Rano otkrivanje i lečenje strabizma kod dece važno je u prvih nekoliko meseci života, može se otkriti primarni urođeni strabizam, kao posledica neadekvatnog mišićnog pripoja i slabosti, ili poremećaja inervacije (neurološki defect).

Usled odugovlačenja sa hirurgijom, defect postaje upadljiviji, a takođe i kompenzatorna pojačana ili smanjena funkcija druge grupe mišića, što može dovesti do situacije da roditelji navode prvo skretanje na jednom, potom i na oba oka.

Ranom operacijom se uspostavlja balans i fiziološki položaj očiju i usaglašenost oba oka. Ovo je primarni uslov za razvoj normalne vidne funkcije. U ovom uzrastu razlog skretanja oka može biti i katarakta, glaukom (koji je u ovom uzrastu brzo uočljiv po drugim znacima), pa se to mora otkloniti kao prvi uzrok ostećenja vida.

Rano otkrivanje strabizma kod dece

Pojava strabizma u ovako ranom uzrastu zahteva dobar screening, i primarno isključenje drugih razloga za skretanje oka. Ono što prvo isključujemo je retinoblastoma (tumor oka) ili neurološki razlog strabizma (tumori CNS-a). Rano otkrivanje i lečenje strabizma kod dece je od izuzetne važnosti kako bi se sprečio dalji razvoj problema i osigurao normalan razvoj vidne funkcije.

U kasnijem periodu, oko druge do treće godine života može se pojaviti strabizam zbog pojave dioptrije (ukoliko visoka dioptrija nije bila prisutna još na rođenju). Pojava refleksa akomodacije koji se pojačava da bi se kompenzovao dioptrijski problem, dovodi do skretanja oka (akomodativni strabizam). U ovim se situacijama skretanja oka rešava korigovanjem dioptrije. Kada se to ne postigne naočarima ili kontaktnim sočivom, mora se raditi laserska korekcija dioptrije.

Usled postojanja razlike u dioptriji na oba oka, skretanje će se javiti na oku sa većom dioptrijom, pa je ovde laserska korekcija izbor broj jedan, radi dobijanja oštrijeg vida, bolje fiksacije i time smanjenja slabovidosti i ugla razrokosti. Ostatak skretanja oka, nakon laserske korekcije, ukoliko je potrebno,  postiže se operacijom strabizma.

lečenje strabizma kod dece

Okluzivni tretmani (zatvaranje boljeg oka par sati dnevno) , ili naizmenično, ima smisla tek ukoliko se dioptrija potpuno koriguje. Delimično korigovanje dioptrije (takozvano “izjednačavanje“ prema drugom oku), nema smisla. Neoštra slika i nedostatak fiksacije će u tom slučaju trajno ostati.

Laserska korekcija dioptrije u dečjem, predškolskom uzrastu je način popravljanja vidne oštrine u godinama intenzivnog razvoja vida. Oftalmolozi koji nisu upućeni u ovu problematiku i ne bave se laserskim procedurama, kod dece, često ne prepoznaju prave indikacije u pravo vreme. Ostavljanjem za kasnije godine, ovu decu, prećutno, osuđuju na slabovidost.

Sveobuhvatna pedijatrijska oftalmologija, koja uključuje i savremen pristup smanjenju slabovidosti kod dece, sa primenom laserskih korekcija dioptrije, radi se u ograničenom broju vrhunskih svetskih oftalmoloških centara. Jedan od tih centara sa velikom posvećenošću dečjoj oftalmoloskoj problematici je i SPECIJALNA BOLNICA SVETI VID.