SELEKTIVNA LASER TRABEKULOPLASTIKA

KAKO SMANJITI POTREBU ZA ANTIGLAUKOMATOZNIM KAPIMA

Ovo je kompletno novi tretman glaukoma otvorenog ugla.
Do sada prvi korak u terapiji glaukoma kod odraslih su bile kapi. Veliki broj pacijenata pokazuje netoleranciju na kapi, ima iritirano oko i sistemske neželjene efekte ove terapije (kardiološke, respiratorne,…).
U ovim situacijama SLT je najbolja opcija koja može zameniti ili odložiti potrebu za hirugijom glaukoma. Do skoro, hirurgija u ranom stadijumu glaukoma nije bila moguća, ali sada sa MIGS-om (mini invazivnom hirurgijom glaukoma) moguće je operisati glaukom u početnom i srednje odmaklom stadijumu, pre nego što nastanu velika oštećenja očnog živca.
U odmaklim slučajevima, naravno druga opcija se razmatra – hirurgija sa primenom ex-press šanta.

Radi postizanja dobrog postoperativnog odgovora u ranoj hirurgiji glaukoma (MIGS) neophodno je da površina oka bude neiritirana kapima. Moramo otkloniti kapi, a to je jedino moguće primenom laserske trabekuloplastike.
Efekat SLT-a traje izmedju 6 meseci – 2 godine. U tom periodu efekat tretmana se precizno prati putem elektrofiziološkog ispitivanja i u sluičaju prvih primećenih promena, miniinvazivna hirurgija glaukoma sa minijaturnim gel implantom(XEN) se može savetovati.

glaukom slt laser