Glaukom je oboljenje oka koje uključuje oštećenje optičkog nerva, a koje može dovesti do postepenog gubitka vida i potencijalnog slepila. Ovo je drugi vodeći uzrok slepila u svetu, te je lečenje glaukoma od izuzetne važnosti.

Postoje brojni faktori rizika za nastanak glaukoma, a povišen očni pritisak se smatra vodećim. Međutim, glaukom ne treba poistovećivati sa povišenim očnim pritiskom. Na oštećenje živca takođe utiču i stanja u kojima postoji poremećaj cirkulacije i ishrane optikusa, kao što postoji u poremećajima krvnog pritiska i ishemije kod diabetesa.

lečenje glaukoma

 

Kako nastaje glaukom?

Očni pritisak se održava normalnim u uslovima ravnoteže između stvaranja i oticanja očne vodice. Neravnoteža nastaje u stanjima prevelikog stvaranja u odnosu na mogućnost oticanja, te tada intraokularni pritisak (IOP) raste.

Očni živac (n.opticus) je izuzetno osetljiv na povišen očni pritisak, a još više na veće oscilacije tokom dana (cirkadijalni ritam). Zato jedna izmerena povišena vrednost IOP-a ne znači da postoji glaukom, ali zahteva ispitivanja kako bi se oboljenje potvrdilo ili isključilo.

Optički nerv se sastoji od oko milion do 2 miliona nervnih vlakana. Ova vlakna formiraju očni živac na mestu izlaska iz oka (papila optičkog živca) i dalje kao očni živac, po ukrštanju u mozgu (hijazma) završavaju u centru za vid u mozgu. Ova vlakna nose informaciju od nervnih elemenata oka, do centra za vid gde se stvara slika o viđenom.
Oštećenja vlakana optikusa se vide savremnim dijagnostičkim procedurama, i pre nego pacijent bude svestan oštećenja. Zato je važno raditi očne preglede sa merenjem očnog pritiska. Manje povišene vrednosti IOP-a neće stvarati bol, ali će ostaviti posledice kojih pacijent nije svestan u početku.
Kod glaukoma strada prvo periferni vid, a centralni ostaje nepromenjen. Stoga se početak glaukoma i ne primeti. Kada pacijent primeti da nema perifernog vida, na žalost povratka nema. Oštećenja koja nastaju su definitivna i operacija u takvom terminalnom stadijumu može sačuvati samo preostalo ostrvce vida. Blagovremeno reagovanje i kontrolisan stabilan očni pritisak jesu uslovi za zaustavljanje dalje progresije bolesti.

 

Koje su vrste glaukoma?

Povišen očni pritisak nastaje u uslovima prejake produkcije očne vodice u odnosu na mogućnost oticanja. Terapija ima za cilj ili:
da smanji produkciju i time postigne balans, što se postiže određenim kapima ili (u terminalim stadijumima) krioterapijom i naravno operacijom,
da poveća oticanje (kapima, laserom ili operacijom).

Glaukom može nastati primarno ili sekundarno – kao posledica ili u sklopu drugih oboljenja oka (uveitis), traume, ranije operacije, nekih lekova (kortikosteroidi), diabetes i drugo. Zavisno od toga kakvo je stanje komornog ugla, gde otiče očna vodica, može biti glaukom otvorenog ili uskog ugla. Važno je prepoznati tip glaukoma, zato što se terapijski postupci razlikuju.

Kod glaukoma uskog ugla postiji opasnost potpunog zatvaranja komornog ugla i bloka u oticanju očne vodice, što dovodi do porasta očnog pritiska. Kad naglo nastane zatvaranje komornog ugla, dolazi do enormnog porasta očnog pritiska sa razdirućim bolom u oku, odgovarajućem delu glave, slepoočnice i brzim gubitkom vida (akutni napad). Ovo je urgentno stanje u oftalmologiji.

Pacijent mora odmah da se javi ako primeti:

  • iznenadno zamagljenje vida,
  • jake bolove u očima,
  • glavobolju,
  • mučninu,
  • povraćanje,
  • oko svetla vidi prstenove duginih boja ili oreole.

 

Ponekad ovo stanje ima hronični tok, sa povremenim momentima „bloka“ koje prate navedeni simptomi, blaže ispoljeni i nestaju, ali će ovaj hronični tok, ukoliko se ne deluje terapijski, svakako dovesti do zatvaranja ugla, stvaranjem priraslica i do gubitka vida vremenom.

Preventiva akutnog napada jeste primena laserske intervencije, kojom se postiže produbljivanje dubine prednje očne komore i time oslobađanje komornog ugla (YAG laser iridotimija).

Ukoliko postoji hronicitet, sa već nastalom promenom strukture komornog ugla, ova intervencija neće puno pomoći, već se mora raditi antiglaukomna operacija.

