloniti kao prvi uzrok oštećenja vida.

Pojava strabizma u ovako ranom uzrastu zahteva dobar screening i primarno isključenje drugih razloga za skretanje oka. Ono što prvo isključujemo je retinoblastoma (tumor oka) ili neurološki razlog strabizma (tumori CNS-a).

U kasnijem periodu, oko 2-3. godine života može se pojaviti strabizam zbog pojave dioptrije (ukoliko visoka dioptrija nije bila prisutna još na rođenju). Pojava refleksa akomodacije koji se pojačava da bi se komenzovao dioptrijski problem, dovodi do skretanja oka (akomodativni strabizam). U ovim se situacijama skretanja oka rešava korigovanjem dioptrije. Kada se to ne postigne naočarima ili kontaktnim sočivom, mora se raditi laserska korekcija dioptrije.

Usled postojanja razlike u dioptriji na oba oka, skretanje će se javiti na oku sa većom dioptrijom, pa je ovde laserska korekcija izbor broj jedan, radi dobijanja oštrijeg vida, bolje fiksacije i time smanjenja slabovidosti i ugla razrokosti. Ostatak skretanja oka, nakon laserske korekcije, ukoliko je potrebno, postiže se operacijom strabizma.

Okluzivni tretmani (zatvaranje boljeg oka par sati dnevno) ili naizmenično ima smisla tek ukoliko se dioptrija potpuno koriguje. Delimično korigovanje dioptrije (takozvano „izjednačavanje“ prema drugom oku) nema smisla. Neoštra slika i nedostatak fiksacije će u tom slučaju trajno ostati.

lečenje strabizama kod dece pre i posle

Ustanove za lečenje strabizama kod dece

Laserska korekcija dioptrije u dečijem, predškolskom uzrastu je način popravljanja vidne oštrine u godinama intenzivnog razvoja vida. Oftalmolozi koji nisu upućeni u ovu problematiku i ne bave se laserskim procedurama kod dece, često ne prepoznaju prave indikacije u pravo vreme. Ostavljanjem za kasnije godine, ovu decu prećutno osuđuju na slabovidost.

Sveobuhvatna pedijatrijska oftalmologija, koja uključuje i savremen pristup smanjenju slabovidosti kod dece, sa primenom laserskih korekcija dioptrije, radi se u ograničenom broju vrhunskih svetskih oftalmoloških centara! Jedan od tih centara sa velikom posvećenošću dečijoj oftalmološkoj problematici je i Specijalna bolnica Sveti Vid.