Minimalno invazivna hirurgija bez „otvaranja“ oka je najnovija tehnika koja se primenjuje u lečenju glaukoma. 

Za glaukom se smatralo da je neizlečivo oboljenje očnog živca, koje ostavlja trajne i nepopravljive posledice. Međutim, najnovija istraživanja su pokazala da se u ranoj fazi bolesti oštećena ganglijska ćelija može oporaviti, ukoliko se snizi očni pritisak:  kapima,  laserom ili hirurgijom.

Minimalno invazivna hirurgija - kapi

S obzirom da se početne promene ne osećaju, da nema bolova ni smetnji sa vidom, to je teže dijagnostikovati bolest u ranom stadijumu. Zbog toga bolest kreće nepovoljnim tokom i može dovesti do trajnog stradanja očnog živca, bez mogućnosti oporavka.

Najnovija tehnologija u funkcionalnoj dijagnostici omogućuje da se bolest prepozna i pre nego nastanu prve uočljive promene. Svrha ranog otkrivanja je rani početak terapije primenom kapi bez konzervansa ili laserom, što nije trajno rešenje, vec dobra priprema za hirurgiju.

Uz redovne kontrole i brzo otkrivanje, minimalno invazivna hirurgija bez „otvaranja“ oka može pomoći u sprečavanju progresije glaukoma i očuvanju vida pacijenta. Upravo zato je ova tehnika postala sve popularnija kod oftamoloških hirurga širom sveta.

Minimalno invazivna hirurgija bez "otvaranja" oka

Najnovija hirurška tehnika je minimalno invazivna hirurgija glaukoma i radi se uz primenu minijaturnih neagresivnih implanata, a pacijent odmah odlazi kući. Primenjuje se u ranim i srednje odmaklim stadijumima glaukoma. Ova vrsta hirurgije se kod nas radi u Specijalnoj Bolnici SVETI VID.