Kod glaukoma otvorenog ugla postoji nesklad u dinamici oticanja očne vodice, uz očuvane komponente komornog ugla, ili je produkcija prejaka ili oticanje usporeno. Zato su terapijski postupci ovde drugačiji. Kapima se postiže smanjenje produkcije ili podstiče oticanje, otvaranje alternativnog puta, tzv. uveoskleralnog u drenažni venski sistem čime se pojačava i ubrzava oticanje (outflow). Željena vrednost IOP-a zavisi od slučaja do slučaja i individualno se procenjuje, zavisno od postojećeg stepena oštećenja nervnih vlakana. Važno je postići što ravnomerniju vrednost pritiska, bez velikih oscilacija tokom dana.

Kongenitalni glaukom

Javlja se odmah na rođenju ili u prvoj godini života. U osnovi je anomalija u razvoju oka. Terapija je hirurška.

Glaukom normalne tenzije

U nekim slučajevima se kod relativno normalne vrednosti očnog pritiska javi oštećenje optičkog nerva. I takav “normotenzivan“ slučaj jeste glaukom, ukoliko je praćen funkcionalnim i strukturnim oštećenjima.  Zato se vrednost očnog pritiska ne sme izolovano tumačiti. Ekstremna osetljivost ili nedostatak protoka krvi koja ishranjuje optički nerv mogu biti faktor rizika za nastanak ove vrste glaukoma.

Da li glaukom izaziva simptome?

Kod glaukoma otvorenog ugla, u ranim fazama nema simptoma. Kako bolest napreduje, razvijaju se defekti, u početku diskretni u perifernom vidu, što pacijent i ne primeti. Rane promene se mogu otkriti primenom savremene dijagnostike (VEP i ERG) i primenom OCT-a i pre nego nastanu vidni defekti u vidnom polju. Sa verifikovanjem ispada u vidnom polju (kompjuterizovana perimetrija), oštećenja su na žalost definitivna i primenom terapije se postiže samo zaustavljanje daljeg napredovanja oboljenja.

Za glaukom se kaže najčešće da je tihi ubica vidnog živca, zato što ne boli (u početku), a uništava optikus (sem kod ataka akutnog glaukoma koji je izuzetno bolno stanje).

lečenje glaukoma beograd

 

Lečenje glaukoma

Lečenje glaukoma ima za cilj da obezbedi optimalnu vrednost očnog pritiska. Da li će taj optimum biti 9 mmHg ili 21 mmHg, zavisi od strukture i stanja na oku.
Kod zdravih očiju vrednost od 9-21 mmHg se smatra normalnom. To znači da 95% zdrave populacije ima te vrednosti, 5% zdrave populacije imaće i vrednost od 22-23 mmHg bez ikakvih oštećenja.

Zato se absolutna vrednost IOP-a nikako ne sme postavljati kao jedini, usamljeni dijagnostički parametar već isključivo kao komponenta mozaika dijagnostičkih testova, pa i dnevne oscilacije vrednosti očnog pritiska. Takođe, za predisponirane (nasleđe) ili sa već ispoljenim promenama i vrednost od 18 mmHg može se smatrati visokom.

Lečenje se tradicionalno započinje kapima

Međutim, ova terapija ima brojna neželjena dejstva, sistemska i lokalna (iritacija, alergijska reakcija) tako da se danas obično započne kapima i prati efekat, a već nakon par meseci se prelazi na laserski tretman (SLT – selektivna laser trabekuloplastika), kojom se obezbeđuju bolji uslovi u trabekulumu za oticanje očne vodice. Primenjuje se jedanput godišnje ili u nestabilnim situacijama dva puta godišnje.

Laser iridotomija se primenjuje kod glaukoma uskog ugla

Hirurgija glaukoma danas daje razne mogućnosti sa boljim operativnim odgovorom. Reć je o miniinvazivnoj mikrošantnoj hirurgiji glaukoma, koja se primenjuje kod početnih i umereno povišenih vrednosti pritiska (početni i srednje odmakao stadijum). Putem minijaturnih drenažnih implanata postiže se pojačano i kontrolisano oticanje očne vodice, uz smanjenje postoperativnih rizika.

Kod odmaklih stadijuma sa jako povišenim očnim pritiskom radi se trabekulektomija, danas modifikovana standardna procedura prilagođena slučaju.

Specijalna bolnica Sveti Vid vam može pružiti kompletnu oftalmološku podršku u cilju ranog otkrivanja i lečenja glaukoma. Naš visoko kvalifikovan tim oftalmologa i očnih hirurga sve intervencije obavlja potpuno savremenim metodama i najnovijim hirurškim posupcima sa najboljim rezultatima.